Püsihindamine

Püsihindamine ehk jooksev hindamine on Eesti maaelu arengukava (MAK) tulemuste ja mõjude pidev jälgimine. Püsihindamise käigus viivad hindajad muu hulgas läbi ka arengukava tasandil toimuva hindamistegevuse täiendamiseks vajalikke valdkondlikke uuringuid ja analüüse.

Eesti maaelu arengukava püsihindamisel on mitu eesmärki:

  • uurida arengukava arengut seoses selle eesmärkidega, kasutades tulemus- ja vajaduse korral mõjunäitajaid;
  • parandada arengukava ja selle rakendamise kvaliteeti;
  • vaadata läbi arengukava sisulised muudatusettepanekud;
  • valmistuda vahe- ja järelhindamiseks.

MAK 2007–2013 püsihindamist teevad järgmised asutused:

 

Rakendusanalüüsid

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 1., 3. ja 4. telje meetmete püsihindamise raames tehtud rakendusanalüüsid meetmete kaupa. 2. telje meetmete rakendusanalüüsid leiate Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt. Lisaks leiate kindlasti huvipakkuvaid uuringuid ka ministeeriumi kodulehelt ettevõtluse ja tööhõive uuringute ning põllumajanduse ja maaelu uuringute rubriikidest.

Valige huvipakkuv meede:

1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 4 (Leader)

 

Meede 1.1 "Koolitus- ja teavitustegevused"

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2012 Koolitus- ja teavitustegevuste mõju põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatute konkurentsivõimele. Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.1 "Koolitus- ja teavitustegevused" rakendamis- ja küsitlustulemuste analüüs (1.2 MB, PDF)

 

Meede 1.2 "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus"

 

Meede 1.3 "Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord"

 

Meede 1.4 "Põllumajandusettevõtete ajakohastamine"

 

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2015 Energiakasutuse ja bioenergia osakaalu muutused investeeringutoetuse saajate näitel (563.69 KB, DOCX)
2013 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alameetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste analüüs, I-VI taotlusvoor (942.95 KB, PDF)
2013 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, I-V taotlusvoor (1.04 MB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alameetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste analüüs, V taotlusvoor (1.15 MB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, V taotlusvoor (1.2 MB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.3 "Bioenergia tootmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (552.94 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (180.96 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (197.26 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.3 "Bioenergia tootmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, III taotlusvoor (515.66 KB, PDF)
2010 Meetme 1.4.1 "Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks" rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs (235.86 KB, PPTX)
2010 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 "Investeeringud loomakasvatusehitistesse" rakendamistulemuste analüüs, III taotlusvoor (178.85 KB, PDF)
2010 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.3 "Bioenergia tootmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs (142.15 KB, PDF)
 

Meede 1.5 "Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine"

 

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2013 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.2 "Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, V taotlusvoor (380.89 KB, PDF)
2013 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.3 "Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, V taotlusvoor (1004.38 KB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.1 "Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (525.96 KB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.2 "Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (638.95 KB, PDF)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.3 "Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, IV taotlusvoor (496.27 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.1 "Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, I–III taotlusvoor (185.43 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.2 "Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus" rakendamistulemuste analüüs, III taotlusvoor (509.47 KB, PDF)
2010 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.5.2 rakendamistulemuste analüüs I ja II taotlusvooru alusel (171.04 KB, PDF)
 

Meede 1.6  "Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine"

 

 Meede 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur"

 

Meede 1.9 "Tootjarühmade loomine ja arendamine"

 

Meede 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas"

 

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2013 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" rakendusanalüüs, VI taotlusvoor (838.32 KB, DOCX)
2012 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" rakendusanalüüs, V taotlusvoor (väikeprojektid) (647.64 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas"rakendusanalüüs, IV taotlusvoor (suurprojektid) (189.87 KB, PDF)
2011 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" toetuse saajate investeeringute ja investeeringukäitumise analüüs (väikeprojektid) (263.4 KB, PDF)
2010 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs (652.89 KB, PDF)
2009 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas" rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs (505.5 KB, PPT)
 

Meede 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine"

 

Meede 4 "Leader"

 

Viimati uuendatud: 21. oktoober 2015