Seirekomisjon

Maaelu arengukavade rakendamisel peavad liikmesriigid looma arengukava seirekomisjoni. Seirekomisjon peab tagama selle, et maaelu arengu programmi rakendamine oleks tõhus.

Huvilised saavad tutvuda seirekomisjoni ülesannetega, koosseisuga ja istungite materjalidega.

Ülesanded

Seirekomisjon saab kokku vähemalt korra aastas, et vaadata üle arengukava elluviimise tulemused ja edusammud selle eesmärkide saavutamisel. Lisaks uurib komisjon näiteks arengukava täitmist mõjutavaid asjaolusid, jälgib programmi rakendamise kvaliteeti, teeb arengukava seiret, veendub arengukava tulemuslikkuses ning esitab Maaeluministeeriumile tähelepanekuid arengukava täitmise ja selle hindamise kohta.

Komisjoni täpsed tööülesanded ning töökord on kirjas seirekomisjoni moodustamise käskkirjas (põllumajandusministri kk nr 177, 17. detsember 2014).

Koosseis

Seisuga 23. oktoober 2020

Esimees:

 • Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Aseesimees:

 • Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja

Liikmed:

 • MTÜ Eesti Aiandusliit tegevjuht (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Erametsaliit tegevjuht (tema nõusolekul)
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koja liige (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige (tema nõusolekul)
 • Eesti Leader Liit juhatuse liige (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Maaturism nõukogu liige (tema nõusolekul)
 • Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse esindaja (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda juhatuse esimees (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Toiduainetööstuse Liit juhataja (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon asepresident (tema nõusolekul)
 • MTÜ Eestimaa Talupidajate Keskliit juhatuse liige (tema nõusolekul)
 • MTÜ Organic Estonia tegevjuht (tema nõusolekul)
 • Keskkonnaministeeriumi asekantsler
 • Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
 • Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja
 • Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu liige (tema nõusolekul)
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor (tema nõusolekul)
 • Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja
 • Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse peaspetsialist
 

Istungite materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2022-04-13 Päevakava (73.32 KB, PDF)
Protokoll (415.97 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014-2020 9. muudatustepaketi muudatusettepanekud" (173.83 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
2021-10-29 Päevakava (74.29 KB, PDF)
Protokoll (454.58 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020  8. muudatustepaketi muudatusettepanekud" (367.14 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
"MAK 2014-2020 rakendamise hetkeseis" (420.2 KB, PDF). Kadri Koel, PRIA
2021-06-08 Päevakava (79.55 KB, PDF)
Protokoll (462.76 KB, PDF)
"MAK 2014-2020 rakendamine 31.05.2021 seisuga". (822.47 KB, PDF) PRIA
"Noorte põllumajandustootjate uuring" (1.5 MB, PDF). Agnes Naarits, Põllumajandusuuringute Keskus
"PMK põllumajanduskeskkonna uuringud 2020. aastal" (1.94 MB, PDF). Livi Rooma, Põllumajandusuuringute Keskus
"Ülevaade Maaeluministeeriumi MAK 2014-2020 2020. a teavitustegevustest" (415.38 KB, PDF). Andres Kärssin, Maaeluministeerium
"MAK 2014-2020 2020. a seirearuanne" (687.49 KB, PDF). Paula Talijärv, Maaeluministeerium
2021-01-22 Päevakava (89.85 KB, PDF)
Protokoll (683.02 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014-2020 7. muudatustepaketi muudatusettepanekud" (250.74 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
2020-06-18 Päevakava (264.98 KB, PDF)
Protokoll (446.01 KB, PDF)
"MAK 2014–2020 2019. a seirearuanne" (765.86 KB, PDF). Paula Talijärv, Maaeluministeerium
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 6. muudatustepaketi muudatusettepanekud" (329.52 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
2019-09-18 Päevakava (261.22 KB, PDF)
Protokoll (406.03 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 5. muudatustepaketi muudatusettepanekud" (457.63 KB, PPTX). Ove Põder, Maaeluministeerium
2019-06-11 Päevakava (200.76 KB, PDF)
Protokoll (361.41 KB, PDF)
"MAK 2014–2020 seirearuanne 2018. a" (1.53 MB, PDF). Paula Talijärv, Maaeluministeerium
"Ülevaade MAK 2014–2020 2018. aasta teavitustegevustest" (1.76 MB, PDF). Kertu Kärk, Maaeluministeerium
"MAK 2014–2020 2019. aasta vahehindamise tulemuste tutvustus" (1.86 MB, PDF). Põllumajandusuuringute Keskus
"Ülevaade MAK 2014–2020 meetmete rakendamise hetkeseisust" (358.2 KB, PDF). Liina Arumägi, PRIA
"Ülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõustamisteenusest" (597.62 KB, PDF). Leho Verk, Maaelu Edendamise Sihtasutus
2018-11-06 Päevakava (291 KB, PDF)
Protokoll (279.15 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 rakendamise hetkeseis" (533.42 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 4. muudatustepaketi muudatusettepanekud" (328.23 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
2018-06-07 Päevakava (100.06 KB, PDF)
Protokoll (390.33 KB, PDF)
"MAK 2014–2020 2017. a seirearuanne" (1021.95 KB, PDF). Paula Talijärv, Maaeluministeerium
"Ülevaade MAK 2014–2020 meetmete rakendamise hetkeseisust" (254.42 KB, PDF). Kadri Koel, PRIA
"Ülevaade MAK 2014–2020 2017. a teavitustegevustest" (2.21 MB, PDF). Kertu Kärk, Maaeluministeerium
"MAK 2014–2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamine 2017. aastal" (1.84 MB, PDF). Livi Rooma, Põllumajandusuuringute Keskus
"Sigade heaolu toetus" (290.94 KB, PDF). Katrin Rannik, Maaeluministeerium
"Toetuspettuste vähendamisest" (2.31 MB, PDF). Rando Undrus, PRIA
"Ulukite esmakäitlemiskohtade väljaehitamise toetamise meede" (159.8 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
"ÜPP tulevik" (854.57 KB, PDF). Marko Gorban, Maaeluministeerium
2018-01-24 Päevakava (139.68 KB, PDF)
Protokoll (480.57 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 3. muudatustepaketi olulisemad muudatusettepanekud" (418.36 KB, PDF). Ove  Põder, Maaeluministeerium
"MAK rahastamisvahendid" (909.17 KB, PDF). Madis Reinup, Maaelu Edendamise Sihtasutus
2017-06-20 Päevakava (82.63 KB, PDF)
Protokoll (182.13 KB, PDF)
"MAK 2014–2020 2016. a seirearuanne" (612.75 KB, PDF). Stella Vogt, Maaeluministeerium
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 prioriteetide 1, 2, 3 ja 6 hindamistulemused" (1.27 MB, PDF). Mati Mõtte, Eesti Maaülikool
"MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi ühiste hindamisküsimuste vastused ja MAK püsihindamisest" (936.83 KB, PDF). Iiri Raa, Põllumajandusuuringute Keskus
"Ülevaade MAK 2014–2020 2016. aasta teavitustegevustest" (918.74 KB, PDF). Karolin Lillemäe, Maaeluministeerium
"MAK 2014–2020 rakendamise hetkeseis 20.05.2017" (437.31 KB, PDF). Merle Saaliste, Maaeluministeerium
2016-10-25 Päevakava (126.37 KB, PDF)
Protokoll (191.91 KB, PDF)
"Põllumajanduse suurandmete kättesaadavuse pikaajaline programm" (296.41 KB, PDF). Sigmar Suu, Maaeluministeerium
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 II muudatustepaketi olulisemad muudatusettepanekud" (217.05 KB, PDF). Ove Põder, Maaeluministeerium
2016-06-02 Päevakava (106.26 KB, PDF)
Protokoll (299.61 KB, PDF)
Piirkondlik veekaitse toetus (VKT) (376.59 KB, PDF). Eike Lepmets, Maaeluministeerium
MAK 2014–2020 2014. ja 2015. a seirearuanne (466.5 KB, PDF). Stella Vogt, Maaeluministeerium
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal tehtud uuringud (977.72 KB, PDF). Livi Rooma, Põllumajandusuuringute Keskus
Ülevaade MAK 2014–2020 2015. aasta teavitustegevustest (151.86 KB, PDF). Kristo Mäe, Maaeluministeerium
MAK 2014–2020 rakendamise hetkeseis 20.05.2016 (219.42 KB, PDF). Siiri Järvesaar, PRIA
2016-02-03 Päevakava (64.88 KB, PDF)
Protokoll (196.68 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 olulisemad muudatused" (255.56 KB). Ove Põder, Maaeluministeerium
2015-05-12 Päevakava (146.24 KB, ODT)
Protokoll (226.85 KB, PDF)
"Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid" (353.12 KB) – meetme valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks. Reena Osolin. Faili parandatud 18. mai 2015
"Leader kohalikuks arenguks" (414.94 KB) – meetme valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks. Anneli Kimmel, Põllumajandusministeerium
Finantsinstrumendi strateegiadokument (398.59 KB) – tutvustamine arvamuste esitamiseks. Merle Saaliste, Põllumajandusministeerium
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kommunikatsioonistrateegia (385.18 KB) – tutvustamine arvamuste esitamiseks. Karin Volmer, Põllumajandusministeerium
Kommunikatsioonistrateegia kinnitatud tekst (716.86 KB, PDF)
2015-03-27 Päevakava (27.62 KB, ODT)
Protokoll (205.13 KB, PDF) parandatud 18. mai 2015
"Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks" (110.68 KB) – meetme valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks. Aleksander Vukkert, Põllumajandusministeerium
Hindamiskriteeriumid: tootjarühmad (15.38 KB, ODT)
Hindamiskriteeriumid: suurprojektid (14.17 KB, ODT)
Töötlemise ja turustamise investeeringute eelarved (12.18 KB, ODT)
Ettevõtjate finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise mudel (41.15 KB)
"Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine" (227.37 KB) – meetme valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks. Tõnu Taat, Põllumajandusministeerium
Hindamiskriteeriumid (19.23 KB, ODT)
"Kiviaia taastamise toetus" (213.92 KB) – meetme valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks. Timo Anis, Põllumajandusministeerium
"Piirkondlik veekaitse toetus" (105.46 KB) – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. Reelika Päädam
2015-02-25 Päevakava (148.2 KB, ODT)
Protokoll (267.78 KB, PDF)
"Tootjarühmade tunnustamine ja loomine" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks (331.72 KB). Elar Neito, Põllumajandusministeerium
"EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks (99.54 KB). Jaanus Joasoo, Põllumajandusministeerium
"Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks (108.76 KB). Jaanus Joasoo, Põllumajandusministeerium
Hindamiskriteeriumid: turustamisvõimaluste arendamine (14.28 KB, ODT)
"Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks (148.63 KB). Aleksander Vukkert, Põllumajandusministeerium
Hindamiskriteeriumid: mikro- ja väikesed ettevõtted (12.09 KB, ODT)
Hindamiskriteeriumid: keskmised ja suured ettevõtted (16.32 KB, ODT)
Hindamiskriteeriumid: suurprojektid (13.51 KB, ODT)
Hindamiskriteeriumid: tootjarühmad (14.96 KB, ODT)
"Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamine" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks (350.6 KB). Helve Hunt, Põllumajandusministeerium Parandatud 6. märts 2015
2015-02-03 Päevakava (76.55 KB, PDF)
Protokoll (50.58 KB, ODT)
"Keskkonnasõbraliku majandamise toetus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (179.52 KB) Reelika Päädam
"Piirkondlik mullakaitse toetus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (107.39 KB) Madli Karjatse, Põllumajandusministeerium
"Keskkonnasõbraliku aianduse toetus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (104.51 KB) Sille Teiter, Põllumajandusministeerium
"Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (161.4 KB) Rainer Raidmets, Põllumajandusministeerium
"Ohustatud tõugu looma pidamise toetus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (316.44 KB) Merje Põlma, Põllumajandusministeerium
"Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (207.11 KB) Kaidi Jakobson, Põllumajandusministeerium
"Mahepõllumajandus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (193.62 KB) Sigmar Suu, Põllumajandusministeerium
"Loomade heaolu toetus" – meetme tutvustamine arvamuste esitamiseks. (279.98 KB) Merje Põlma, Põllumajandusministeerium Parandatud 5. märts 2015
2015-01-14 Päevakava (146.46 KB, ODT)
Protokoll (166.2 KB, PDF)
Meetme „Teadmussiire ja teavitus: pikaajalised programmid“ valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks (130.46 KB)
Meetme „Nõustamisteenused, põllumajandus- ettevõtte juhtimis- ja asendusteenused: toetus nõustajate koolituseks“ valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks (92.55 KB)
Meetme „Koostöö: innovatsiooniklaster“ valikukriteeriumite tutvustamine arvamuste esitamiseks (116.9 KB)
Meetme „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale“ tutvustamine arvamuste esitamiseks (194.17 KB)
Meetme „Natura 2000 toetus erametsamaale“ tutvustamine arvamuste esitamiseks (223.51 KB)
2014-12-03 Päevakava (69.62 KB, PDF)
Protokoll (167.76 KB, PDF)
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (111.88 KB, PDF)
Hindamiskriteeriumid – investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (34.19 KB, XLSX)
Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris teadus- ja arendusprojektide alase koostöö tegemise toetus (112.57 KB, PDF)
Hindamiskriteeriumid – põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris teadus- ja arendusprojektide alase koostöö tegemise toetus (28.63 KB, XLSX)
Teadmussiire ja teavitus – üleriigilised ja maakondlikud tegevused (124.88 KB, PDF)
2014-10-29 Päevakava (339.5 KB, DOC)
Protokoll (225.93 KB, PDF)
Maaelu arengukava 2014–2020 sissejuhatus (131.84 KB, PPTX)
Seirekomisjoni moodustamise käskkirja eelnõu (56.16 KB, DOCX)
MAK 2014–2020 seirekomisjoni töökord (146.53 KB, PPTX)
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (212.1 KB, PPTX)
Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise meede – piimatootmise valdkond (34.04 KB, DOCX)
Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise meede – teraviljakasvatuse valdkond (33.15 KB, DOCX)
Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise meede – loomakasvatuse valdkond (v.a piimatootmine) (34.15 KB, DOCX)
Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise meede – muu põllumajanduse valdkond (32.53 KB, DOCX)
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (ettekanne) (298.36 KB, PPTX)
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine (kriteeriumid) (26.06 KB, DOCX)
Meede M02: Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused (118.28 KB, PPTX)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020" ja "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava" rahastamisvahendi eelhindamine (1.92 MB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020" ja "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava" rahastamisvahendi eelhindamine. Lõpparuanne (1.47 MB, DOCX)
 

Paula Talijärv
majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo
maaelupoliitika ja analüüsi osakond

tel 625 6278
paula.talijarv@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 5. mai 2022