Halduslepingud

Põllumajandusministeerium kasutab avalike ülesannete delegeerimiseks ning valitsemisala asutuste vastastikuseks abistamiseks ja tegevuste koordineerimiseks halduskoostöö vormi.

Lisaks kasutab Põllumajandusministeerium halduskoostöö vormi selleks, et soodustada riigieelarveliste eraldiste kaudu avalike huvidega ühtivaid tegevusi, mis on hõlmatud ministeeriumi tegevusvaldkondadega.

Eelteated

  • Praegu teateid ei ole.

Sõlmitud halduslepingud

 

Hiiu Veis ja Lammas MTÜ

Põllumajandusministeerium ja MTÜ Hiiu Veis ja Lammas sõlmisid 15. mail 2012. a üksikjuhtumit reguleeriva halduslepingu Vaemla tootearenduskeskuse lihatöötlemise tehnoloogia ja seadmete soetamiseks.

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus

 

Varasemad halduslepingud

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmiti 14. veebruaril 2005. a haldusleping nr 22 põllumajandusnõuande süsteemi loomiseks ja toimiseks ning nõuandekeskuse tunnustamiseks esitatud taotluste menetlemiseks, samuti järelvalve teostamiseks.

Leping lõpetati 10. septembri 2009. a kirjaga nr 3.4-23/1339; sõlmiti lepingu lõpetamise kokkulepe.