Sa oled siin

Maamess 2017 - ühisstendi kava

18. aprill 2017 - 13:14

Ürituste kava Maaeluministeeriumi, PRIA, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Põllumajandusameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusuuringute Keskuse ja Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku ühisstendil 2017. a Maamessil Tartu Näituste messikeskuse C-hallis.

NB! Kava võib jooksvalt muutuda.

 

Päevakava

Neljapäev, 20. aprill 2017

Asutus Aeg Programm
Maaeluministeerium

10.00–18.00

Tutvustame Maaeluministeeriumi prioriteete eeloleva Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal ning kutsume külastajaid kaasa rääkima EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) avalikus konsultatsioonis. ÜPP tulevikuarutelusid avab ja selgitab Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.

Võimalik on täita küsimustikku EL ühise põllumajanduspoliitika teemal. Auhinnamäng küsitluses osalejatele.

Reelika Päädam põllumajanduskeskkonna büroost vastab külastajate küsimustele keskkonnatoetuste teemal.

Marika Ruberg taimetervise osakonnast tutvustab alates 1. märtsist kasutusele võetud toitlustajate ökomärki ning kavandatavat Eesti mahemajanduse tervikprogrammi.

Ingrid Vesmes toiduhügieeni büroost tutvustab kavandavaid muudatusi toiduseaduses, mis lihtsustavad koduköögis turustamiseks valmistatava toidu käitlemise nõudeid.

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)

11.00–18.00

Küsimustele laenude ja garanteerimise valdkonnas vastab MESi analüütikud Enn Tiitus ja Peeter Kaar.

12.00–18.00

Nõu annab MESi konsulent Maire Tõrra (teemad: taimekasvatus, mahetootmine, nõuetele vastavus, e-PRIA kasutamise juhendamine).

14.00–15.30

MESi nõuandeteenistust tutvustab ja küsimustele vastab nõuandeteenistuse juht Leho Verk.

MES viib stendil läbi lihaveiste tundmise mängu, milles osalejate vahel loositakse välja Maalehe aastatellimus.

Maamajanduse Infokeskus (MMIK)

10.00–18.00

Tutvustame üle-eestilist avatud talude päeva. Jagame heade näidete trükiseid „Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust“, „Üllatav Eesti Leader“ jm. Meie laualt saab ka MTÜ Eesti Maaturism trükiseid.

11.00–13.00

Maaeluvõrgustiku partnerid – MTÜ Eesti Maaturism: Ehedat eestimaist elamust pakkuvaid maaturismiettevõtteid ning ökoturismi kvaliteedimärgist EHE tutvustab märgise projektijuht-nõustaja Ly Siilak.

14.00–15.00

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 projektinäited: MAKi teadmussiirde meetme raames toetatavat ühistegevuse pikaajalist programmi tutvustab programmi juht Rando Värnik Eesti Maaülikoolist.

15.00–16.00

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 projektinäited:

  • MAKi koostöö meetme raames toetatavat Eesti põllukultuuride innovatsiooniklastrit tutvustab klastri projektijuht Kaido Väljaots;
  • innovatsioonivõrgustiku tegevusi tutvustab Konstantin Mihhejev MMIK maaelu- ja innovatsioonivõrgustikust.
Põllumajandusamet (PMA)

10.00–18.00

PMA peaspetsialistid tutvustavad mahetootjatele kliendiportaali ning maaomanikele maaparanduse kaardirakendust ja hoiu häid tavasid. Tule ja saa teada, kas sinu maal on maaparandussüsteem, miks on ja mida teha. Saab infot taimekaitsest koduaias ja ohtlikest taimekahjustajatest ning tuulekaera tõrje muutunud abinõudest. Kaasa võtmiseks on praktilised trükised.

Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet (PRIA)

10.00–18.00

PRIA esindajad:

  • tutvustavad kõigile huvilistele e-PRIA kasutamist ning vastavad põllumajandus- ja maaelutoetusi puudutavatele küsimustele;
  • ootavad kliente tellima ja lugema PRIA elektroonilist infokirja.
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)

10.00–18.00

Tutvustame PMK katsekeskustes tehtavaid riiklike majanduskatseid. Jagame teavet PMK pakutavatest teenustest (proovivõtt, analüüsid). Kaasa võtmiseks praktilised juhendid ja infomaterjal.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)

10.00–18.00

VTA spetsialistid jagavad infot erinevate ohtlike loomataudide (näiteks linnugripp ja seakatk) kohta. Toidu valdkonnas tutvustame, mida tähendab mahetoit, milline on mahemärgistus ja millised on nõuded mahetoitlustamisel. Tarbija saab teada, mida tuleks toidupakendil jälgida, ning käitleja saab teada, kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada. Jagame mitmesuguseid trükiseid.

 

Reede, 21. aprill 2017

Asutus Aeg Programm
Maaeluministeerium 09.00–18.00

Tutvustame Maaeluministeeriumi prioriteete eeloleva Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal ning kutsume külastajaid kaasa rääkima EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) avalikus konsultatsioonis. ÜPP tulevikuarutelusid avab ja selgitab Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Võimalik on täita küsimustikku EL ühise põllumajanduspoliitika teemal. Auhinnamäng küsitluses osalejatele.

Katrin Rannik põllumajanduskeskkonna büroost vastab külastajate küsimustele keskkonnatoetuste teemal. Põllumajanduslike investeeringute toetamisest jagab infot Harry Pässa maaelu arengu osakonnast.

Marika Ruberg ja Karin Zereen taimetervise osakonnast tutvustavad alates 1. märtsist kasutusele võetud toitlustajate ökomärki ning kavandatavat Eesti mahemajanduse tervikprogrammi.
Siret Dreyersdorff toidu üldnõuete büroost selgitab, mida peaks teadma enne toidulisandi ostmist ja tarbimist.
Maaelu Edendamise Sihtasutus
(MES)

11.00–18.00

Küsimustele laenude ja garanteerimise valdkonnas vastavad MESi analüütikud Peeter Kaar ja Enn Tiitus.

12.00–18.00

Nõu annab ja e-PRIA teemalistele küsimustele vastab MESi konsulent Marika Oeselg (teema: loomakasvatus); MESi nõuandeteenistust tutvustab ja küsimustele vastab nõuandeteenistuse juht Leho Verk.

14.00–15.30

MES viib stendil läbi lihaveiste tundmise mängu, milles osalejate vahel loositakse välja Maalehe aastatellimus.

Maamajanduse Infokeskus (MMIK)

09.00–18.00

Tutvustame üle-eestilist avatud talude päeva. Jagame heade näidete trükiseid „Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust“ ja „Üllatav Eesti Leader“. Meie laualt saab ka MTÜ Eesti Maaturism trükiseid.

11.00–13.00

Maaeluvõrgustiku partnerid – MTÜ Eesti Maaturism: Teistmoodi töötuba "Looduse uurimine nutiseadmega" viib läbi Puhta Vee Teemapargi (NutiAkadeemia) esindaja Priit Adler. Ehedat eestimaist elamust pakkuvaid maaturismiettevõtteid ning ökoturismi kvaliteedimärgist EHE tutvustab märgise projektijuht-nõustaja Ly Siilak.

13.00–14.00

Maaeluvõrgustiku partnerid: Soome maaeluvõrgustiku ettevõtluse töögrupi eestvedaja Hannu Uusihonko tutvustab Soome põllumajandust ja maaettevõtlust.

14.00–15.00

Innovatsioonivõrgustiku tegevusi tutvustab Konstantin Mihhejev MMIK maaelu- ja innovatsioonivõrgustikust.

15.00–16.00

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 projektinäited:

  • MAKi teadmussiirde meetme raames toetatavat mahepõllumajanduse pikaajalist teadmussiirde programmi tutvustab tegevjuht Elen Peetsmann.
Põllumajandusamet (PMA)

09.00–18.00

PMA peaspetsialistid tutvustavad mahetootjatele kliendiportaali ning maaomanikele maaparanduse kaardirakendust ja hoiu häid tavasid. Tule ja saa teada, kas sinu maal on maaparandussüsteem, miks on ja mida teha. Saab infot taimekaitsest koduaias ja ohtlikest taimekahjustajatest ning tuulekaera tõrje muutunud abinõudest. Kaasa võtmiseks on praktilised trükised.

Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (PRIA)

09.00–18.00

PRIA esindajad:

  • tutvustavad kõigile huvilistele e-PRIA kasutamist ning vastavad põllumajandus- ja maaelutoetusi puudutavatele küsimustele;
  • ootavad kliente tellima ja lugema PRIA elektroonilist infokirja.
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)

09.00–18.00

Tutvustame PMK katsekeskustes tehtavaid riiklike majanduskatseid. Jagame teavet PMK pakutavatest teenustest (proovivõtt, analüüsid). Kaasa võtmiseks praktilised juhendid ja infomaterjal.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)

09.00–18.00

VTA spetsialistid jagavad infot ohtlikest loomataudidest (näiteks linnugripp ja seakatk). Toidu valdkonnas tutvustame, mida tähendab mahetoit, milline on mahemärgistus ja millised on nõuded mahetoitlustamisel. Tarbija saab teada, mida tuleks toidupakendil jälgida, ning käitleja saab teada, kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada. Jagame mitmesuguseid trükiseid. Söödaregistrit ja söötadele kehtivaid nõudeid tutvustab VTA peaspetsialist Pille Sadrak.

 

Laupäev, 22. aprill 2017

Asutus Aeg Programm
Maaeluministeerium

09.00–16.00

Tutvustame Maaeluministeeriumi prioriteete eeloleva Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal ning kutsume külastajaid kaasa rääkima EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) avalikus konsultatsioonis. ÜPP tulevikuarutelusid avab ja selgitab Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.

Võimalik on täita küsimustikku EL ühise põllumajanduspoliitika teemal. Auhinnamäng küsitluses osalejatele.

Karin Zereen taimetervise osakonnast tutvustab alates 1. märtsist kasutusele võetud toitlustajate ökomärki ning kavandatavat Eesti mahemajanduse tervikprogrammi.
10.00–15.00 Sille Teiter põllumajanduskeskkonna büroost vastab külastajate küsimustele keskkonnatoetuste teemal.
Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)

09.00–15.00

Nõu annab ja e-PRIA teemalistele küsimustele vastab MESi konsulent Jüri Mets (teemad: loomakasvatus, töötervishoid ja tööohutus, bioohutusmeetmed, nõuetele vastavus). Küsimustele laenude ja garanteerimise valdkonnas vastab MESi analüütik Lea Kirsipuu.

10.00–16.00

MES viib stendil läbi lihaveiste tundmise mängu, milles osalejate vahel loositakse välja Maalehe aastatellimus.

Maamajanduse Infokeskus (MMIK)

09.00–16.00

Tutvustame üle-eestilist avatud talude päeva. Jagame heade näidete trükiseid „Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust“, „Üllatav Eesti Leader“ jm. Meie laualt saab ka MTÜ Eesti Maaturism trükiseid.

10.00–12.00

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 projektinäited:

  • uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine – Liina Arus, OÜ Seedri Puukool esindaja.
13.00–15.00

Maaeluvõrgustiku partnerid – MTÜ Eesti Maaturism: Taevaskoja Salamaa perenaine Iia Timmi tutvustab perepuhkuse ja aktiivse tegevuse võimalusi Taevaskojas. Katsuda saab tõukeratast ja proovida käeosavust.

Põllumajandusamet (PMA)

09.00–16.00

PMA peaspetsialistid tutvustavad mahetootjatele kliendiportaali ning maaomanikele maaparanduse kaardirakendust ja hoiu häid tavasid. Tule ja saa teada, kas sinu maal on maaparandussüsteem, miks on ja mida teha. Saab infot taimekaitsest koduaias ja ohtlikest taimekahjustajatest. Kaasa võtmiseks on praktilised trükised.

Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet (PRIA)

09.00–16.00

PRIA esindajad:

  • tutvustavad kõigile huvilistele e-PRIA kasutamist ning vastavad põllumajandus- ja maaelutoetusi puudutavatele küsimustele;
  • ootavad kliente tellima ja lugema PRIA elektroonilist infokirja.
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)

09.00–16.00

Jagame teavet PMK pakutavatest teenustest (proovivõtt, analüüsid). Kaasa võtmiseks praktilised juhendid ja infomaterjal.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)

09.00–16.00

VTA spetsialistid jagavad infot ohtlikest loomataudidest (näiteks linnugripp ja seakatk). Toidu valdkonnas tutvustame, mida tähendab mahetoit, milline on mahemärgistus ja millised on nõuded mahetoitlustamisel. Tarbija saab teada, mida tuleks toidupakendil jälgida, ning käitleja saab teada, kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada. Jagame mitmesuguseid trükiseid.