Sa oled siin

Avalik konkurss: Maaeluministeeriumi halduse asekantsler (tähtaeg: 12. august 2020)

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maaeluministeeriumi halduse asekantsleri ametikohale.

Maaeluministeeriumi halduse asekantsler on eestvedaja, kelle ülesanne on koordineerida infotehnoloogia, personalitöö, riigihangete, riigivara ja riigi toiduvaru haldamise ning kriisireguleerimise, dokumendihalduse, teabe avalikustamise ja kaitse valdkonda.

Peamised ülesanded

 • Riigihangete, riigivara ja riigi toiduvaru haldamise ning kriisireguleerimistegevuse koordineerimine.
 • Ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia baasteenuste konsolideerimine riigi infosüsteemidega.
 • Ministeeriumi ja valitsemisala strateegiliste eesmärkide saavutamine personali tervikliku ja süsteemse arengu ning inimressursi tulemusliku juhtimise ja motiveerituse kaudu.

Nõuded kandidaadile

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus.
 • Inglise keele oskus B2-tasemel.
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile rõhuasetusega kompetentsidele „Tulemuste saavutaja“, „Väärtuse looja“ ja „ Innovatsiooni vedaja“.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:

 • muudatuste elluviimise kogemus;
 • varasem kogemus riigivara ja riigihangete valdkonnas.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Tähtaeg ja täpsem teave

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:

 • motiveeritud avalduse;
 • elulookirjelduse europassi CV vormil;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal „Tugitegevuste ja halduse asekantsleri roll ministeeriumi ja valitsemisala strateegiliste eesmärkide saavutamisel“ pikkusega kuni 2 lk.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. augustil 2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna MAAELUMINISTEERIUMI HALDUSE ASEKANTSLERI KONKURSS, või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Viimati uuendatud: 4. august 2020