Vahe- ja järelhindamine

Lisaks Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 püsihindamisele tuli kohustuslikus korras läbi viia ka arengukava vahehindamine ja järelhindamine.

Hindajad toetusid püsihindajate tehtud tööle (järelhindaja ka vahehindaja tehtud tööle) ning hindasid nii arengukava rakendamist kui ka püsihindamist.

 

Järelhindamine

Järelhindamisel hinnati täiendavalt arengukava mõju, vahendite kasutamist, maaelu arengu toetuste tõhusust ja tulemuslikkust. Järelhindaja tegi järeldusi maaelu arengu poliitika rakendamisest, sealhulgas selle panusest Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamisse.

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamise aruanne koostati detsembris 2016. Hindajad leiti avaliku hankega.

Avaldamise aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-01-06 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamine. Lõpparuanne (4.01 MB, PDF)
täiendatud 31. jaanuar 2017
2017-01-06 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamine. Hindamistulemusi kokku võttev raport (707.73 KB, PDF)
täiendatud 31. jaanuar 2017
 

 

Viimati uuendatud: 2. veebruar 2017