Rakenduskava

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi finantsperioodi 2021–2027 riikliku rakenduskava koostamiseks on moodustatud nõuandva õigusega ekspertkomisjon.

Komisjoni ülesanne on osaleda rakenduskava ettevalmistamise protsessis ning esitada ettepanekuid.

Istungite materjalid

2019

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-06-12 Protokoll (217.67 KB, PDF)
2019-04-01 Protokoll (223.34 KB, PDF)
"Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2021–2027: Läbirääkimiste hetkeseis". (78.95 KB, PPTX)
Juhani Papp, Maaeluministeerium
""Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030" eesmärgid ja kavandatud sekkumised kalanduses". (89.33 KB, PPTX)
Ain Soome, Maaeluministeerium

 

Viimati uuendatud: 27. juuni 2019