Sümboolika

Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja teavitab avalikkust sellest, et projekt või selle tegevus viiakse ellu Euroopa Kalandusfondi toetuse abil. Selleks tuleb toetuse objekt (sealhulgas asi, koduleht või üritus) tähistada rakenduskava logoga ja Euroopa Liidu embleemiga.

Rakenduskava logo koosneb kalakujulisest piltmärgist, mille all asub tekst "EUROOPA KALANDUSFOND – JÄTKUSUUTLIKU KALANDUSE HEAKS". Euroopa Liidu embleem koosneb EL-i lipu kujutisest koos tekstiga "Toetab Euroopa Liit".

Tähistamiseks võib kasutada kleebist, infosilti, stendi või tänutahvlit. Tähise võib lisada ka tootmise käigus vahetult objektile. Tähis peab olema selgelt nähtav ja muust teabest eristuv.

Toetuse abil korraldatud ürituse puhul peab selle läbiviimise koht olema tähistatud ürituse algusest lõpuni.

Toetuse objekt peab olema tähistatud selle soetamisest või valmimisest arvates (välja arvatud objekt, millele on tähis lisatud tootmise käigus). Kui projekti elluviimise käigus tehakse ehitus- või muid tegevusi, tuleb objekt tähistada juba tegevust alustades. Toetuse objektile paigutatud tähis peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamakse tegemisest arvates. Tänutahvlit säilitatakse vähemalt 31. detsembrini 2020. a. Kui tähis saab kahjustada enne tähistamise kohustuse tähtaja möödumist, tuleb see uue vastu välja vahetada.

Kui objektile ei ole tehnilistel põhjustel võimalik tähist paigutada, paigutab toetuse saaja oma tegevuskohta nõuetele vastava infosildi. Kui toetuse saaja tegevuskoht erineb objekti asukohast, siis tuleb nõetekohane infosilt paigutada ka objekti asukohta.

Kasutusnõuded ja failid

Eestikeelne logo (ilma EL embleemita)

Ingliskeelne logo (ilma EL embleemita)

Eestikeelne logo koos EL embleemiga

Horisontaalne

  • jpg (135.49 KB, JPG)
  • pdf (83.69 KB, PDF)

Vertikaalne

  • jpg (161.21 KB, JPG)
  • pdf (193.88 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 4. november 2014