Sa oled siin

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2021–2027

Perioodil 2021–2027 toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ühise kalanduspoliitika ja ühenduse merenduspoliitika rakendamist läbi nelja prioriteedi.

  • Soodustada kestlikku kalandust ja mere bioloogiliste ressursside kaitset.
  • Aidata kaasa toiduga kindlustatuse tagamisele Euroopa Liidus läbi konkurentsivõimelise ja kestliku vesiviljeluse ja turgude.
  • Võimaldada sinise majanduse kestlikku kasvu ning aidata saavutada rannapiirkondade jõukust.
  • Tugevdada ookeanide rahvusvahelist majandamist ning tagada merede ja ookeanide turvalisust, ohutust, puhtust ja kestlikku majandamist.
Viimati uuendatud: 23. aprill 2019