Projektide auditid

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 projektide auditite lõpparuanded on koostanud auditeerimisasutus ühes oma koostööpartneritega. Auditeid EMKF 2014–2020 rakenduskava raames teostatud projektidele koostatakse alates aastast 2016.

Auditite eesmärk on analüüsida ja hinnata,

  • kas tegevus on valitud kooskõlas rakenduskava valiku/hindamise kriteeriumitega, ei olnud füüsiliselt valmis või täielikult ellu viidud enne, kui toetusesaaja esitas rakenduskava raames rahastamise taotluse, on rakendatud kooskõlas heakskiitva otsusega ja see vastab auditi ajal kõigile kohaldatavatele tingimustele, mis on seotud funktsionaalsuse, kasutuse ja saavutatavate eesmärkidega;
  • kas komisjonile deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamise andmetele ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
  • kas komisjonile deklareeritud kulud on määratud kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
  • kas toetuse saajale tehtud maksete aluseks olnud väljundid ja tulemused on saavutatud, osalejate andmed või muud väljundite ja tulemustega seotud kirjed on kooskõlas komisjonile esitatud teabega ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
  • kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.

EMKF 2014–2020 rakenduskava auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Maaeluministeeriumi siseauditi osakond.

Auditeerimisasutus koostab projektide auditeid ja süsteemiauditeid ning esitab igal aastal Euroopa Komisjonile kontrolliaruande.

Auditeerimisasutus on iseseisev ja sõltumatu auditiüksus, mis ei osale üheski juhtimisprotsessis ega -ülesandes. Vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerib asutus erinevaid EMKF juhtimis- ja kontrollitasandeid.

Audiitorite sõltumatuse ja objektiivsuse tagamiseks ei osale nad raamatupidamis- või kontrolliprotseduurides, ei tee kandeid ega ole seotud ühegi muu tegevusega, mida nad analüüsivad või hindavad (ehk auditeerivad).

Auditiaruanded aastate kaupa

2018

2018. aasta auditite aruanded
Nimi Projekt
Eesti Kalatootjate Keskühistu 844116780001 (94.04 KB, PDF)
Eesti Traalpüügi Ühistu 841016780002 (313.65 KB, PDF)
Hiiukala MTÜ 832016780006 (89.67 KB, PDF)
Keskkonnainspektsioon 861017370004 (89.42 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862017370002 (89.27 KB, PDF)
Kipperi Kala OÜ 833016570103 (88.82 KB, PDF)
Lääne-Nigula Vallavalitsus 833016570086 (279.42 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 822017840001 (806.12 KB, PDF)
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ 834017780018 (101.09 KB, PDF)
Stonefish OÜ 833016390170 (88.97 KB, PDF)
Stonefish OÜ 833017390321 (100.02 KB, PDF)
Tartu Ülikool 813015780001 (99.54 KB, PDF)

2017

Nimi Projekt
2017. aasta auditite aruanded
Aivar Kärp FIE 833016780063 (101.57 KB, PDF)
Conorel Grupp OÜ 833016670139 (89.83 KB, PDF)
Derhamn OÜ 833016570097 (287.57 KB, PDF)
Eesti Kalaliit 843016780004 (89.9 KB, PDF)
Eesti Kalaliit 843016780002 (445.62 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 842016670001 (89.22 KB, PDF)
Eesti Kalapüügiühistu 841016780004 (89.62 KB, PDF)
Eesti Kalatootjate Keskühistu 844116780001 (89.38 KB, PDF)
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 841016780003 (89.02 KB, PDF)
Eesti Traalpüügi Ühistu 841016780002 (89.37 KB, PDF)
Hiiukala MTÜ 832016780006 (89.26 KB, PDF)
Katroni OÜ 833016490020 (89.53 KB, PDF)
Keskkonnainspektsioon 861016030002 (474.6 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862016370001 (89.08 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862017370002 (88.65 KB, PDF)
Kipperi Kala OÜ 833016570103 (313.79 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 844217840002 (279.97 KB, PDF)
Maaelu Edendamise Sihtasutus 844217840001 (279.97 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370002 (96.43 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370007 (471.4 KB, PDF)
MIF Laine OÜ 833016490028 (89.5 KB, PDF)
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ 832016780002 (89.34 KB, PDF)
Roomeistrid OÜ 833016570092 (288.28 KB, PDF)
Saarte Kalandus MTÜ 832016780001 (88.94 KB, PDF)
Tartu Ülikool 813015780001 (100.93 KB, PDF)
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ 832016780004 (94.75 KB, PDF)

2016

Nimi Projekt
2016. aasta auditite aruanded
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu 842016570003 (102.55 KB, PDF)
Keskkonnaministeerium 862016370001 (102.59 KB, PDF)
Maaeluministeerium 871016370002 (129.41 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 1. november 2018