Seire ja hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks on loodud seire- ja hindamissüsteem, mis koosneb seirest, püsihindamisest ning eel-, vahe- ja järelhindamisest.

Arengukava koostamisel korraldati veel ka selle eelnõu keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille käigus kaasati huvigruppe ning mille tulemusena parandati arengukavas seatud keskkonnaeesmärke. Lisaks viidi läbi ka Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava rahastusvahendi eelhindamine.

 

Seirearuanded

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2016-10-04 2014. ja 2015. aasta seirearuanne (1.27 MB, PDF)
Lisa 1. Perioodi 2014–2015 aruandlus rahastamisvahendite rakendamise kohta (263.74 KB, PDF)
Lisa 2. MAK 2014–2020 meetmete ülevaated (357.29 KB, PDF)
Lisa 3. Põllumajandusuuringute Keskuse lõpetatud hindamiste kokkuvõte (88.16 KB, PDF)
Lisa 4. Ülevaade MAK 2014–2020 teavitustegevustest (95.33 KB, PDF)
Lisa 5. Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seirearuande (2014–2015) kokkuvõte kodanikele (36.57 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 4. oktoober 2016