Sa oled siin

2020 – rahvusvaheline taimetervise aasta

Illustratsioon: puulehe lähivõte.

2020. aasta on ÜRO Peaassamblee otsusega kuulutatud rahvusvaheliseks taimetervise aastaks. Ürituste korraldamist on pikendatud kuni 2021. aasta 1. juulini.

Taimetervise mõistena käsitatakse süsteemi, mille raames võetakse meetmeid, et saavutada kontroll ohtlike taimekahjustajate üle ning ennetada nende levikut uutele aladele, eelkõige läbi inimtegevuse.  Taimekahjustajate ohtlikus seisneb selles, et nende levimine ja kohastumine põhjustab olulist majandusliku kahju, näiteks saagi või puude, sh metsa hävimist.

Taimetervise aasta tähistamine annab võimaluse pöörata tähelepanu sellele, kuidas taimede hea tervisliku seisundi kaitsmine võib aidata kaasa nii nälja ja vaesuse vähendamisele, looduskeskkonna kaitsmisele kui ka üldisele majanduslikule arengule.

Taimetervise aasta korraldamise juhtorganiks on määratud ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon (FAO) koostöös rahvusvahelise taimekaitse konventsiooniga (IPPC).

Kaitstes taimi, säilitame elu!

Fakte

80% meie toidulauast koosneb taimedest ja 98% hingatavast hapnikust toodavad meile taimed.

FAO hinnangul hävineb igal aastal taimekahjustajate ja taimehaiguste tõttu kuni 40% kogu maailma toidukultuuride saagist.

Taimede hea tervislik seisund võib aidata kaasa nälja ja vaesuse vähendamisele, looduskeskkonna kaitsmisele ja üldisele majanduslikule arengule.

Taimetervise aasta tähistamine

Üritused

Rahvusvahelisele taimetervise aastale pühendatud toimunud ja toimuvatest üritustest on ülevaade rahvusvahelise taimetervise aasta kodulehel.

Rahvusvaheline fotokonkurss

Pilte sai konkursile esitada kuni 15. jaanuarini 2021. a. Võitjad kuulutatakse välja 2021. a märtsis. Täpsem teave on kirjas FAO kodulehel.

Rahvusvaheline taimetervise konverents

Plaanis olnud rahvusvahelise taimetervise konverents Helsingis jääb kahjuks ära.

Tegevusraamat "Terved taimed, terve planeet"

FAO koostas rahvusvahelise taimetervise aasta puhul tegevusraamatu, mis tutvustab taimetervise valdkonnas olulisi teemasid. Raamat on kavandatud, kirjutatud ja illustreeritud selleks, et aidata õpetajatel ja juhendajatel tuua lapsed ja noored lähemale taimekaitse maailmale ehk teadusele, mis tegeleb taimede tervisega. Kuigi raamat on mõeldud vanuserühmale 8–12 aastat, võib see olla kasulik ka vanematele lastele. Seda võib võtta kui esimest, lihtsat taimetervise käsiraamatut. Raamat on kättesaadav ka eesti keeles (pdf-formaadis) FAO kodulehel.

Rahvusvahelise taimetervise aasta üritused Eestis

Taimetervise aasta fotokonkurss lastele ja noortele

1. aprillist 1. septembrini 2020. a toimus riiklik taimetervise teemaline fotokonkurss kuni 17aastastele (k.a) lastele ja noortele. Konkursi eesmärk oli innustada lapsi ja noori pöörama tähelepanu enda ümber olevale elusloodusele – nii taimedele ja nende viljadele kui ka putukatele ja taimehaigustele ning nende põhjustatud kahjustustele taimedel.

Konkursile esitasid 52 autorit kokku 108 fotot. Igas vanuserühmas ja iga teema raames valiti välja parimad fotod, milledest on koostatud fotonäitus. Fototnäitust saab tellida ülespanekuks üle kogu Eesti. Näituse info ja broneerimine: marge.nommik@agri.ee. Lisainfo ja konkursi parimad pildid »

Taimetervise teemapäev Tallinna Botaanikaaias

19. septembril 2020. a toimus Tallinna Botaanikaaias taimetervise teemapäev, millega tähistati rahvusvahelist taimetervise aastat. Üritust korraldasid Maaeluministeerium, Põllumajandusamet ja Põllumajandusuuringute Keskus.

Ürituse raames autasustas maaeluminister riikliku taimetervise aasta fotokonkursi parimate fotode autoreid ning istutas Tallinna Botaanikaaeda rahvusvahelisele taimetervise aastale pühendatud puu. Teemapäeval oli võimalik tutvuda taimeterviseteemalise rändnäitusega. Lisaks selgitati, millega tegeleb Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakond (alates 01.01.2021 Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakond) ning Põllumajandusuuringute Keskuse taimetervise ja mikrobioloogia labor.

Üritusel pakuti mitmekesiseid tegevusi lastele, taimetervisest rääkis Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli juhataja Marika Mänd ning lühikesel jalutuskäigul rääkis Tallinna Botaanikaaia taimekaitsespetsialist Pille Hermann aias leiduvatest kahjustajatest ja taimehaigustest.

Taimeterviseteemaline rändnäitus

Näitus koosneb kaheksast roll-up paneelist ning tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, seda, kuidas neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja haigused võivad taimedele põhjustada.

Kuna taimekahjustajate levikul on oluline roll ka inimtegevusel, siis tasub kindlasti teada seda, mida saab igaüks teha, et olla teadlik ja vastutustundlik ning hoiduda kahjustajate levitamisest.

Näituse koostamisele aitasid kaasa Maaeluministeerium, Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing.

Näituse juurde kuulub kokkuvõttev voldik ja töölehed näituse sisul põhinevate küsimustega.

Näituse info ja broneerimine: taimeterviseaasta@pta.agri.ee

Taimetervise rändnäituse suvised peatuskohad 2021

  • RMK Soomaa külastuskeskus 1. juuni – 17. september
  • RMK Nõva külastuskeskus 14. juuni – 13. september
  • RMK Viimsi külastuskeskus 14. juuni – 5. september
  • RMK Kabli külastuskeskus 1. juuli – 30. september
  • MTÜ Lilli Looduskeskus 1. juuli – 31. august
  • Kauksi rannahoone 1. juuli – 22. august
  • Eesti Põllumajandusmuuseum 7. juuni – 17. september
  • Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum 14. juuni – 17. september

Virtuaalne taimekool "Teadmisi taimetervisest"

Taimetervise rändnäitusest on saadaval virtuaalne versioon ning sellega kaasas käivad materjalid ja tööülesanded, mis on mõeldud õpilastele lahendamiseks.

Kursuse leidmiseks õpilasena tuleb minna aadressile taimekool.agri.ee ja valida "Logi sisse külalisena". Kursuse nimi on "Teadmisi taimetervisest". Kursuse materjalide seas leidub nii taimeterviseteemalise rändnäituse sisu kui ka ülesanded lahendamiseks (ilma vastusteta), lisaks ka kasulikke videoid.

Õpetajatele mõeldud materjalid on keskkonnas MEM Cloud, kust saab kätte ka ülesannete vastused. Sellele keskkonnale ligipääsu saamiseks tuleb võtta ühendust meilitsi aadressil taimeterviseaasta@pta.agri.ee.