Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (20.01.2020 - 26.01.2020)

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

Maaeluminister Arvo Aller kohtub Eesti Külaliikumise Kodukant ja Eesti Tõusigade Aretusühistu esindajatega.

Teisipäev, 21. jaanuar 2020

Kell 9.30 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis põllumajandusmaa elurikkuse teemapäev, kus anname ülevaate sellest, mis seisus on põllumajandusmaa elurikkus ja mida saame teha, et seda hoida. Keskkonnahoid ja kliimaeesmärgid mängivad suurt rolli uue Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavas. Maaeluministeeriumi põhimõtted on kirjas põllumajanduse ja kalanduse valdkondlikus arengukavas aastani 2030. Täpsem info ning registreerumine Maaeluministeeriumi kodulehel.

 

Maaeluminister Arvo Aller kohtub Eesti Aiandusliidu esindajatega.

 

21., 23. ja 28. jaanuaril toimuvad erametsanduse toetuste infopäevad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Infopäevad on suunatud erametsaomanikele, metsaühistute eestvedajatele ja tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele. Maaeluministeeriumist osaleb maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Kristine Hindriks. Täpsemat teavet saab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehelt.

Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

Kell 11 toimub Maaeluministeeriumi kollases saalis merevesiviljelussektori esindajate kohtumine, mille keskseks teemaks on hoonestusload Eesti merealadel.

 

Maaeluminister Arvo Aller kohtub Organic Estonia esindajatega.

Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Maaeluminister Arvo Aller osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

 

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban osaleb Olustveres SEB Panga korraldatud seminaril põllumajandussektori ettevõtjatele ning tutvustab põllumajandustoetuste väljavaateid perioodiks 2021–2027.

 

Kell 10.00 toimub teadusasutuste ja ministeeriumite koostööna Sotsiaalministeeriumis seminar-arutelu „Toidujäätmete ja toidukao vältimine tootmisest tarbimiseni“. Registreerimine ja päevakava Maaeluministeeriumi kodulehel.

Reede, 24. jaanuar 2020

Kell 10 osaleb toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukogu koosolekul. Kohtumisel tehakse kokkuvõte 2019. aasta tegevustest ning 2020. a plaanidest.

 

Kell 14.00–16.00 osaleb kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann Välisministeeriumis toimuval Põhja-Balti koostöö avaüritusel.

 

Kell 10 osalevad maaeluminister Arvo Aller ja põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil, kus põhiteemaks on Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu seisukohad.