Rakendusanalüüsid

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmete rakendusanalüüsid, mille on koostanud Maaeluministeeriumi meetmespetsialistid. Rakendusanalüüsid on koostatud arengukava meetmete raames toimunud taotlusvoorude kohta ning annavad ülevaate meetmete rakendamise tulemusest.

 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 1 "Teadmussiire ja teavitus"
2018-01-30 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" III üleriigilise ulatusega tegevuste taotlusvooru rakendusanalüüs (295.35 KB, PDF)
2017-06-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste II maakondliku ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (288.07 KB, PDF)
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste analüüs teadmussiirde pikaajaliste programmide kohta (seisuga 31. detsember 2016) (657.34 KB, PDF)
2017-02-13 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste II üleriigiliste ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (272.24 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste I maakondliku ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (328.82 KB, PDF)
2016-07-08 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste analüüs teadmussiirde pikaajaliste programmide kohta (348.52 KB, PDF)
2016-02-15 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste esimese üleriigiliste ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (111.65 KB, PDF)
 
 
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus"
2018-03-29 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (391.31 KB, PDF)
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (355.31 KB, PDF)
2016-05-20 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (279.08 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 4.2.2 "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus"
2017-09-01 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.2 “ Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” II taotlusvooru rakendusanalüüs (258.09 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.2 "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (316.56 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 4.2.3 "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus"
2017-09-01 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.3 “Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” II taotlusvooru rakendusanalüüs (252.47 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.3 "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (387.77 KB, PDF)
 
Meede 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-25 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks" III taotlusvooru rakendusanalüüs (258.14 KB, PDF)
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks" II taotlusvooru rakendusanalüüs (277.13 KB, PDF)
2016-10-19

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks" I taotlusvooru rakendusanalüüs (375.74 KB, PDF)

 
 
 
Meede 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus" IV taotlusvooru rakendamistulemuste analüüs (434.68 KB, PDF)
2017-07-25 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" rakendamistulemuste analüüs: III taotlusvoor (384.92 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" II taotlusvooru (seakasvatajatele) rakendusanalüüs (473.4 KB, PDF)
2016-05-20 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" I taotlusvooru rakendamistulemuste analüüs (443.74 KB, PDF)
 
Meede 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-03 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" II taotlusvooru rakendusanalüüs (622.11 KB, PDF)
2016-10-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" I taotlusvooru rakendusanalüüs (1.12 MB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse"
2017-12-12 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" III taotlusvooru rakendusanalüüs (494.46 KB, PDF)
2017-02-09 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" II taotlusvooru rakendusanalüüs (625.88 KB, PDF)
2016-10-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" I taotlusvooru rakendusanalüüs (602.74 KB, PDF)
 
Meede 9.1 "Tootjarühmade ja organisatsioonide loomine"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-05-15 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 9.1 "Tootjarühmade ja  organisatsioonide loomine" II taotlusvooru rakendusanalüüs (342.7 KB, PDF)
2017-02-09 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 9.1 "Tootjarühmade ja organisatsioonide loomine" I taotlusvooru rakendusanalüüs (254.53 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.1 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus"
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 10.1.1 "Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" I ja II taotlusvooru rakendusanalüüs (677.01 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.3 "Piirkondlik mullakaitse toetus"
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.3 "Piirkondlik mullakaitse toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (249.61 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.3 "Piirkondlik mullakaitse toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (270.52 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus"
2018-06-12 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (269.48 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (321.98 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (310.44 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus"
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (404.75 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (432.08 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus"
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" rakendusanalüüs 2016. aasta kohta (204.71 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" rakendusanalüüs 2015. aasta kohta (225.36 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meetme 12 alameede 12.2 "Natura 2000 toetus erametsamaale"
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 12 tegevuse liigi 12.2 "Natura 2000 toetus erametsamaale" 2016. a taotlusvooru rakendusanalüüs (240.9 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 14.1 "Loomade heaolu toetus"
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 14.1 "Loomade heaolu toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (261.14 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 14.1 "Loomade heaolu toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (451.97 KB, PDF)
 
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus"
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (491.04 KB, PDF)
2016-05-20 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (386.57 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 16.4 "Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine"
2016-07-08 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.4 "Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine" I taotlusvooru rakendusanalüüs (288.88 KB, PDF)
 
   
Meede 19.1 "Kohaliku arengu strateegia ettevalmistamine"
2017-06-27 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 19.1 "Kohaliku arengu strateegia ettevalmistamine" rakendusanalüüs (446.01 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 12. juuni 2018