Sümboolika

Maaelu arengukava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav objekt, projekt või tegevus tuleb märgistada sellest teavitava infoga. Selleks tuleb kasutada nõuetekohast maaelu arengukava logo ning Euroopa Liidu embleemi.

Tähistada tuleb toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus, sealhulgas:

 • ehitis;
 • seade;
 • meene;
 • info- ja reklaammaterjal;
 • üritus;
 • digitaalne infokandja ja materjal paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
 • televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
 • trükimeedia või digitaalse meedia väljaande kuulutus.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 logo Euroopa Liidu embleemiga (horisontaalne versioon)

Lisainfo

 

Tähistamise nõuded

 • Logo ja Euroopa Liidu embleem paigaldatakse nähtavale kohale.
 • Toetuse abil rahastatud projekti käigus või tulemusena projektis osalejale või avalikkusele jaotataval dokumendil, tunnistusel ja sertifikaadil peab olema tähis selle kohta, et projekti rahastatakse maaelu arengu toetusest.
 • Juhul kui toetuse abil rahastatud objekti või tegevust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigaldab toetuse saaja oma esindusruumi või rajatisele plakati. Meenele, sealhulgas väiksemale töövahendile, paigutatakse sel juhul üksnes nõuetekohane Euroopa Liidu embleem.
 • Toetuse saaja tähistab arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga toetuse objekti selle soetamisest või valmimisest arvates või tootmise käigus, kui toetuse taotleja taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.
 • Tegevuse või ürituse puhul tähistab toetuse saaja toimumiskoha tegevuse või ürituse toimumise ajavahemikuks arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga.
 • Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.
 • Logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega. Toetuse taotleja ei tohi logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutada enne, kui tema taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.
 • Toetuse saaja tähistab toetuse abil rahastatud objekti logo ja Euroopa Liidu embleemi kandva infosildiga või lisab need objektile tootmise käigus olenevalt objekti laadist ja selles määruses sätestatud tingimuste kohaselt.
 • Kui toetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada, enne kui kohustuslik tähistamisaeg on möödunud, vahetab toetuse saaja objekti tähistamise vahendi välja.

Tähised

Maaelu arengukava logo

Eesti maaelu arengukava logo koosneb maaelu sümboliseerivast ringikujulisest kujutisest ja selle juurde kuuluvast tekstist "Euroopa Liit maaelu arenguks".

Ühtlasel valgel või rohelisel taustal on soovitav eelistada ilma ringtaustata logo.

Ebaühtlasel, kitsal või logo nähtavust muul moel vähendaval taustal on soovitav kasutada ringtaustaga logo.

Arengukava logo kirjatüüp on Baker Signet (Regular).

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 logo ringtaustaga

Arengukava logo kasutatakse üldjuhil värvilisena. Kui aga trükitehnilistel põhjustel ei ole arengukava logo võimalik värviliselt kujutada, võib logo kasutada ka must-valgena.

Arengukava logo värvikoodid on:

 • roheline (spotvärv: Pantone 362; CMYK: C 75% M 15% Y 100% K 2%; RGB: hex=#479D23);
 • pruun (spotvärv: Pantone 175; CMYK: C 35% M 84% Y 100% K 51%; RGB: hex=#662401;
 • valge
Arengukava logo kasutatakse koos Euroopa Liidu embleemiga. Arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ei pea üksteisega piirnema, vaid võivad olla üksteisest eraldatud kujundus- või tekstielemendiga.

Logo failid

Logo koos EL embleemiga
Failid on madala resolutsiooniga JPG-formaadis, sobides seega kasutamiseks näiteks päevakavadel, veebilehtedel vms.

Paremat pildikvaliteeti nõudvatel kasutusjuhtudel (nt trükised) tuleb kasutada ODP-formaadis malle (rubriigis "Mallid") või panna MAK 2014–2020 logo ning EL embleem kokku eraldi vektorfailidest.

Logo eraldi
Eesti maaelu arengukava logo eraldi failina. JPEG-formaadis fail sobib kasutamiseks päevakavadel, veebilehtedel jne. AI- ja PDF-formaat on kasutamiseks kujundajatele.
Ringtaustaga logo
Ringtaustata logo

Euroopa Liidu embleem

Euroopa Liidu embleem tekstiga "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesseMaaelu arengukava logo kasutatakse koos Euroopa Liidu embleemiga. Arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ei pea üksteisega piirnema, vaid võivad olla üksteisest eraldatud kujundus- või tekstielemendiga.

Euroopa Liidu embleemi all tuleb kasutada teksti "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse".

Euroopa Liidu embleemi kasutatakse üldjuhul värvilisena. Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole embleemi võimalik värviliselt kujutada, võib embleemi kasutada ka must-valgena. Must-valge embleemi puhul on Euroopa Liidu embleemi raam must ning valgel taustal mustad tähed.

Embleemi failid ja kasutamisjuhised saab kätte Euroopa Liidu kodulehelt.
Euroopa Liidu embleemi värvid, embleemi graafiline kirjeldus ja standardvärvide määratlus on esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 VI lisa punktis 4.

Mallid

Tähistamiseks saab kasutada ka eelkujundatud malle, mille tekstiväljad saab täita konkreetse objekti, ürituse või tegevusega seotud tekstiga. Mallid on saadaval kahes formaadis – pptx ja odp. Formaat pptx sobib kõige paremini Microsoft PowerPointi kasutajale, odp jällegi vabavaraliste kontoritarkvarade (nt OpenOffice Impress) kasutajatele.
Mall Horisontaalne Vertikaalne
Kleebis (väike) pptx (252.57 KB, PPTX) odp (240.77 KB) pptx (246.44 KB, PPTX) odp (234.57 KB)
Kleebis (suur) pptx (340.8 KB, PPTX) odp (318.28 KB) pptx (319.28 KB, PPTX) odp (307.63 KB)
Plakat (A3) pptx (3 MB, PPTX) odp (2.98 MB) pptx (3.29 MB, PPTX) odp (3.27 MB)
Stend ppt (7.3 MB, PPT) odp (7.17 MB) ppt (7.89 MB, PPT) odp (7.75 MB)
Tahvel pptx (3.43 MB, PPTX) odp (3.41 MB) pptx (3.66 MB, PPTX) odp (3.64 MB)

 

Viimati uuendatud: 7. november 2018