Sa oled siin

Ministeeriumi juhtkond

Maaeluministeeriumi juhtkond koosneb maaeluministrist, kantslerist ja asekantsleritest, kellele alluvad osakonnajuhatajad.

Juhtkonna liikmete tööülesanded on sätestatud Maaeluministeeriumi  põhimääruses.

Maaeluministeerium juhib ja esindab maaeluminister, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus.

Ministeeriumi struktuuriüksuste, välja arvatud siseauditi osakonna tööd juhib kantsler. Kantsler koordineerib ka ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist. Kantsleri ametisse nimetamiseks teeb ettepaneku minister.

Kantslerile alluvad asekantslerid, kes juhivad osakonnajuhatajate kaudu endale alluvate osakondade tööd. Maaeluministeeriumi koosseisus on kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ning halduse asekantsleri ametikoht. Asekantslerid valitakse ametisse avaliku konkursi korras.

 
Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti

Illar Lemetti

Maaeluministeeriumi kantsler

Illar Lemetti juhib Maaeluministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja korraldab ministeeriumi valitsemisala valitsus- ja riigiasutuste tegevust 2. aprillist 2016.

Illar Lemetti sündis 1968. aastal Tartumaal Rannus. Ta lõpetas 1993. aastal Eesti Põllumajandusülikooli agronoomia eriala ja sai 1995. aastal põllumajandusteaduste magistrikraadi mullateaduse erialal.

 Telefon: 625 6103
illar.lemetti@agri.ee

 
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai

Toomas Kevvai

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler

Toomas Kevvai töötab toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantslerina 1. aprillist 2013 ning juhib toiduohutuse osakonna, taimetervise osakonna ning teadus- ja arendusosakonna tööd.

Toomas Kevvai sündis 6. juunil 1964. aastal Raplas. Ta lõpetas 1987. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomi erialal. Põllumajandusministeeriumis (praeguses Maaeluministeeriumis) asus Toomas Kevvai tööle 14. juunil 1994. aastal.

 Telefon: 625 6105
toomas.kevvai@agri.ee

 
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron

Olavi Petron

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler

Olavi Petron töötab kalanduspoliitika ja välissuhete asekantslerina 1. aprillist 2013. a ning juhib kalamajandusosakonna, välissuhete osakonna ning eurokoordinatsiooni osakonna tööd.

Olavi Petron sündis 1976. aastal Pärnu linnas. Ta lõpetas 2000. aastal Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal. Maaeluministeeriumis (toona veel Põllumajandusministeeriumis) asus Olavi Petron tööle 1998. aastal.

 Telefon: 625 6105
olavi.petron@agri.ee