Sa oled siin

Biomajanduse strateegia avaseminar, 4. veebruar 2015

Põllumajandusministeerium korraldas 4. veebruaril biomajanduse strateegia avaseminari. Seminari eesmärk on kaasata valdkondade asjatundjad biomajanduse strateegia väljatöötamisse. Osalejad said teada, millega ning miks tegeletakse, kuidas nad saavad anda strateegiasse oma panuse ning millist kasu nad loodavast strateegiast saavad.

  • Koht: Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja (Ehitajate tee 5, Tallinn)
  • Aeg: 4. veebruar 2015 kell 10.00–17.00.
  • Osalejad: ministeeriumide, teadus- ja haridusasutuste, ettevõtete, erialaliitude, kohalike omavalitsuste esindajad, muud huvitatud isikud.
  • Eesmärgid: täpsustada biomajanduse strateegia valdkonnad, määratleda probleemid ja uuringuvajadused ning moodustada strateegia koostamise töörühmad.

Biomajanduse strateegia avaseminar on ettevalmistav tegevus biomajanduse strateegia koostamiseks (sh eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele).

Seminari korraldab Põllumajandusministeerium koostöös Eesti Arengufondiga. Lisainfo: strateegia@agri.ee

Biomajandus on taastuvaid loodusvarasid tõhusalt kasutav majandamisviis toidu, energia, toodete ja teenuste tootmiseks.

 

Strateegia koostamise taustast

Piiratud inim- ja loodusressursi tõttu saab Eesti ühiskond rikkamaks muutuda vaid juhul, kui suudame ressursse targalt kasutada – toota maksimaalset lisandväärtust, ohustamata seejuures toidu- ja energiajulgeolekut, keskkonnahoidu ning muid olulisi väärtusi. Oleme oluliste valikute ristteel, kus meie valikutest sõltub muuhulgas Eesti pikaajaline konkurentsivõime. Valikute selgitamiseks ning neist parima järgi toimimiseks on Põllumajandusministeerium ja Eesti Arengufond teinud ettevalmistavaid tegevusi biomajanduse strateegiaga alustamiseks.

Eestis seni puuduva biomajanduse strateegia koostamisel on aluseks strateegia "Euroopa 2020" ja Euroopa Komisjoni teatis "Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus" (PDF). Täpsemat teavet saab "Eesti biomajanduse strateegia aastani 2030" koostamise ettepaneku lehelt.

Eesti biomajanduse strateegia koostamise eesmärk on luua erinevaid biomajanduse valdkondi siduv strateegiline raamistik, mis inimeste heaolu kasvu nimel aitab muuta biomassi tootmise ja kasutamise võimalikult efektiivseks ja samas keskkonnasäästlikuks, väärindades seeläbi maksimaalselt olemasolevat maa- ja veeressurssi.

Biomajanduse strateegia koostamisel on vajalik selgitada peamiste ressursside (maa, vesi, inimesed ja tehnoloogia) potentsiaal ja eeldatavad tarbimiskäitumised ning võimalikud oodatavad arengud sellistes valdkondades nagu toidutootmine, bioenergeetika, muud biomajanduse tootmisharud (mh puidusektor, ehitus, biokeemia, ravimitööstus) ja keskkonnateenused.

Lisainfo

 

Päevakava

Seminari moderaator on Toomas Kevvai, Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse, teaduse ja arenduse asekantsler.

Aeg Sündmus
I plokk: Sissejuhatus
10.00–10.15
Hommikukohv
10.15–10.30
Põllumajandusminister Ivari Padari avakõne
10.30–10.55
Biomajanduse mõiste, valdkonnad ja ulatus. Ants Noot, Põllumajandusministeerium
Ettekande slaidid (441.66 KB, PDF)
10.55–11.30
Soome biomajanduse strateegia põhitulemused. Sixten Sunabacka, vastutav Soome biomajanduse rakendamise eest
Ettekande slaidid (1.05 MB, PDF)
11.30–12.00
Makromajanduslikud väljakutsed. Madis Aben, Rahandusministeerium
Ettekande slaidid (257.53 KB, PDF)
12.00–13.00
Lõuna (osaleja enda kulul)
II plokk: Millised on biomajanduse ees seisvad väljakutsed?
13.00–13.15
Ressursid. Villem Vohu, Eesti Arengufond
Ettekande slaidid (658.08 KB, PDF)
13.15–13.30
Tehnoloogia ja inimesed. Kaja Kuivjõgi, Eesti Arengufond
Ettekande slaidid (713.58 KB, PDF)
13.30–13.45
Tarbimine (ressursid, tooted, teenused). Annika Lentso, Eesti Arengufond
Ettekande slaidid (995.9 KB, PDF)
III plokk: Töötoad ja päeva kokkuvõte
13.45–15.45
Töötoad (ressursid; tehnoloogia ja inimesed; tarbimine). Eesmärgid: kirjeldada strateegia valdkonnad; tuvastada probleemid ja küsimused, millele tuleb leida vastused uuringute ja analüüsidega; kaardistada potentsiaalsete ekspertgruppide liikmed.
15.45–16.00
Kohvipaus
16.00–17.00
Töögruppide kokkuvõtted