Biomass ja bioenergia

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab kasutada mitte ainult energiakultuure, vaid igasugust biomassi, soojuse, elektrienergia ja vedelate biokütuste tootmiseks.

Eesti põllumajandustootjatele oleks kõige tulusam, kui nad saaksid oma tootmisprofiili planeerimisel ja tootmisriskide maandamisel arvestada biomassi turustamise võimalusega. See eeldab kohaliku kaasaegse biomassi töötleva tööstuse edendamist.

Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamiseks Eestis on Maaeluministeerium koostanud arengukava "Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013".

Haluriit. Allikas: pixabay.com; autor: jorisamonen

Biomassi kasutamise eelised ja väljakutsed

Biomassi kasutuselevõtt energia ja materjalide tootmises:

  • aitab tagada energiaga varustuskindlust;
  • vähendab sõltuvust imporditavast energiast ja selle hinnakõikumistest;
  • loob põllumajandustoodangule uued turuväljundid;
  • aitab vähendada reostussurvet keskkonnale, eriti energeetikasektori keskkonnakoormust;
  • aitab tagada sisemajanduse kogutoodangu kasvu või stabiilsust;
  • avaldab positiivset mõju kaubandusbilansile;
  • võimaldab luua uusi töökohti või säilitada olemasolevaid (eriti maapiirkondades);
  • aitab hajutada energia tootmist;
  • aitab tagada põllumajandus- ja metsamaa hooldatust.

Paremate alternatiivide puudumisel tuleb bioenergia tootmist soodustada ja arendada, kuigi see on tavaenergiast kõrgema hinnaga. See on keskkonna säästmise ja sõltumatuse hind.

Loe ja vaata lisaks

 

Martti Mandel
põllumajanduskeskkonna büroo
maakasutuspoliitika osakond

tel 625 6235
martti.mandel@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019