Seire ja hindamine

 

Seirekomisjon

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava elluviimise seireks moodustab iga riik seirekomisjoni.

 

Seirearuanded

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2021-07-13 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava 2020. aasta seirearuanne (379.6 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava 2020. aasta seirearuande kokkuvõte (108.85 KB, PDF)
2020-09-18 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2019. aasta seirearuanne (1.3 MB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2019. aasta seirearuande kokkuvõte (146.06 KB, PDF)
2019-09-30 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2018. aasta seirearuanne (401.18 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2018. aasta seirearuande kokkuvõte (255.7 KB, PDF)
2019-02-21 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2017. aasta seirearuanne (1.46 MB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2017. aasta seirearuande kokkuvõte (90.87 KB, PDF)
2018-07-04 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava 2016. aasta seirearuanne (274.45 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava 2016. aasta seirearuande kokkuvõte (14.05 KB, DOCX)
2017-05-15 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2014. ja 2015. aasta seirearuanne (233.91 KB, PDF)
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava 2014. ja 2015. aasta seirearuande kokkuvõte (130.65 KB, PDF)
 

Rahastamisvahendi eelhindamine

Poliitikaga paika pandud eesmärkide saavutamiseks saab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest abi anda toetustena, auhindadena, tagastatava abina, rahastamisvahenditena või nende kombinatsioonina. Üha tähtsamaks neist viisidest on just rahastamisvahendid.

Rahastamisvahendid on muutumas üha tähtsamaks, sest nende puhul on võimalik kombineerida eri liiki avalikke ja erasektori vahendeid. Seeläbi avaldavad need Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele võimendavat mõju ning muudavad toetuse pikemas perspektiivis jätkusuutlikumaks.

Otsus rahastada abimeetmeid rahastamisvahenditena tuleb teha eelhindamise põhjal ning lähtuvalt avaliku sektori investeerimisvajaduste hinnangulisest tasemest ja ulatusest.

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata koostada tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olev arengukava, mis võimaldaks EMKFi tulemuslikku rakendamist Eestis.

Fondi rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas põllumajandusminister 2013. aasta 21. augustil. Hindamise aruanne valmis 2014. aasta sügisel.

Rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja koostaja oli Põllumajandusministeerium (praegune Maaeluministeerium; Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn). Ministeeriumi kontaktisik on Sirli Nellis, sirli.nellis@agri.ee, 625 6179.

KSH viis läbi OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Osaühingu kontaktisik on keskkonnaekspert Riin Kutsar, riin@hendrikson.ee, 740 9807.

Kalanduse valdkonna strateegilise planeerimisdokumendi koostamise keskkonnamõju hindamise aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkt 1 ja § 35 lõige 2.

Dokumendid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2014-10-15 EMKF 2014–2020 rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (1.14 MB, PDF)
2014-10-15 Keskkonnaministeeriumi heakskiit EMKF 2014–2020 rakendushava KSH aruandele (318.09 KB, PDF)
2014-09-10 EMKF 2014–2020 rakendushava KSH aruande avaliku väljapanekuga seotud materjalid (872.91 KB, PDF)
2014-08-12 EMKF 2014–2020 rakenduskava KSH aruanne avalikule väljapanekule (1.04 MB, PDF)
2014-05-14 EMKF 2014–2020 rakenduskava KSH programm (2 MB, PDF)
2014-05-08 EMKF rakenduskava 2014–2020 KSH programmi avalik arutelu – ettekanne (364.87 KB, PDF)
2014-05-08 EMKF rakenduskava 2014–2020 KSH programmi avalik arutelu – protokoll (174.81 KB, DOCX)
2014-04-23 EMKF 2014–2020 rakenduskava KSH programmi eelnõu (2.23 MB, PDF)
2013-08-21 Põllumajandusministri käskkiri nr 166 "EMKF rakenduskava 2014–2020 KSH algatamine" (58.91 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 23. august 2021