Projektide auditid

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 projektide auditite lõpparuanded on koostanud auditeerimisasutus ühes oma koostööpartneritega. Auditeid rakenduskava raames teostatud projektidele koostatakse alates aastast 2016.

Auditite eesmärk on analüüsida ja hinnata,

  • kas tegevus on valitud kooskõlas rakenduskava valiku/hindamise kriteeriumitega, ei olnud füüsiliselt valmis või täielikult ellu viidud enne, kui toetusesaaja esitas rakenduskava raames rahastamise taotluse, on rakendatud kooskõlas heakskiitva otsusega ja see vastab auditi ajal kõigile kohaldatavatele tingimustele, mis on seotud funktsionaalsuse, kasutuse ja saavutatavate eesmärkidega;
  • kas komisjonile deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamise andmetele ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
  • kas komisjonile deklareeritud kulud on määratud kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
  • kas toetuse saajale tehtud maksete aluseks olnud väljundid ja tulemused on saavutatud, osalejate andmed või muud väljundite ja tulemustega seotud kirjed on kooskõlas komisjonile esitatud teabega ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
  • kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Maaeluministeeriumi siseauditi osakond.

Auditeerimisasutus koostab projektide auditeid ja süsteemiauditeid ning esitab igal aastal Euroopa Komisjonile kontrolliaruande.

Auditeerimisasutus on iseseisev ja sõltumatu auditiüksus, mis ei osale üheski juhtimisprotsessis ega -ülesandes. Vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerib asutus rakenduskava eri juhtimis- ja kontrollitasandeid.

Audiitorite sõltumatuse ja objektiivsuse tagamiseks ei osale nad raamatupidamis- või kontrolliprotseduurides, ei tee kandeid ega ole seotud ühegi muu tegevusega, mida nad analüüsivad või hindavad (ehk auditeerivad).

Auditiaruanded aastate kaupa

2021

Nimi Projekti nr
Alrey OÜ 83302000007 (640.54 KB, PDF)
DGM Shipping AS 84441900011 (363.7 KB, PDF)
Kalma Kaubandus OÜ 811519790088 (276.23 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 82192100005 (300.46 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862019370004 (276.4 KB, PDF)
Lääneranna Vallavalitsus 833019560845 (288.26 KB, PDF)
Läätsa Kalatööstus AS 84452000006 (646.75 KB, PDF)
M.V.Wool AS 84441900022 (641.17 KB, PDF)
Peipsi Ääre Selts MTÜ 833018500543 (277.4 KB, PDF)
Simuna Ivax OÜ 883017780005 (277.15 KB, PDF)
Transpordiamet 881018790001 (291.9 KB, PDF)
Turja Kalastajate Selts 833019740895 (367.41 KB, PDF)

2020

Nimi Projekt
Avektra OÜ 844417790001 (264.43 KB, PDF)
Eesti Kalatootjate Keskühistu 844119790002 (328.47 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 841018790013 (329.2 KB, PDF)
Eesti Maaülikool 821017780002 (639.16 KB, PDF)
Eesti Traalpüügi Ühistu 841018790014 (282.11 KB, PDF)
Empreste OÜ 811519790143 (327.46 KB, PDF)
Harju Kalandusühing 834019790076 (265.82 KB, PDF)
Harku Vallavalitsus 833017370406 (268.95 KB, PDF)
Jate OÜ 833019370755 (327.79 KB, PDF)
Kaluritepäev MTÜ 833019390886 (264.81 KB, PDF)
Keskkonnainspektsioon 861017370005 (326.83 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862017370002 (264.18 KB, PDF)
862019370004 (325.53 KB, PDF)
883017780003 (266.03 KB, PDF)
Kipperi Turismitalu 833018680630 (326.38 KB, PDF)
Laane-Jakobi Talu OÜ 83301900254 (266.24 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 822017840001 (266.17 KB, PDF)
844217840001 (383.74 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871018370011 (328.83 KB, PDF)
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit 83301900270 (326.02 KB, PDF)
Pärnu Laht AS 844419790019 (328.16 KB, PDF)
Riigimetsa Majandamise Keskus 811818790016 (327.76 KB, PDF)
Roland Tomson FIE 811519790100 (267.82 KB, PDF)
Saare Fishshexport OÜ 844419790018 (329.74 KB, PDF)
Saaremaa Vallavalitsus 833018740699 (326.91 KB, PDF)
Stonefish OÜ 811519790090 (327 KB, PDF)
Tartu Ülikool 811017790005 (329.32 KB, PDF)

2019

2019. aasta auditite aruanded
Nimi Projekt
Ain Mango FIE 833018680477 (110.32 KB, PDF)
Aivar Kärp FIE 833018790491 (233.5 KB, PDF)
Avektra OÜ 844417790001 (111.26 KB, PDF)
Eesti Kalaliit 843017790013 (134.94 KB, PDF)
Eesti Kalaliit 843017790018 (128.63 KB, PDF)
Eesti Kalatootjate Keskühistu 844116780001 (117.21 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 841017780006 (268.32 KB, PDF)
Eesti Maaülikool 811017780004 (218.2 KB, PDF)
Ergo Siigi Tarvamäe Talu 812117790017 (110.27 KB, PDF)
For Angula OÜ 823019790001 (105.12 KB, PDF)
Haldi Sadam MTÜ 833016390169 (111.18 KB, PDF)
Harju Kalandusühing 832017780008 (105.77 KB, PDF)
Keskkonnaamet 811817780009 (120.17 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862017370002 (110.42 KB, PDF)
883017780003 (635.55 KB, PDF)
Läätsa Kalatööstus AS 844418790003 (117.74 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 844217840001 (110.19 KB, PDF)
844217840001/2 (228.74 KB, PDF)
844217840002 (110.61 KB, PDF)
Maaeluministeerium 861018370010 (226.27 KB, PDF)
Mati Keller FIE 833018680616 (110.57 KB, PDF)
Mereküla MTÜ 833017390335 (218.7 KB, PDF)
MV Wool AS 844418790006 (110.73 KB, PDF)
Ninametsa OÜ 833016490005 (111.34 KB, PDF)
Oiu Jahtklubi 833016780075 (237.01 KB, PDF)
Põlliumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 871017790009 (138.78 KB, PDF)
Raimo Pärn FIE 811517780024 (308.06 KB, PDF)
Reval Seafood OÜ 812018790001 (265.72 KB, PDF)
844419790016 (265.74 KB, PDF)
Siig OÜ 811517780053 (111.29 KB, PDF)
Tartu Ülikool 813015780001 (123.36 KB, PDF)
Tormeri OÜ 833018680619 (109.11 KB, PDF)
Valdo Palu Rannametsa Talu 833016670156 (206.27 KB, PDF)

2018

2018. aasta auditite aruanded
Nimi Projekt
Derhamn OÜ 833016570095 (91.86 KB, PDF)
Eesti Kalaliit 843017790013 (93.06 KB, PDF)
Eesti Kalatootjate Keskühistu 844116780001 (94.04 KB, PDF)
844116780001/2 (92.87 KB, PDF)
Eesti Traalpüügi Ühistu 841016780002 (313.65 KB, PDF)
Hiiukala MTÜ 832016780006 (89.67 KB, PDF)
Kaevon OÜ 833017370356 (103.05 KB, PDF)
Keskkonnainspektsioon 861017370004 (89.42 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862017370002 (89.27 KB, PDF)
Kipperi Kala OÜ 833016570103 (88.82 KB, PDF)
Lahekala OÜ 833017670380 (511.07 KB, PDF)
Lääne-Nigula Vallavalitsus 833016570086 (279.42 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 822017840001 (806.12 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370007 (255.81 KB, PDF)
861017370007 (762.76 KB, PDF)
Meretamme OÜ 833017390328 (92.05 KB, PDF)
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ 834017780018 (101.09 KB, PDF)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 871017790009 (107.8 KB, PDF)
Silvernet Group OÜ 833017490228 (91.94 KB, PDF)
Sinine Meri OÜ 811517780004 (442.21 KB, PDF)
Stonefish OÜ 833016390170 (88.97 KB, PDF)
Stonefish OÜ 833017390321 (100.02 KB, PDF)
Tartu Ülikool 813015780001 (99.54 KB, PDF)
826015780001 (107.7 KB, PDF)
Ventofor OÜ 833016490047 (92.9 KB, PDF)

2017

Nimi Projekt
2017. aasta auditite aruanded
Aivar Kärp FIE 833016780063 (101.57 KB, PDF)
Conorel Grupp OÜ 833016670139 (89.83 KB, PDF)
Derhamn OÜ 833016570097 (287.57 KB, PDF)
Eesti Kalaliit 843016780004 (89.9 KB, PDF)
Eesti Kalaliit 843016780002 (445.62 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 842016670001 (89.22 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 841016780004 (89.62 KB, PDF)
Eesti Kalatootjate Keskühistu 844116780001 (89.38 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 841016780003 (89.02 KB, PDF)
Eesti Traalpüügi Ühistu 841016780002 (89.37 KB, PDF)
Hiiukala MTÜ 832016780006 (89.26 KB, PDF)
Katroni OÜ 833016490020 (89.53 KB, PDF)
Keskkonnainspektsioon 861016030002 (474.6 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862016370001 (89.08 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862017370002 (88.65 KB, PDF)
Kipperi Kala OÜ 833016570103 (313.79 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 844217840002 (279.97 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 844217840001 (279.97 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370002 (96.43 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370007 (471.4 KB, PDF)
MIF Laine OÜ 833016490028 (89.5 KB, PDF)
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ 832016780002 (89.34 KB, PDF)
Roomeistrid OÜ 833016570092 (288.28 KB, PDF)
Saarte Kalandus MTÜ 832016780001 (88.94 KB, PDF)
Tartu Ülikool 813015780001 (100.93 KB, PDF)
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ 832016780004 (94.75 KB, PDF)

2016

Nimi Projekt
2016. aasta auditite aruanded
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 842016570003 (102.55 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862016370001 (102.59 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370002 (129.41 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 24. jaanuar 2022