Sa oled siin

Kitsendustega tsoonid

Sigade Aafrika katku leviku tõttu on Euroopa Komisjon kehtestanud Eestis kitsendustega tsoonid ehk tsoonid, mis on seotud loomadega ja loomsete saadustega kauplemise piirangutega. Tsoonidest pärit sigade ja neist saadud toodete transpordil, liikumisel ja märgistamisel kehtivad kitsendused, mille eesmärk on vältida haiguse levikut teistesse riikidesse.

Kitsendustega tsoone on kolm – I tsoon, II tsoon ja III tsoon. I tsoon on puhverala. II tsoonis on seakatku diagnoositud metssigadel. III tsoonis on seakatku diagnoositud ka kodusigadel.

Eestis kehtivad kitsendusega tsoonid on näidatud kitsendustega tsoonide kaardil. Tsoonid kehtestati 9. oktoobril 2014 Euroopa Komisjoni rakendusotsustega 2014/709/EÜ. Viimati on tsoone muudetud 29. märtsil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/464.

22. detsembril 2015 jõustunud rakendusotsusega (EL) 2015/2433 muudeti ja leevendati seakatku leviku piiramiseks kehtestatud kauplemispiiranguid kitsendustega tsoonides. Peamised piirangud tsooniti on kirjeldatud allpool.

Kitsendustega tsoonide kehtestamise ja kaotamise põhimõtted on kirjeldatud Euroopa Komisjoni töödokumendis (PDF).

Piirangutest ohustatud ja järelevalvetsoonis saab infot korduma kippuvatest küsimustest.

Taudist räägitakse täpsemalt sigade Aafrika katku teemalehel.

Piirangutest jahipiirkondades on pikemalt juttu Keskkonnaameti kodulehel.

 

Kaardid

25. juuli 2016: Kaardid taudileidudega metssigadel (omavalitsuste ja jahipiirkondade kaupa) uuendatud 22. juuli seisuga.

Kitsendustega tsoonid

Sigade Aafrika katku kitsendustega tsoonid (kehtestatud 29. märts 2016). Sinine ala - I kitsendustega tsoon. Helepunane ala - II kitsendustega tsoon. Tumepunane ala - III kitsendustega tsoon.

Kitsendustega tsoonid Baltikumis ja Poolas (seisuga 10. märts 2016)

Järelevalvetsoonid ja taudistunud alad

Järelevalvetsoonid seoses sigade Aafrika katku leidudega kodusigadel (seisuga 22. september 2015)

Taudistunud alad Eestis, kus on diagnoositud sigade Aafrika katk metssigadel (seisuga 13. juuli 2016)

Taudileiud metssigadel

Sigade Aafrika katk - leiud metssigadel omavalitsusüksuste kaupa (2016. a 22. juuli seisuga).

Sigade Aafrika katk - leiud metssigadel jahipiirkondade kaupa (2016. a 22. juuli seisuga).

I kitsendustega tsoon – puhvertsoon

Kitsendused I tsoonis

Lubatud on elussigade liikumine Eestis, Euroopa Liidus (vastav märge sertifikaadil) ning eksport, kui on tehtud uuringud.

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Sealihale ja -toodetele, loomsetele kõrvalsaadustele ja paljundusmaterjalile kitsendusi ei ole.

Kõiki kütitud metssigu, kelle liha soovitakse turustada, tuleb uurida sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigade liha ja -toodete turustamine Eesti piires kolmnurkse erimärgistusega.

 

I tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 2014. a 9. oktoobri rakendusotsusega 2014/709/EL. Viimati muudetud 29. märtsil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/464.

Harjumaa

 • Harku vald
 • Jõelähtme vallast osa, mis asub põhja pool maanteest 1 (E20)
 • Keila linn
 • Keila vald
 • Kernu vald
 • Kiili vald
 • Kuusalu vallast osa, mis asub põhja pool maanteest 1 (E20)
 • Loksa linn
 • Maardu linn
 • Nissi vald
 • Padise vald
 • Saku vald
 • Saue linn
 • Saue vald
 • Tallinna linn
 • Vasalemma vald
 • Viimsi vald

 

Jõgevamaa

 • Mustvee linn

 

Lääne-Virumaa

 • Haljala vald
 • Kunda linn
 • Vihula vald

 

Läänemaa

 • kogu maakond

 

Pärnumaa

 • Audru vald
 • Koonga vald
 • Lavassaare vald
 • Pärnu linn
 • Sauga vald
 • Sindi vald
 • Tõstamaa vald
 • Varbla vald

 

 

II kitsendustega tsoon – seakatku leiud metssigadel

Kitsendused II tsoonis

Kindlatel tingimustel, range veterinaarjärelevalve all* on lubatud elussigade liigutamine Eesti sees (kogu territooriumi ulatuses) ja teistes EL liikmesriikides asuvatesse II ja III tsooni seafarmidesse.

Elussigadega kauplemisel ja ekspordil peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3 sätetele.

Lubatud on uuritud sigadelt või karjadest pärineva sealiha ja -toodete liikumine Eesti piires, kauplemine ja eksportimine. 

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Kauplemise ja ekspordi puhul on tootega kaasas määruse (EÜ) nr 599/2004 lisas sätestatud veterinaarsertifikaat, mille II osa täiendatakse viitega rakendusotsusele 2014/709/EL (art. 13 punkt c).

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Kõik kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigadelt pärineva liha ja -toodete turustamine Eestis II-III tsooni piires nelinurkse erimärgistusega.

*Elussigade transportimisel tuleb pidada kinni nn ohutu veo korrast. Elussigade veos peab olema järelevalveasutuse poolt registreeritud, pitseeritud, veoteekond kooskõlastatud, vedamine toimuma peatusteta ning vedamiseks kasutatud auto puhastatud ja desinfitseeritud.
 

II tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 9. oktoobri rakendusotsusega 2014/709/EL. Viimati muudetud 29. märtsil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/464.

Harjumaa

 • Kuusalu vallast osa, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20)
 • Aegviidu vald
 • Anija vald
 • Jõelähtme vallast osa, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20)
 • Kose vald
 • Kõue vald
 • Raasiku vald
 • Rae vald

Ida-Virumaa

 • kogu maakond

Jõgevamaa

 • Kasepää vald
 • Pala vald
 • Palamuse vallast osa, mis asub ida pool Tallinn-Tartu raudteest
 • Saare vald
 • Tabivere vallast osa, mis asub ida pool Tallinn-Tartu raudteest

Lääne-Virumaa

 • Kadrina vald
 • Laekvere vald
 • Rakvere linn
 • Rakvere vald
 • Rägavere vald
 • Sõmeru vald
 • Tapa vald
 • Tamsalu vallast osa, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Vinni vald
 • Viru-Nigula vald

Põlvamaa

 • kogu maakond

 

Pärnumaa

 • Are vald
 • Halinga vald
 • Häädemeeste vald
 • Paikuse vald
 • Saarde vald
 • Surju vald
 • Tahkuranna vald
 • Tootsi vald
 • Tori vald
 • Vändra linn
 • Vändra vald

Raplamaa

 • kogu maakond

Tartumaa

 • Alatskivi vald
 • Haaslava vald
 • Kallaste linn
 • Kambja vald
 • Luunja vald
 • Meeksi vald
 • Mäksa vald
 • Peipsiääre vald
 • Piirissaare vald
 • Tartu linn
 • Tartu vallast osa, mis asub ida pool Tallinn-Tartu raudteest
 • Vara vald
 • Võnnu vald

Viljandimaa

 • Abja vald
 • Halliste vald
 • Karksi vald
 • Kõpu vald
 • Pärsti vallast osa, mis asub lääne pool maanteest 24126
 • Suure-Jaani vallast osa, mis asub lääne pool maanteest 49
 • Viiratsi vallast osa, mis asub lääne pool joonest, mis on määratletud maantee 92 läänepoolse osaga kuni lõikumiseni maanteega 155, seejärel maanteega 155 kuni lõikumiseni maanteega 24156, seejärel maanteega 24156 kuni lõikumiseni Verilaske jõega, seejärel Verilaske jõega, kuni see jõuab valla lõunapiirini
 • Viljandi linn
 

III kitsendustega tsoon – seakatku leiud kodusigadel

Kitsendused III tsoonis

Kindlatel tingimustel, range veterinaarjärelevalve all* on lubatud elussigade liigutamine Eesti sees (kogu territooriumi ulatuses) ja teistes liikmesriikides asuvatesse II ja III tsooni seafarmidesse.

Elussigadega kauplemisel ja ekspordil peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3a sätetele.

Kui III tsoonis asuvate tapamajade tapavõimsus on piiratud, siis on teatud tingimustel, range veterinaarjärelevalve all lubatud elussigade vedamine koheseks tapmiseks III tsoonist Eestis asuvasse tapamajja ja teistes liikmesriikides asuvate II ja III tsoonide tapamajadesse.

Tapamajja saatmisel peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 4 sätetele.

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöödeldud sealiha ja -toodete liikumine on lubatud erimärgistuseta Eesti piires, kauplemiseks (vastav märge sertifikaadil) ja ekspordiks.

Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöötlemata sealiha ja -toodete liikumine on lubatud vaid erimärgistatult ja Eesti piires.

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Kõik kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigadelt pärineva liha ja -toodete turustamine Eestis II-III tsooni piires nelinurkse erimärgistusega.

* Elussigade transportimisel tuleb pidada kinni nn ohutu veo korrast. Elussigade veos peab olema järelevalveasutuse poolt registreeritud, pitseeritud, veoteekond kooskõlastatud, vedamine toimuma peatusteta ning vedamiseks kasutatud auto puhastatud ja desinfitseeritud.

III tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 29. juuli 2015 rakendusotsusega 2015/1318. Viimati muudetud 29. märtsil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/464.

Jõgevamaa

 • Jõgeva linn
 • Jõgeva vald
 • Palamuse vallast osa, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Pajusi vald
 • Puurmani vald
 • Põltsamaa linn
 • Põltsamaa vald
 • Tabivere vallast osa, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Torma vald

Järvamaa

 • kogu maakond

Lääne-Virumaa

 • Rakke vald
 • Tamsalu vallast osa, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Väike-Maarja vald

Tartumaa

 • Elva linn
 • Konguta vald
 • Laeva vald
 • Nõo vald
 • Puhja vald
 • Rannu vald
 • Rõngu vald
 • Tartu vallast osa, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Tähtvere vald
 • Ülenurme vald

Valgamaa

 • kogu maakond

Viljandimaa

 • Kolga-Jaani vald
 • Kõo vald
 • Paistu vald
 • Pärsti vallast osa, mis asub ida pool maanteest 24126
 • Saarepeedi vald
 • Suure-Jaani vallast osa, mis asub ida pool maanteest 49
 • Tarvastu vald
 • Viiratsi vallast osa, mis asub ida pool joonest, mis on määratletud maantee 92 läänepoolse osaga kuni lõikumiseni maanteega 155, seejärel maanteega 155 kuni lõikumiseni maanteega 24156, seejärel maanteega 24156 kuni lõikumiseni Verilaske jõega, seejärel Verilaske jõega, kuni see jõuab valla lõunapiirini
 • Võhma linn

Võrumaa

 • kogu maakond
 

Jahipiirangud kitsendustega aladel

Kitsendused jahimeestele


Kõik riskipiirkondades (I-III tsoon) kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks ning positiivse uurimistulemuse korral nõuetekohaselt kahjutustatud.

I tsoonist tohib välja viia üksnes sigade Aafrika katku suhtes uuritud ja negatiivse uurimistulemusega kütitud sigade rümpasid, nende osi või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid tingimusel, et neid turustatakse Eesti piires. 

II-III tsoonis kütitud metssigu, nendelt pärinevat liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid võib turustada vaid Eestis II-III tsooni piires. 

Täpsem teave Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel.

 

Õigusaktid (kitsenduste alused)