Rakendusanalüüsid

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmete rakendusanalüüsid, mille on koostanud Maaeluministeeriumi meetmespetsialistid. Rakendusanalüüsid on koostatud arengukava meetmete raames toimunud taotlusvoorude kohta ning annavad ülevaate meetmete rakendamise tulemusest.

Sisukord

 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 1 "Teadmussiire ja teavitus"
2018-08-08 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme rakendamistulemuste analüüs teadmussiirde programmide kohta 2017 (938.08 KB, PDF)
2018-01-30 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" III üleriigilise ulatusega tegevuste taotlusvooru rakendusanalüüs (295.35 KB, PDF)
2017-06-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste II maakondliku ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (288.07 KB, PDF)
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste analüüs teadmussiirde pikaajaliste programmide kohta (seisuga 31. detsember 2016) (657.34 KB, PDF)
2017-02-13 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste II üleriigiliste ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (272.24 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste I maakondliku ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (328.82 KB, PDF)
2016-07-08 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste analüüs teadmussiirde pikaajaliste programmide kohta (348.52 KB, PDF)
2016-02-15 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 toetusmeetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" rakendamistulemuste esimese üleriigiliste ulatusega tegevuste taotlusvooru analüüs (111.65 KB, PDF)
 
 
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus"
2018-03-29 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (391.31 KB, PDF)
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (355.31 KB, PDF)
2016-05-20 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.1 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (279.08 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 4.2.2 "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus"
2018-06-29 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.2 "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (307.12 KB, PDF)
2017-09-01 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.2 “ Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” II taotlusvooru rakendusanalüüs (258.09 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.2 "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (316.56 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 4.2.3 "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus"
2017-09-01 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.3 “Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” II taotlusvooru rakendusanalüüs (252.47 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.2.3 "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (387.77 KB, PDF)
 
Meede 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-25 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks" III taotlusvooru rakendusanalüüs (258.14 KB, PDF)
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks" II taotlusvooru rakendusanalüüs (277.13 KB, PDF)
2016-10-19

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.1 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoid riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks" I taotlusvooru rakendusanalüüs (375.74 KB, PDF)

 
Meede 4.3.2 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-08-12 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.2 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus" IV taotlusvooru rakendusanalüüs (232.03 KB, PDF)
2018-03-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.2 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (283.54 KB, PDF)
2017-06-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.2 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (276.87 KB, PDF)
2016-10-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.2 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (361.88 KB, PDF)
 
 
Meede 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-08-12 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus" V taotlusvooru rakendusanalüüs (583.35 KB, PDF)
2018-01-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus" IV taotlusvooru rakendamistulemuste analüüs (434.68 KB, PDF)
2017-07-25 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" rakendamistulemuste analüüs: III taotlusvoor (384.92 KB, PDF)
2016-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" II taotlusvooru (seakasvatajatele) rakendusanalüüs (473.4 KB, PDF)
2016-05-20 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.3 "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" I taotlusvooru rakendamistulemuste analüüs (443.74 KB, PDF)
 
Meede 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-03 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" II taotlusvooru rakendusanalüüs (622.11 KB, PDF)
2016-10-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" I taotlusvooru rakendusanalüüs (1.12 MB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse"
2019-09-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" V taotlusvooru rakendusanalüüs (509.49 KB, PDF)
2019-08-15 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" IV taotlusvooru rakendusanalüüs (331.88 KB, PDF)
2017-12-12 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" III taotlusvooru rakendusanalüüs (494.46 KB, PDF)
2017-02-09 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" II taotlusvooru rakendusanalüüs (625.88 KB, PDF)
2016-10-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 8 "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse" I taotlusvooru rakendusanalüüs (602.74 KB, PDF)
 
Meede 9.1 "Tootjarühmade ja organisatsioonide loomine"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-05-15 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 9.1 "Tootjarühmade ja  organisatsioonide loomine" II taotlusvooru rakendusanalüüs (342.7 KB, PDF)
2017-02-09 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 9.1 "Tootjarühmade ja organisatsioonide loomine" I taotlusvooru rakendusanalüüs (254.53 KB, PDF)
 
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.3 "Piirkondlik mullakaitse toetus"
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.3 "Piirkondlik mullakaitse toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (249.61 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.3 "Piirkondlik mullakaitse toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (270.52 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus"
2019-06-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" IV taotlusvooru rakendusanalüüs (269.9 KB, PDF)
2018-06-12 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (269.48 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (321.98 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.4 "Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (310.44 KB, PDF)
 
Meede 10.1.5 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-07-08 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.5 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" IV taotlusvooru rakendusanalüüs (175.1 KB, PDF)

 

 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus"
2019-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" IV taotlusvooru rakendusanalüüs (350.81 KB, PDF)
2018-11-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (326.27 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (404.75 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.6 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (432.08 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus"
2019-08-12 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" IV taotlusvooru rakendusanalüüs (138.56 KB, PDF)
2018-07-02 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (166.11 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" rakendusanalüüs 2016. aasta kohta (204.71 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 10.1.7 "Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" rakendusanalüüs 2015. aasta kohta (225.36 KB, PDF)
 
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 14.1 "Loomade heaolu toetus"
2019-08-26 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 14.1 "Loomade heaolu toetus" IV taotlusvooru rakendusanalüüs (237.74 KB, PDF)
2018-11-19 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 14.1 "Loomade heaolu toetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (227.59 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 14.1 "Loomade heaolu toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (261.14 KB, PDF)
2018-01-05 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 tegevuse liigi 14.1 "Loomade heaolu toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (451.97 KB, PDF)
 
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus"
2018-08-08 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.2 (16.1) "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" III taotlusvooru rakendusanalüüs (484.88 KB, PDF)
2017-04-21 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" II taotlusvooru rakendusanalüüs (491.04 KB, PDF)
2016-05-20 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" I taotlusvooru rakendusanalüüs (386.57 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 16.4 "Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine"
2016-07-08 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 16.4 "Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine" I taotlusvooru rakendusanalüüs (288.88 KB, PDF)
 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
Meede 19.1 "Kohaliku arengu strateegia ettevalmistamine"
2017-06-27 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 19.1 "Kohaliku arengu strateegia ettevalmistamine" rakendusanalüüs (446.01 KB, PDF)
 
Meetmed 19.2 "Kohaliku arengu strateegiate rakendamine", 19.3 "Koostöö" ja 19.4 "Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine"
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-06-14 Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmete 19.2 ”Kohaliku arengu strateegiate rakendamine ”, 19.3 „Koostöö“ ja 19.4 „Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine“ rakendusanalüüsid seisuga 31.12.2018 (520.57 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 8. oktoober 2019