Seire ja hindamine

Eesti maaelu arengukava kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks on loodud seire- ja hindamissüsteem, mis koosneb seirest, püsihindamisest ning vahe- ja järelhindamisest.

Iga-aastane seirearuanne kajastab Eesti maaelu arengukava meetmete elluviimist konkreetsel aruandeaastal ja samuti kumulatiivselt kogu senise rakendamise perioodi vältel.

Seireruanne kajastab informatsiooni nii arengukava eelarvevahendite kasutamise kui ka meetmete rakendamise seisu ja seniste tulemuste kohta.

Lisaks antakse aruandes ülevaade arengukava tehnilise abi kasutamisest, teavitustegevustest, püsihindamisest, maaeluvõrgustiku tegevusest ning programmi juhtimisest ja haldamisest.

Seiret tehakse nii Eesti maaelu arengukava kui ka sellega seotud Eesti maaelu arengu strateegia (MAS) üle.

Lähemalt MAS 2007–2013 seirest »

Seiret tehakse näitajate kohta, mida on kirjeldatud arengukava iga meetme lõpus toodud indikaatorite ja sihttasemete tabelis. Seireandmete kogumise ja säilitamise eest vastutab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Seirearuanded kinnitab ja arengukava rakendamist hindab seirekomisjon.

Põllumajandusministeerium saadab igal aastal 30. juuniks Euroopa Komisjonile seirearuande Eesti maaelu arengukava 2007–2013 rakendamise kohta eelnenud aastal.

Esimene seirearuanne esitati komisjonile aastal 2008; viimane, 2015. aasta kohta käiv seirearuanne esitatakse 2016. aastal.
 

Seirearuanded

Uusim, 2015. a seirearuanne on avaldatud 17. jaanuaril 2016

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirearuanded
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2015 Seirearuanne (1.87 MB, PDF)
Seirearuande lisad (621.41 KB, ZIP)
2014 Seirearuanne (2.93 MB, PDF)
Seirearuande lisad (1.88 MB, ZIP)
2013 Seirearuanne (1.81 MB, PDF)
Seirearuande lisad (543.07 KB, ZIP)
2012 Seirearuanne (2.54 MB, DOCX)
Seirearuande lisad (624 KB, ZIP)
2011 Seirearuanne (2.13 MB, DOC)
Seirearuande lisad (346.21 KB, ZIP)
2010 Seirearuanne (2.56 MB, DOC)
Seirearuande lisad (203.56 KB, ZIP)
2009 Seirearuanne (1.27 MB, PDF)
Seirearuande lisad (267.46 KB, ZIP)
2008 Seirearuanne (1.97 MB, DOC)
Seirearuande lisad (154.9 KB, ZIP)
2007 Seirearuanne (1.05 MB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 17. jaanuar 2017