Rakenduskava

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 raames jagatavate toetusrahade otstarbekaks kasutamiseks koostas Maaeluministeerium fondi rakenduskava.

Rakenduskava koondab endas viis prioriteetset eesmärki.

  • Arendada kalanduseks, vesiviljeluseks ja kala töötlemiseks soodsat, jätkusuutlikku ja kasumlikku keskkonda.
  • Parandada ranna- ja sisevete kalanduse majanduslikku elujõulisust.
  • Tagada ressursside optimaalne kasutamine.
  • Tõsta järelevalve efektiivsust.
  • Edendada koostööd teadus- ja arendusasutuste, haridusasutuste ja kalandussektori vahel.

Vabariigi Valitsus kiitis rakenduskava eelnõu heaks 9. oktoobril 2014. Maaeluministeerium (toona veel Põllumajandusministeerium) esitas rakenduskava seejärel kinnitamiseks Euroopa Komisjonile, kes kinnitas rakenduskava 2015. aasta 17. augusti rakendusotsusega (272.49 KB, PDF).

 

Seotud strateegiad ja tegevuskavad

Fondi vahendite planeerimise aluseks on riiklikud strateegilised dokumendid.

 

Viimati uuendatud: 5. august 2021