Projektide auditid

Sellel lehel saate vaadata Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 projektide auditite lõpparuanded alates aastast 2012. Aruanded on koostanud auditeerimisasutus ühes oma koostööpartneritega.

Auditite eesmärk on analüüsida ja hinnata:

  • kas projekt vastab rakenduskava valiku/hindamise kriteeriumitele, on läbi viidud kooskõlas heakskiitva otsusega ning vastab kõigile selle toimimise või kasutamise või saavutatavate eesmärkide suhtes kehtivatele tingimustele;
  • kas deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamisdokumentidele ja täiendavatele dokumentidele;
  • kas toetuse saaja deklareeritud kulud vastavad ühenduse ja riigisisestele eeskirjadele;
  • kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

EKF 2007–2013 rakenduskava auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Maaeluministeeriumi siseauditi osakond.

Auditeerimisasutus koostab projektide auditeid ja süsteemiauditeid ning esitab igal aastal Euroopa Komisjonile kontrolliaruande.

Auditeerimisasutus on iseseisev ja sõltumatu auditiüksus, mis ei osale üheski juhtimisprotsessis ega -ülesandes. Vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerib asutus erinevaid EKF juhtimis- ja kontrollitasandeid. Audiitorite sõltumatuse ja objektiivsuse tagamiseks ei osale nad raamatupidamis- või kontrolliprotseduurides, ei tee kandeid ega ole seotud ühegi muu tegevusega, mida nad analüüsivad või hindavad (ehk auditeerivad).

Auditiaruanded aastate kaupa

2016

2016. aasta auditiaruanded
Nimi Projekt
OÜ Abimerk 923013570095 (288.8 KB, PDF)
OÜ Aquamyk 921014780098 (291.85 KB, PDF)
OÜ Aviiso 921011590055 (289.2 KB, PDF)
FIE Avo Naar 914013670424 (327.43 KB, PDF)
AS DGM Shipping 923013370090 (290.35 KB, PDF)
MTÜ Eesti Kalaliit 934015780040 (358.33 KB, PDF)
MTÜ Eesti Kalaliit 934015780041 (361.97 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 931114670012 (289.57 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 923013570096 (288.8 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 931114570010 (289 KB, PDF)
Eesti Traalpüügi Ühistu 931114780011 (288.48 KB, PDF)
OÜ Estnature 941113570733 (287.69 KB, PDF)
OÜ Fortem Holding 911013570039 (289.19 KB, PDF)
OÜ Fortem Holding 923013570099 (289.58 KB, PDF)
OÜ Geirom 923013370093 (433.94 KB, PDF)
MTÜ Harju Kalandusühing 941008370008 (316.43 KB, PDF)
OÜ Invest 921014780094 (289.87 KB, PDF)
Järvamaa Kutsehariduskeskus 931212780015 (389.9 KB, PDF)
OÜ Järve 922013840114 (278.26 KB, PDF)
OÜ Kalma Kaubandus 923015780126 (289.24 KB, PDF)
OÜ Kassariotsa 941114390852 (288.32 KB, PDF)
Kihnu Vallavalitsus 941113670655 (405.33 KB, PDF)
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 941008670004 (288.36 KB, PDF)
MTÜ Liu Sadamaarendus 941113670671 (287.76 KB, PDF)
MTÜ Lobotka Lootsik 941113490689 (289.2 KB, PDF)
MTÜ Lohusuu Lodi 941113490529 (389.84 KB, PDF)
Maamajanduse Infokeskus 950015590020 (277.13 KB, PDF)
OÜ Massaka 923015780138 (288.72 KB, PDF)
OÜ Morobell 911013570040 (288.64 KB, PDF)
OÜ Morobell 923013570091 (288.95 KB, PDF)
Narva-Jõesuu Linnavalitsus 941113590728 (323.1 KB, PDF)
Neli Elementi OÜ 921014780106 (288.66 KB, PDF)
OÜ Omedu Rand 922012490084 (308.26 KB, PDF)
OÜ Peipus 914013440414 (287.86 KB, PDF)
OÜ Peipus 922013440180 (276.67 KB, PDF)
Prangli Turismiühistu 941113370716 (415.69 KB, PDF)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 950015780022 (83.04 KB, PDF)
Põllumajandusministeerium 950015030021 (270.66 KB, PDF)
AS Pärnu Laht 923015780147 (288.13 KB, PDF)
OÜ Redstorm 923013740109 (407.97 KB, PDF)
MTÜ Ristna Sadam 941114370865 (393.67 KB, PDF)
MTÜ Ristna Sadam 941114370866 (391.76 KB, PDF)
OÜ Saare Fishexport 923013740083 (294.8 KB, PDF)
MTÜ Saarte Kalandus 941008740005 (350.4 KB, PDF)
Sadamate Haldamise MTÜ 933013780002 (268.16 KB, PDF)
OÜ Sildex 941113370717 (318.56 KB, PDF)
OÜ Simuna Ivax 921011590056 (292.24 KB, PDF)
AS Spratfil 923015780127 (314.65 KB, PDF)
MTÜ Taaliku Sadam 941114740880 (288.43 KB, PDF)
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia 931214780025 (290.28 KB, PDF)
SA Tapurla Sadam 941111370312 (291.19 KB, PDF)
Tartu Ülikool 931210780010 (285.55 KB, PDF)
Tartu Ülikool 932010780004 (284.91 KB, PDF)
OÜ Vana-Tooma Talu 941113740604 (288.26 KB, PDF)
Veterinaar- Ja Toiduamet 931212780012 (285.88 KB, PDF)
OÜ VRHL 923015780156 (288.61 KB, PDF)
MTÜ Võiste Sadamaarendus 941113670660 (313.22 KB, PDF)

 

2015

Nimi Projekt
2015. a auditiaruanded
Abimerk OÜ 923013570095 (281.86 KB, PDF)
Ahko Kala TÜ 914013570317 (281.5 KB, PDF)
Ahto Kriska FIE 941111740239 (301.37 KB, PDF)
Arso EE OÜ 914012670198 (304.4 KB, PDF)
Aviiso OÜ 921011590055 (396.63 KB, PDF)
Conorel Grupp OÜ 914013670374 (282.61 KB, PDF)
Dimari MTÜ 941113490560 (281.8 KB, PDF)
Eesti Kalaliit MTÜ 934012780024 (285.55 KB, PDF)
Eesti Kalaliit MTÜ 934013780032 (283.54 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 923013570096 (281.04 KB, PDF)
Hiiu Jorn OÜ 941113390767 (405.24 KB, PDF)
Häädemeeste Vallavalitsus 941111670179 (688.89 KB, PDF)
Ilja Bõstrov FIE 941113490538 (480.69 KB, PDF)
Jõelähtme Vallavalitsus 941111370318 (279.34 KB, PDF)
Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm 931112780009 (305.18 KB, PDF)
Kalurikodu OÜ 941111390248 (278.74 KB, PDF)
Keskkonnaamet 932011780005 (278.61 KB, PDF)
Kõrgessaare Sadam MTÜ 941112390341 (406.41 KB, PDF)
Leisi Vallavalitsus 941113740624 (266.66 KB, PDF)
Liki Mõis OÜ 921013780083 (304.99 KB, PDF)
M. V. Wool AS 923013370076 (281.78 KB, PDF)
Meeksi Vallavalitsus 941113490581 (425.53 KB, PDF)
Minu Kodukant Sõrve MTÜ 941113740798 (267.59 KB, PDF)
Oiu Jahtklubi MTÜ 941111780285 (268.87 KB, PDF)
Peep Pärnamaa FIE 914013370397 (382.54 KB, PDF)
Peipsi Grupp Holding 922012440066 (290.81 KB, PDF)
Peipsi Kalapüügi Tootjaorganisatsioon 941113490555 (280.93 KB, PDF)
Peipus Fish OÜ 922012440088 (325.13 KB, PDF)
Põllumajanduse Registrite Ja Informatsiooni Amet 950014780019 (562.55 KB, PDF)
Põllumajandusministeerium 950014370017 (387.13 KB, PDF)
Rannakalad MTÜ 941110670078 (279.56 KB, PDF)
Rannakalad MTÜ 941112670409 (281.27 KB, PDF)
Sadamate Haldamise MTÜ 933013780002 (401.38 KB, PDF)
Tapurla Sadam SA 941112370473 (279.4 KB, PDF)
Tartu Ülikool 931210780005 (212.59 KB, PDF)
Tartu Ülikool 931210780010 (218.59 KB, PDF)
Tartu Ülikool 931212780014 (198.13 KB, PDF)
Tartu Ülikool 935010780001 (215.78 KB, PDF)
Torgu Kala OÜ 921011740044 (291.07 KB, PDF)
Varbla Kalakasvatuse OÜ 921011670045 (305.81 KB, PDF)
Virtsu Fishing OÜ 941113570616 (385.21 KB, PDF)
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ 941008840007 (282.44 KB, PDF)

2014

2014. aasta auditiaruanded
Name Projekt
Andrei Prii 941113740582 (56.36 KB, PDF)
Ankur MTÜ 941113740582 (77.72 KB, PDF)
Arowana OÜ 921011740036 (53.76 KB, PDF)
Arso EE OÜ 923013670075 (44.75 KB, PDF)
Krapesk AS 913012370076 (69.01 KB, PDF)
BM Trade OÜ 921011840037 (56.41 KB, PDF)
Carpio 921011780047 (239.24 KB, PDF)
Dirhami Kalurite Koda 941110570054 (56.16 KB, PDF)
Eesti Kalaliit MTÜ 934012780025 (63.58 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 931109570006 (45.34 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 931111570007 (299.77 KB, PDF)
Eesti Traalpüügi Ühistu 923008370007 (57.2 KB, PDF)
Eisma Sadam MTÜ 941110590069 (68.31 KB, PDF)
Estnature OÜ 941110570044 (62.05 KB, PDF)
Hanila Vallavalitsus 941112570399 (364.06 KB, PDF)
Harku Vallavalitsus 941110370119 (202.47 KB, PDF)
Ilmatsalu Kala OÜ 921011780063 (253.74 KB, PDF)
Jõelähtme Vallavalitsus 941111370318 (294.26 KB, PDF)
Kalarand OÜ 941111590320 (44.65 KB, PDF)
Kalatex MTÜ 941111670178 (232.47 KB, PDF)
Kalev Kärg 914012670256 (61.33 KB, PDF)
Kalma Kaubandus OÜ 922013780144 (85.6 KB, PDF)
Kalurikodu OÜ 941111390248 (118.48 KB, PDF)
Keskkonnaamet 932011780005 (57.66 KB, PDF)
Käina Vallavalitsus 941112390345 (373.47 KB, PDF)
Leisi Vallavalitsus 941112740356 (335.7 KB, PDF)
Lindi Sadamaarendus MTÜ 941112670412 (56.77 KB, PDF)
Lohusuu Rand Sadam MTÜ 941112490417 (239.75 KB, PDF)
Lümanda Vallavalitsus 941112740367 (118.06 KB, PDF)
Margus Post 914012670249 (61.41 KB, PDF)
Noarootsi Vallavalitsus 941110570053 (273.27 KB, PDF)
PRIA 950013780016 (339.92 KB, PDF)
Ridala Vallavalitsus 941112570401 (300.99 KB, PDF)
Ridala Vallavalitsus 941113560626 (261.78 KB, PDF)
Räimeühing MTÜ 941111370310 (56.21 KB, PDF)
Räpina Vallavalitsus 941111490300 (136.55 KB, PDF)
Saarte Kalandus MTÜ 941008740005 (61.83 KB, PDF)
Sassukvere Sadam MTÜ 941110490072 (245.32 KB, PDF)
Tartu Ülikool 931210780005 (280.73 KB, PDF)
Tartu Ülikool 931210780010 (256.13 KB, PDF)
Tinurek OÜ 941110740079 (116.09 KB, PDF)
Toila Vallavalitsus 941113590661 (400.18 KB, PDF)
Triinu Schneider 941113390558 (55.93 KB, PDF)
Vahuranna MTÜ 941110740093 (64.49 KB, PDF)
Vanamurru Talu 941112670405 (199.63 KB, PDF)
Varbla Kalakasvatuse OÜ 921011670045 (56.18 KB, PDF)
Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ 941008590006 (238 KB, PDF)

2013

2013. aasta auditiaruanded
Toetuse saaja Projekti nr ja aruande fail
Ahko Kala TÜ 941111570132 (280.09 KB, PDF)
Aquamyk OÜ 921009740029 (285.57 KB, PDF)
Arowana OÜ 921009740013 (285.72 KB, PDF)
Arso EE OÜ 923008670013 (283.83 KB, PDF)
Arso EE OÜ 914009670011 (284 KB, PDF)
Arso EE OÜ 914009670009 (284.23 KB, PDF)
Avektra OÜ 923010370039 (298.66 KB, PDF)
BM Trade OÜ 921011840037 (283.54 KB, PDF)
Dago Metsamehed OÜ 941111390182 (278.37 KB, PDF)
DMG Shipping AS 913009370033 (236.99 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 931111670008 (284.63 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 923010740051 (284.45 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 931111570007 (284.93 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 931109570006 (285.57 KB, PDF)
Hanila Vallavalitsus 941111570159 (323.6 KB, PDF)
Heinmaa, Arvi 941111740218 (236.6 KB, PDF)
Heinmets, Mati 941112740369 (236.86 KB, PDF)
Hiiurand OÜ 914011390120 (283.94 KB, PDF)
Kalalaev Kotkas 913011370053 (296.21 KB, PDF)
Kalandusühistu Räim 911008370016 (271.7 KB, PDF)
Kalavara OÜ 923010370047 (284.48 KB, PDF)
Kirs, Enn FIE 914012570146 (240.64 KB, PDF)
Korv, Tarmo 914009740049 (257.54 KB, PDF)
Kõrveküla Kalatööstuse AS 923010780037 (286.24 KB, PDF)
Käesel, Aima 941111740214 (279.25 KB, PDF)
Lapavira OÜ 921011510035 (284.2 KB, PDF)
Leegu OÜ 921011780064 (283.01 KB, PDF)
Lille, Ain FIE 914009670072 (255.81 KB, PDF)
Lindi Sadamaarendus MTÜ 941111670174 (279.61 KB, PDF)
Läänemaa Rannakalanduse Selts 941008570003 (677.73 KB, PDF)
Maseko AS 923010370062 (284.27 KB, PDF)
Morobell OÜ 911008370025 (301.77 KB, PDF)
Morobell OÜ 923010570049 (287.35 KB, PDF)
Paljassaare Kalatööstus AS 923010370035 (390.63 KB, PDF)
Palupera Agro OÜ 921009820014 (284.87 KB, PDF)
Peipsi Grupp Holding OÜ 922012440077 (285.85 KB, PDF)
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 941008490001 (287.2 KB, PDF)
Peipus Fish OÜ 922012440086 (284.52 KB, PDF)
Pirk, Urmas 941111490167 (238.83 KB, PDF)
Piscor OÜ 921008700001 (292.06 KB, PDF)
PRIA 950012780011 (79.89 KB, PDF)
Põllumajandusministeerium 950012780012 (72.64 KB, PDF)
Redstorm OÜ 923008740018 (285.72 KB, PDF)
Saare Fishexport OÜ 923010740041 (288.86 KB, PDF)
Subland OÜ 923010370043 (390.73 KB, PDF)
Tee, Enn 941111570260 (235.09 KB, PDF)
Toila Vallavalitsus 941110590060 (234.77 KB, PDF)
Varnja Sadam MTÜ 941111490172 (292.97 KB, PDF)
Vettel OÜ 923010740060 (286.43 KB, PDF)
Võiste Sadama OÜ 914009670082 (282.96 KB, PDF)
Ösel Fish OÜ 923010740036 (284.33 KB, PDF)

2012

2012. aasta auditiaruanded
Toetuse saaja Projekti nr ja aruande fail
Abimerk OÜ 911008570032 (327.61 KB, PDF)
Andresen, Tõnis 914009670057 (369.56 KB, PDF)
Arowana OÜ 921009740013 (351.27 KB, PDF)
Arso EE OÜ 923008670013 (91.06 KB, PDF)
Avektra OÜ 923008370011 (98.92 KB, PDF)
Baltic Enterprises AS 923008470030 (84.38 KB, PDF)
DGM Shipping AS 923010370055 (337.16 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 923010740051 (83.12 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 931109740005 (354.72 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 931109570006 (341.15 KB, PDF)
For Angula OÜ 921009670010 (359.77 KB, PDF)
Kallaste Rand OÜ 923008440029 (80.51 KB, PDF)
Katroni OÜ 922011780011 (368.75 KB, PDF)
Kitse-Ado Talu 921009820015 (275.74 KB, PDF)
Kopli, Olev 914010390093 (330.36 KB, PDF)
Krüger & Mets OÜ 914009670083 (461.29 KB, PDF)
Kungla Sadam MTÜ 941110740042 (373.73 KB, PDF)
Läänemaa Rannakalanduse Selts 941008570003 (372.42 KB, PDF)
Läätsa Kalatööstus AS 923010740052 (409.54 KB, PDF)
M. V. Wool AS 923010370040 (396.51 KB, PDF)
M. V. Wool AS 923008370022 (400.06 KB, PDF)
Maamajanduse Infokeskus 950010590007 (141.85 KB, PDF)
Maseko AS 923008440024 (86.51 KB, PDF)
Morobell OÜ 911008370025 (346.32 KB, PDF)
Morobell OÜ 911008370027 (327.61 KB, PDF)
Mõhk ja Tölpa OÜ 941110570052 (374.45 KB, PDF)
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit 934009780013 (410.21 KB, PDF)
Peipsi Kalamees AS 922011780019 (325.76 KB, PDF)
Peipsi Ühendus 941110490038 (373.47 KB, PDF)
Peipus OÜ 922010440010 (368.69 KB, PDF)
Põllumajandusministeerium 950011370008 (105.43 KB, PDF)
Redstorm OÜ 923008740018 (89.97 KB, PDF)
Rezanov, Nikolai 915010440053 (1.02 MB, PDF)
Saare Kalapüügi OÜ 913009570013 (327.53 KB, PDF)
Saarte Kalandus MTÜ 941008740005 (370.53 KB, PDF)
Spratfil AS 923010370056 (339.25 KB, PDF)
Togomer OÜ 914009670080 (465.02 KB, PDF)
Toover, Hillar 915010390061 (1.02 MB, PDF)
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ 941008840007 (410.51 KB, PDF)
Ösel Harvest OÜ (endine Veteko OÜ) 921009740004 (380.41 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2017