Est | Eng | Rus
AvalehtMinisteeriumPõhivaldkonnadÕigusloomeÜhispoliitikadPressAvalik teaveKontaktid
» Põhivaldkonnad » Taimetervis » GMOde kasutamine põllumajanduses » Euroopa Liidu seadusandlus ja Cartagena protokoll
print sisukaart
Põhivaldkonnad
 
Viited
  Maaelu
  Põllumajandus ja toiduturg
  Kalamajandus
  Taimetervis
Taimetervis
Taimekaitse
Väetised
Seeme ja taimne paljundusmaterjal
Sööt
Mahepõllumajandus
GMOde kasutamine põllumajanduses
Eesti seadusandlus
Euroopa Liidu seadusandlus ja Cartagena protokoll
Kasulikke linke
Uuringud
Kasulikke linke
  Toiduohutus
  Loomade tervis, heaolu ja aretus
  Teadus, arendus ja nõuanne
  Biomajandus
  Toetused ja riigiabi
  Nõuetele vastavus

Euroopa Liidu seadusandlus ja Cartagena protokoll

Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001, on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC.

Regulation (EC) no 18299/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed.

Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC.

COMMISSION RECOMMENDATION of 23 July 2003 on guidelines for the development of national strategies and best practices to ensure the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming

Eesti keeles on avaldatud:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/18/EÜ, 12. märts 2001, geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta.
Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1829/2003, 22. september 2003, geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta EMPs kohaldatav tekst.
Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1830/2003, 22. september 2003,
Euroopa Komisjoni soovitus 23. juuli 2003: Riiklike strateegiate ja hea tava väljatöötamise suuniste kohta, et tagada geneetiliselt muundatud põllukultuuride samaaegne viljelemine tavapäraste ja mahepõllukultuuridega


Cartagena bioloogilise ohutuse protokoll on rahvusvaheline lepe, mille üldiseks eesmärgiks on tagada geneetiliselt muundatud elusorganismide ohutu kasutamine. Riigikogu ratifitseeris protokolli 21. jaanuaril 2004. a. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seadusega.


viimati uuendatud: 24.03.2011
Küsitlus