Ettevalmistus

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 ettevalmistamiseks tegutses ettevalmistav juhtkomisjon, kuhu kuulusid lisaks teemaga seotud ministeeriumite ametnikele ka valdkondade huvigruppide esindajad.

Lisaks juhtkomisjonidele tegutsesid ka valdkonnapõhised töögrupid, kuhu olid kaasatud ettevalmistava juhtkomisjoni liikmed ja sotsiaalpartnerite esindajad.

Huvilised saavad tutvuda juhtkomisjoni ülesannete ja koosseisuga. Lisaks on võimalik alla laadida juhtkomisjoni kõikide istungite materjalid.

 

Juhtkomisjon

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 ettevalmistav juhtkomisjon alustas tööd 2011. aasta septembris.

Komisjoni ülesanded

 • Kujundada Eesti seisukohad Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetuste andmist reguleerivate õigusaktide kohta.
 • Teha ettepanekuid Euroopa Liidu fondide rakendamiseks koostatava ühise strateegilise raamistiku ja partnerluslepingu kohta.
 • Koordineerida arengukava koostamist, teha arengukava kohta ettepanekuid ja kiita arengukava eelnõu heaks enne Vabariigi Valitsusele esitamist.

Komisjon moodustati 2011. a 13. septembril põllumajandusministri käskkirjaga nr 117 (302.38 KB, PDF). Komisjoni koosseisu muudeti viimati 17. märtsil 2014. a põllumajandusministri käskkirjaga nr 52 (54.91 KB, PDF).

Varasemad käskkirjad komisjoni koosseisu ja ülesannete kohta saab kätte ministeeriumi dokumendiregistrist (kaust "Ministri üldkäskkiri").

Komisjoni koosseis

Seisuga 17. märts 2014. a

 • Esimees: Põllumajandusministeeriumi kantsler
 • Aseesimees: Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler
 • Liikmed:
  • Eesti Aiandusliidu tegevjuht
  • Eesti Erametsaliidu tegevdirektor
  • Eesti Hoiu- ja Laenuühistute Liidu juhatuse esimees
  • Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ esindaja
  • Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees
  • Eesti Maaparandajate Selts juhatuse liige
  • Eesti Maaturism MTÜ esindaja
  • Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor
  • Eesti Noortalunikud MTÜ juhatuse liige
  • Eesti Piimaliidu tegevjuht
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige
  • Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees
  • Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja
  • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident
  • Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu juht
  • Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist
  • Leader tegevusgruppide foorumi esindaja
  • Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees
  • Maamajanduse Infokeskuse direktor
  • Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindaja
  • Maitsev Lõuna-Eesti MTÜ esindaja
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtluse talituse juhataja
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor
  • Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
  • Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja
  • Põllumajandusministeeriumi ministri nõunik
  • Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
  • Põllumajandusuuringute Keskuse direktor
  • Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler
  • Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika büroo nõunik
 

Juhtkomisjoni istungite materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2014-04-30 Päevakava (63.68 KB, PDF)
Protokoll (214.78 KB, PDF)
Helisalvestis (75.1 MB)
Ülevaade MAK 2014-2020 eelarve hetkeseisust ja kavandatavatest muudatustest (179.67 KB, PPTX)
Meede "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" (37.68 KB, PDF)
2013-10-29 Istungi päevakava (51.2 KB, PDF)
Istungi protokoll (155.54 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (50.92 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (64.41 MB)
Ülevaade MAK 2014-2020 eelhindamise tulemustest (207.39 KB, PPTX)
Ülevaade MAK 2014-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustest (307.29 KB, PDF)
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (174.5 KB, PPTX)
Kiviaia taastamise toetus (70.63 KB, PPTX)
MAK 2014-2020 eelarve (192.32 KB, PPTX)
2013-07-03 Istungi päevakava (51.1 KB, PDF)
Istungi protokoll (153.56 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (50.92 MB)
Ülevaade MAK 2014-2020 edasistest tegevustest (209.31 KB, PPTX)
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelnõu kohta esitatud ettepanekud (431 KB, PPT)
2013-04-16 Istungi päevakava (50.99 KB, PDF)
Istungi protokoll (188.62 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (69.53 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (66.93 MB)
MAK 2014-2020 meetmelehtede eelnõu, versioon 2013.04.11 (2.22 MB, PDF)
MAK 2014-2020 rahastamiskava tabel (55.83 KB, PDF)
Põllumajanduslik keskkonnatoetus (147.54 KB, PPTX)
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (81.13 KB, PPTX)
Finantsinstrumendid (161.18 KB, PPTX)
MAK 2014-2020 rahastamiskava (1.24 MB, PPTX)
2013-03-26 Istungi päevakava (54.02 KB, PDF)
Istungi protokoll (180.39 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (50.92 MB)
Nõuandeteenistuste toetamine (112.51 KB, PPTX)
Mahepõllumajandus (125.57 KB, PPTX)
Loomade heaolu toetus (6.27 MB, PPTX)
Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (119.15 KB, PPTX)
Investeeringud põllumjanadusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (85.1 KB, PPTX)
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (298.5 KB, PPT)
2013-03-12 Istungi päevakava (51.33 KB, PDF)
Istungi protokoll (186.46 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (78.84 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (59.12 MB)
Koostöö (120.38 KB, PPTX)
Koostöö meetme tegevus 3: Euroopa Innovatsioonipartnerlus (292.23 KB, PPTX)
Põllumajanduskeskkonna ja kliimameede 2014-2020 (3.47 MB, PPTX)
Piirkondlik mullakaitse toetus (1.52 MB, PPTX)
Keskkonnasõbraliku aianduse toetus (136.76 KB, PPTX)
Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (577.5 KB, PPT)
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (2.35 MB, PPT)
Poollooduslike koosluste hooldamise toetus (341 KB, PPT)
2013-02-19 Istungi päevakava (51.13 KB, PDF)
Istungi protokoll (180.95 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (54.02 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (81.82 MB)
MAK 2014-2020 eelarve ja rahastamine (254.5 KB, PPT)
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (554.5 KB, PPT)
Teadmussiire ja teave (348 KB, PPT)
Nõuandeteenuste toetamine (445.5 KB, PPT)
Loomade heaolu toetus (1.47 MB, PPT)
Mahepõllumajandus (200.5 KB, PPT)
2013-02-05 Istungi protokoll (146.63 KB, PDF)
Istungi päevakava (51.42 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (67.39 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (51.75 MB)
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (71.48 KB, PPTX)
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (88.92 KB, PPTX)
Põllu-ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (259.58 KB, PPTX)
Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine (1.09 MB, PPTX)
Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine (245.19 KB, PPTX)
2013-01-09 Istungi protokoll (159.32 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (63.61 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (84.13 MB)
MAK 2014-2020: Tarneahela meetmed (146.33 KB, PPTX)
Tootjarühmade loomise toetamine aastatel 2014-2020 (502.18 KB, PPTX)
Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine toetamine aastatel 2014-2020 (2.55 MB, PPTX)
Leader kohalikuks arenguks (548.5 KB, PPT)
2012-10-10 Istungi protokoll (77.78 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (64.41 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (52.69 MB)
Maaelu arengukava 2014-2020 meetmete valik (864 KB, PPT)
Ülevaade Euroopa Liidu vahenditest 2014-2020 perioodil rahastavatest eesmärkidest ja lahendustest: protsess ja valiku ettepanek (466.69 KB, PPTX)
Finantsinstrumendid 2014-2020 (156 KB, PPT)
Finantsinstrument. Vesiviljeluse näide; võimalikud valdkonnad MAK raames (1.44 MB, PPT)
Biomajanduse strateegia 2014-2020 (7.91 MB, PPT)
Eesti biomajanduse strateegia 2014–2030” koostamise ettepanek Vabariigi Valitsusele (126.12 KB, PDF)

2012-07-04

Istungi protokoll (78.12 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (41.22 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (57.89 MB)
Maaelu arengukava 2014-2020 meetmete valik (564.5 KB, PPT)
Maaelu arengu meetmed 2014-2020 (253.5 KB, PPT)
2012-05-16 Istungi protokoll (136.95 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (55.07 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (45.55 MB)
2012-04-04 Istungi protokoll (89.81 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - eismene osa (74.32 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (44.86 MB)
Maaelu arengukava 2014-2020 eesmärkide raamistikust (495.5 KB, PPT)
2012-02-08 Istungi protokoll (14.57 KB, PDF)
Protokolli lisa nr 1 (14.97 KB, PDF)
Protokolli lisa nr 2 (14.37 KB, PDF)
Istungi helisalvestis (3 h 25 min) (94.68 MB)
2011-11-21 Istungi protokoll (106.42 KB, PDF)
Istungi helisalvestis - esimene osa (3 h 11 min) (88.28 MB)
Istungi helisalvestis - teine osa (1 h 21 min) (37.53 MB)
Ülevaade Euroopa Liidu maaelu arengu määruse aruteludest EL tasandil (217 KB, PPT)
2011-10-19 Istungi protokoll (76.26 KB, PDF)
Maaelu arengu poliitika tulevikust 2014-2020 (560 KB, PPT)
MAK 2014-2020 prioriteet 1. Teadmussiire põllumajanduses ja metsanduses (84.73 KB, PDF)
MAK 2014-2020 prioriteet 2. Põllumajanduse konkurentsivõime ja põllumajandusettevõtete elujõulisus (332.8 KB, PDF)
MAK 2014-2020 prioriteet 3. Toiduahel ja riskijuhtimine (334.3 KB, PDF)
MAK 2014-2020 prioriteet 4. Ökosüsteemid (826.77 KB, PDF)
MAK 2014-2020 prioriteet 5. Ressursisääst ja keskkonnasäästlik majandus (58.79 KB, PDF)
MAK 2014-2020 prioriteet 6. Töökohad ja maapiirkonna areng (576.78 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015