Seire ja hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 kaudu saavutatud tulemuste ja mõjude hindamiseks on loodud seire- ja hindamissüsteem, mis koosneb seirest, püsihindamisest ning eel-, vahe- ja järelhindamisest.

Arengukava koostamisel korraldati veel ka selle eelnõu keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille käigus kaasati huvigruppe ning mille tulemusena parandati arengukavas seatud keskkonnaeesmärke. Lisaks viidi läbi ka Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava rahastusvahendi eelhindamine.

 

Vahehindamine

Lisamaterjale leiab ka Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt.

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-07-08 "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" prioriteetide 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 vahehindamise lõpparuanne (3.2 MB, PDF)
2019-06-26 "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2018. aastal läbiviidud uuringute aruanne (6.97 MB, PDF)
2018-11-19 "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" prioriteetide 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamise lõpparuanne 2017 (3.91 MB, PDF)
2018-11-19 "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" prioriteetide 1, 2, 3 ja 6 hindamise metoodika aastaks 2017 (2.47 MB, PDF)
 

Seirearuanded

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2021-06-30 Iga-aastane rakendusaruanne 2020. aasta kohta (432.5 KB, PDF)
Iga-aastane rakendusaruanne 2020. aasta kohta. Seirelisa (439.21 KB, PDF)
Iga-aastane rakendusaruanne 2020. aasta kohta. Lisa 1. Ülevaade MAK 2014-2020 teavitustegevustest 2020. aastal (386.47 KB, PDF)
Iga-aastane rakendusaruanne 2020. aasta kohta. Lisa 2. Kokkuvõte kodanikele (557.7 KB, PDF)
Iga-aastane rakendusaruanne 2020. aasta kohta. Lisa 3. MAK 2014–2020 meetmete ülevaated (1.33 MB, PDF)
2020-06-30 Iga-aastane rakendusaruanne 2019. aasta kohta (458.61 KB, PDF)
Seirelisa (413.07 KB, PDF)
Lisa 1. Ülevaade MAK 2014-2020 teavitustegevusest 2019. aastal (355.69 KB, PDF)
Lisa 2. Kokkuvõte kodanikele (561.62 KB, PDF)
Lisa 3. MAK 2014–2020 meetmete ülevaated – 2019. aasta seirearuanne (1.28 MB, PDF)
2019-06-28 Iga-aastane rakendusaruanne 2018. aasta kohta (1.34 MB, PDF)
Iga-aastane rakendusaruanne 2018. aasta kohta – seirelisa (415.89 KB, PDF)
Lisa 1. Ülevaade MAK 2014–2020 teavitustegevustest 2018. aastal (308.27 KB, PDF)
Lisa 2. Kokkuvõte kodanikele (551.82 KB, PDF)
Lisa 3. MAK 2014–2020 meetmete ülevaated – 2018. aasta seirearuanne (1.35 MB, PDF)
2018-06-25 Iga-aastane rakendusaruanne 2017. aasta kohta (412.56 KB, PDF)
parandatud 4. juulil 2018
Iga-aastane rakendusaruanne 2017. aasta kohta – seirelisa (413.8 KB, PDF)
parandatud 4. juulil 2018
Lisa 1. Ülevaade MAK 2014–2020 teavitustegevustest 2017. aastal (422.94 KB, PDF)
Lisa 2. Kokkuvõte kodanikele (376.36 KB, PDF)
Lisa 3. MAK 2014–2020 meetmete ülevaated – 2017. aasta seirearuanne (1.32 MB, PDF)
2017-07-05 Iga-aastane rakendusaruanne 2016. aasta kohta (1.91 MB, PDF) uuendatud 27. novembril 2017
Iga-aastane rakendusaruanne 2016. aasta kohta – seirelisa (307.11 KB, PDF) uuendatud 27. novembril 2017
Lisa 1. Ülevaade MAK 2014–2020 teavitustegevustest (116.91 KB, PDF)
Lisa 2. Eesti maaelu arengukava 2014–2020 2016. aasta seirearuande kokkuvõte kodanikele (49.84 KB, PDF)
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmete ülevaated – 2016. aasta seirearuanne (601.4 KB, PDF)
2016-10-04 2014. ja 2015. aasta rakendusaruanne (1.27 MB, PDF)
Lisa 1. Perioodi 2014–2015 aruandlus rahastamisvahendite rakendamise kohta (263.74 KB, PDF)
Lisa 2. MAK 2014–2020 meetmete ülevaated (357.29 KB, PDF)
Lisa 3. Põllumajandusuuringute Keskuse lõpetatud hindamiste kokkuvõte (88.16 KB, PDF)
Lisa 4. Ülevaade MAK 2014–2020 teavitustegevustest (95.33 KB, PDF)
Lisa 5. Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seirearuande (2014–2015) kokkuvõte kodanikele (36.57 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 18. november 2021