Sümboolika

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) toetuse saaja teavitab avalikkust sellest, et toetatav tegevus viiakse ellu fondi toetuse abil. Selleks tuleb toetuse objekt (sealhulgas asi, koduleht või üritus) tähistada rakenduskava logoga ja Euroopa Liidu embleemiga.

EMKF 2014-2020 rakenduskava logo koos EL embleemigaRakenduskava logo koosneb kalakujulisest piltmärgist, mille all asub tekst "EMKF RAKENDUSKAVA 2014–2020". Euroopa Liidu embleem koosneb liidu lipu kujutisest koos tekstiga "Euroopa Liit" ja  "Euroopa Merendus- ja Kalandusfond".

Tähistamiseks võib kasutada kleebist, stendi, tahvlit või plakatit. Tähise võib lisada ka tootmise käigus vahetult objektile. Fondi abil soetatud asjad ei pea olema eraldi märgistatud logo ja embleemiga juhul, kui nad asuvad ühes ruumis ja kui ruum on märgistatud kas tahvli või plakatiga. Tähis peab olema selgelt nähtav ja muust teabest eristuv.

Toetuse abil korraldatud ürituse või messil osalemise puhul peab selle läbiviimise koht olema tähistatud ürituse algusest lõpuni rakenduskava logo ja Euroopa Liidu embleemiga.

Toetuse objekt peab olema tähistatud selle soetamisest või valmimisest arvates (välja arvatud objekt, millele on tähis lisatud tootmise käigus). Kui toetatava tegevuse elluviimise käigus tehakse ehitustöid, tuleb objekt tähistada juba tegevust alustades. Kui toetatavaks tegevuseks on ürituse külastamine või kalapüügivahendi soetamine, siis sellisel juhul toetuse saaja ei pea sellest avalikkust teavitama.

Toetuse objektile paigutatud tähis peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamakse tegemisest arvates. Kui tähis saab kahjustada enne tähistamise kohustuse tähtaja möödumist, tuleb see uue vastu välja vahetada.

Kasutusjuhised ja failid

Logo kasutamise nõuded

Stiiliraamat ja juhised

Euroopa Liidu embleem

Fondi logo kasutatakse koos Euroopa Liidu embleemiga. Euroopa Liidu embleem koosneb liidu lipu kujutisest koos tekstiga "Euroopa Liit" ja  "Euroopa Merendus- ja Kalandusfond".
Embleemi kasutatakse üldiselt värvilisena. Põhjendatud juhtudel võib aga kasutada ka mustvalget versiooni. NB! Mustvalge versiooni kasutamise korral trükitakse ristküliku raam ja tähed valgele taustale mustana. Täpsemad nõuded embleemile on kirjas Euroopa Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 763/2014.
Embleemi failid värvilise ja mustvalgena koos kasutamisjuhistega saab kätte Euroopa Liidu kodulehelt.

Tähistamise nõuded (õigusaktid)

Eestikeelsed failid

Logo koos Euroopa Liidu embleemiga

Paigutus Fail
horisontaalne JPG (257.15 KB, JPG)
PDF (229.34 KB, PDF)
vertikaalne JPG (256.96 KB, JPG)
PDF (230.42 KB, PDF)

Logo eraldi

Värviline / mustvalge Positiivis / negatiivis Fail
värviline positiivis JPG (151.02 KB, JPG)
PDF (246.45 KB, PDF)
AI (CMYK) (131.56 KB)
AI (PMS) (122.35 KB)
AI (RGB) (133.75 KB)
EPS (CMYK) (2.34 MB)
EPS (PMS) (1.68 MB)
EPS (RGB) (2.27 MB)
negatiivis JPG (154.62 KB, JPG)
mustvalge positiivis JPG (102.86 KB, JPG)
negatiivis JPG (104.5 KB, JPG)

Ingliskeelsed failid

Logo koos Euroopa Liidu embleemiga

Paigutus Fail
horisontaalne JPG (285.65 KB, JPG)
PDF (236.56 KB, PDF)
vertikaalne JPG (285.7 KB, JPG)
PDF (237.2 KB, PDF)

Logo eraldi

Värviline / mustvalge Positiivis / negatiivis Fail
värviline positiivis JPG (180.13 KB, JPG)
PDF (249.55 KB, PDF)
AI (CMYK) (143.13 KB)
AI (PMS) (129.73 KB)
AI (RGB) (142.98 KB)
EPS (CMYK) (2.39 MB)
EPS (PMS) (1.72 MB)
EPS (RGB) (2.31 MB)
negatiivis JPG (183.77 KB, JPG)
mustvalge positiivis JPG (121.71 KB, JPG)
negatiivis JPG (123.64 KB, JPG)

 

Viimati uuendatud: 12. november 2021