Sa oled siin

Põllumajandusministeeriumi personal

Põllumajandusministeeriumi töötajate enamik on apoliitilised teenistujad, kes jäävad ametisse edasi põllumajandusministri ning valitsuse vahetumise korral.

Vaid ministri nõunike töö kestus Põllumajandusministeeriumis on seotud ministri ametiajaga.

  • 2014. aasta lõpus töötas Põllumajandusministeeriumis 300 inimest. Kokku on ministeeriumi struktuuris 310 teenistuskohta.
  • Keskmine teenistuja on magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga (või magistrikraadi omandamas) ning on töötanud Põllumajandusministeeriumis ligikaudu 9 aastat.
 
 

Tööpakkumised

Avaldame oma tööpakkumised ja konkursikuulutused lisaks veel kahes kohas:

 

Praktikavõimalused

Põllumajandusministeeriumis saavad praktikat sooritada kutse- või kõrgkoolide õppurid, kes soovivad saada erialalist töökogemust ning tunnevad huvi avaliku halduse ja ministeeriumi tegevusvaldkonna vastu. Oma teadmisi saavad õppurid praktiseerida erinevates osakondades. Töötahteliste ja teadmishuviliste praktikantide seast loodame leida võimalikke tulevasi töötajaid.

Praktika taotlemiseks tuleb meile saata avaldus ja CV. Avaldusi koos CV-ga ootame meilitsi pm@agri.ee, faksiga numbril 625 6201 või posti teel aadressil Lai 39/ 41, 15056 Tallinn. Praktika sooritamine sõltub ministeeriumi võimalustest ja vajadustest. Täpsemat teavet annab Urve Anter (urve.anter@agri.ee, telefon 625 6215).

Avalduses peab olema kirjas:

  • õppeasutuse nimetus, eriala ja kursus;
  • põhjendus, miks soovitakse praktikale asuda Põllumajandusministeeriumisse;
  • soovitav praktika kestvus ja soovitav praktikale asumise aeg ning praktiseerimise periood;
  • millises ministeeriumi struktuuriüksuses soovitakse praktikat sooritada.

Avaldusele soovitame lisada:

  • praktikakava;
  • õppejõu nimi ja kontaktandmed, kes võiksid vajadusel õppurit soovitada;
  • konkreetne teema või valdkond, millega soovitakse praktika jooksul tegeleda;
  • eelnevalt kirjutatud uurimustööd ja kursusetööd ning projektid, milles on osaletud.

Põllumajandusministeeriumi koosseis ja palgaandmed

 Koosseis ja palgajuhend

 Põllumajandusministeeriumi
palgaandmed

 Põllumajandusministeeriumi
palgaandmed