Sa oled siin

Kitsendustega tsoonid

Sigade Aafrika katku leviku tõttu on Euroopa Komisjon kehtestanud Eestis kitsendustega tsoonid ehk tsoonid, mis on seotud loomadega ja loomsete saadustega kauplemise piirangutega. Tsoonidest pärit sigade ja neist saadud toodete transpordil, liikumisel ja märgistamisel kehtivad kitsendused, mille eesmärk on vältida haiguse levikut teistesse riikidesse.

Kitsendustega tsoone on kolm – I tsoon, II tsoon ja III tsoon. I tsoon on puhverala. II tsoonis on seakatku diagnoositud metssigadel. III tsoonis on seakatku diagnoositud ka kodusigadel.

Eestis kehtivad kitsendusega tsoonid on näidatud kitsendustega tsoonide kaardil. Tsoonid kehtestati 9. oktoobril 2014 Euroopa Komisjoni rakendusotsustega 2014/709/EÜ. Viimati on Eestis tsoone muudetud 30. augustil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/1441.

22. detsembril 2015 jõustunud rakendusotsusega (EL) 2015/2433 muudeti ja leevendati seakatku leviku piiramiseks kehtestatud kauplemispiiranguid kitsendustega tsoonides. Peamised piirangud tsooniti on kirjeldatud allpool.

Kitsendustega tsoonide kehtestamise ja kaotamise põhimõtted on kirjeldatud Euroopa Komisjoni töödokumendis (PDF).

Piirangutest ohustatud ja järelevalvetsoonis saab infot korduma kippuvatest küsimustest.

Taudist räägitakse täpsemalt sigade Aafrika katku teemalehel.

Piirangutest jahipiirkondades on pikemalt juttu Keskkonnaameti kodulehel.

 

Kaardid

Kitsendustega tsoonid

Sigade Aafrika katku kitsendustega tsoonid Eestis (kehtestatud 30. august 2016). Sinine ala - I kitsendustega tsoon. Helepunane ala - II kitsendustega tsoon. Tumepunane ala - III kitsendustega tsoon.

Kitsendustega tsoonid Balti riikides ja Poolas (seisuga 4. oktoober 2016)

Järelevalvetsoonid ja taudistunud alad

Järelevalvetsoonid seoses sigade Aafrika katku leidudega kodusigadel (seisuga 23. august 2016)

Taudistunud alad Eestis, kus on diagnoositud sigade Aafrika katk metssigadel (seisuga 12. oktoober 2016)

Taudileiud metssigadel

Sigade Aafrika katk - leiud metssigadel omavalitsusüksuste kaupa (2016. a 14. oktoobri seisuga).

Sigade Aafrika katk - leiud metssigadel jahipiirkondade kaupa (2016. a 14. oktoobri seisuga).

I kitsendustega tsoon – puhvertsoon

Kitsendused I tsoonis

Lubatud on elussigade liikumine Eestis, Euroopa Liidus (vastav märge sertifikaadil) ning eksport, kui on tehtud uuringud.

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Sealihale ja -toodetele, loomsetele kõrvalsaadustele ja paljundusmaterjalile kitsendusi ei ole.

Kõiki kütitud metssigu, kelle liha soovitakse turustada, tuleb uurida sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigade liha ja -toodete turustamine Eesti piires kolmnurkse erimärgistusega.

I tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 9. oktoobri rakendusotsusega 2014/709/EL. Viimati muudetud 30. augustil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/1441.

Hiiumaa

 • kogu maakond

 

 

II kitsendustega tsoon – seakatku leiud metssigadel

Kitsendused II tsoonis

Kindlatel tingimustel, range veterinaarjärelevalve all* on lubatud elussigade liigutamine Eesti sees (kogu territooriumi ulatuses) ja teistes EL liikmesriikides asuvatesse II ja III tsooni seafarmidesse.

Elussigadega kauplemisel ja ekspordil peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3 sätetele.

Lubatud on uuritud sigadelt või karjadest pärineva sealiha ja -toodete liikumine Eesti piires, kauplemine ja eksportimine. 

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Kauplemise ja ekspordi puhul on tootega kaasas määruse (EÜ) nr 599/2004 lisas sätestatud veterinaarsertifikaat, mille II osa täiendatakse viitega rakendusotsusele 2014/709/EL (art. 13 punkt c).

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Kõik kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigadelt pärineva liha ja -toodete turustamine Eestis II-III tsooni piires nelinurkse erimärgistusega.

*Elussigade transportimisel tuleb pidada kinni nn ohutu veo korrast. Elussigade veos peab olema järelevalveasutuse poolt registreeritud, pitseeritud, veoteekond kooskõlastatud, vedamine toimuma peatusteta ning vedamiseks kasutatud auto puhastatud ja desinfitseeritud.
 

II tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 9. oktoobri rakendusotsusega 2014/709/EL. Viimati muudetud 30. augustil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/1441.

Harjumaa

 • kogu maakond (välja arvatud Kuusalu vallast osa, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald)

Ida-Virumaa

 • kogu maakond

Lääne-Virumaa

 • Avanduse vald
 • Haljala vald
 • Laekvere vald
 • Rakvere linn
 • Rakvere vald
 • Rägavere vald
 • Saksi vald
 • Sõmeru vald
 • Tamsalu vallast osa, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Vihula vald

Läänemaa

 • kogu maakond

Pärnumaa

 • kogu maakond

Põlvamaa

 • kogu maakond

Raplamaa

 • kogu maakond

Saaremaa

 • Kihelkonna vald
 • Kuressaare linn
 • Leisi vald
 • Lääne-Saare vald
 • Muhu vald
 • Mustjala vald
 • Orissaare vald
 • Pöide vald
 • Ruhnu vald
 • Salmee vald
 • Torgu vald

Tartumaa

 • Alatskivi vald
 • Haaslava vald
 • Kallaste linn
 • Kambja vald
 • Luunja vald
 • Meeksi vald
 • Mäksa vald
 • Peipsiääre vald
 • Piirissaare vald
 • Tartu linn
 • Tartu vallast osa, mis asub ida pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Vara vald
 • Võnnu vald

Viljandimaa

 • Abja vald
 • Halliste vald
 • Karksi vald
 • Kõpu vald
 • Pärsti vallast osa, mis asub lääne pool maanteest 24126
 • Suure-Jaani vallast osa, mis asub lääne pool maanteest 49
 • Viiratsi vallast osa, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed 92 selle ristumiskohast maanteega 155 lääne pool, seejärel piki maanteed 155 kuni ristumiseni maanteega 24156, seejärel piki maanteed 24156 kuni ristumiseni Verilaske ojaga, seejärel piki Verilaske oja, kuni see jõuab valla lõunapiirini
 • Viljandi linn
 

III kitsendustega tsoon – seakatku leiud kodusigadel

Kitsendused III tsoonis

Kindlatel tingimustel, range veterinaarjärelevalve all* on lubatud elussigade liigutamine Eesti sees (kogu territooriumi ulatuses) ja teistes liikmesriikides asuvatesse II ja III tsooni seafarmidesse.

Elussigadega kauplemisel ja ekspordil peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3a sätetele.

Kui III tsoonis asuvate tapamajade tapavõimsus on piiratud, siis on teatud tingimustel, range veterinaarjärelevalve all lubatud elussigade vedamine koheseks tapmiseks III tsoonist Eestis asuvasse tapamajja ja teistes liikmesriikides asuvate II ja III tsoonide tapamajadesse.

Tapamajja saatmisel peab seaga olema kaasas veterinaarsertifikaat ja sellel märge vastavalt komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 4 sätetele.

Seakasvatusettevõtted on intensiivse veterinaarjärelevalve all ja neile on kehtestatud täiendavad bioohutusmeetmed.

Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöödeldud sealiha ja -toodete liikumine on lubatud erimärgistuseta Eesti piires, kauplemiseks (vastav märge sertifikaadil) ja ekspordiks.

Uuritud sigadelt või karjadest pärineva kuumtöötlemata sealiha ja -toodete liikumine on lubatud vaid erimärgistatult ja Eesti piires.

Loomsete kõrvalsaadustega kauplemine (vastav märge sertifikaadil) ja eksport on lubatud pärast töötlemist kitsendusteta.

Kõik kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.

Lubatud on uuritud metssigadelt pärineva liha ja -toodete turustamine Eestis II-III tsooni piires nelinurkse erimärgistusega.

* Elussigade transportimisel tuleb pidada kinni nn ohutu veo korrast. Elussigade veos peab olema järelevalveasutuse poolt registreeritud, pitseeritud, veoteekond kooskõlastatud, vedamine toimuma peatusteta ning vedamiseks kasutatud auto puhastatud ja desinfitseeritud.

III tsooni jäävad maakonnad ja vallad

Kehtestatud Euroopa Komisjoni 29. juuli 2015 rakendusotsusega 2015/1318. Viimati muudetud 30. augustil 2016 rakendusotsusega (EL) 2016/1441.

Harjumaa

 • Aegviidu vald
 • Anija vald
 • Kuusalu vallast osa, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20)

Jõgevamaa

 • kogu maakond

Järvamaa

 • kogu maakond

Lääne-Virumaa

 • Kadrina vald
 • Rakke vald
 • Tamsalu vallast osa, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Tapa vald
 • Väike-Maarja vald

Tartumaa

 • Elva linn
 • Konguta vald
 • Laeva vald
 • Nõo vald
 • Puhja vald
 • Rannu vald
 • Rõngu vald
 • Tartu vallast osa, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest
 • Tähtvere vald
 • Ülenurme vald

Saaremaa

 • Laimjala vald
 • Pihtla vald
 • Valjala vald

Valgamaa

 • kogu maakond

Viljandimaa

 • Kolga-Jaani vald
 • Kõo vald
 • Paistu vald
 • Pärsti vallast osa, mis asub ida pool maanteest 24126
 • Saarepeedi vald
 • Suure-Jaani vallast osa, mis asub ida pool maanteest 49
 • Tarvastu vald
 • Viiratsi vallast osa, mis asub ida pool joonest, mis on määratletud maantee 92 läänepoolse osaga kuni lõikumiseni maanteega 155, seejärel maanteega 155 kuni lõikumiseni maanteega 24156, seejärel maanteega 24156 kuni lõikumiseni Verilaske ojaga, seejärel Verilaske ojaga, kuni see jõuab valla lõunapiirini
 • Võhma linn

Võrumaa

 • kogu maakond
 

Jahipiirangud kitsendustega aladel

Kitsendused jahimeestele


Kõik riskipiirkondades (I-III tsoon) kütitud metssead peavad olema uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks ning positiivse uurimistulemuse korral nõuetekohaselt kahjutustatud.

I tsoonist tohib välja viia üksnes sigade Aafrika katku suhtes uuritud ja negatiivse uurimistulemusega kütitud sigade rümpasid, nende osi või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid tingimusel, et neid turustatakse Eesti piires. 

II-III tsoonis kütitud metssigu, nendelt pärinevat liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid võib turustada vaid Eestis II-III tsooni piires. 

Täpsem teave Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel.

 

Õigusaktid (kitsenduste alused)