Esmakokkuost ja üleandmine

Kala esmakokkuostuks nimetatakse kala esmakordset müüki pärast kala püüdmist.

Kala esmakokkuostuks ei loeta kala ostmist ühe ööpäeva jooksul oma tarbeks koguses kuni 30 kg.

Veterinaar- ja Toiduametile esitatud esmakokkuostuandmete põhjal arvutatud eelneva aasta Eesti keskmised esmakokkuostuhinnad avaldatakse Ametlikes Teadaannetes ning Maaeluministeeriumi kodulehel.

Esmakokkuostuga võib tegeleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:

  • kala käitlemisega seotud ettevõte või selle osa on toiduseaduse alusel tunnustatud;
  • ettevõtja on toiduseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kala käitlemisest oma ettevõttes või
  • ettevõtja on söödaseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kala käitlemisest oma ettevõttes.

Ettevõtete tunnustamisega tegeleb Veterinaar- ja Toiduamet (VTA).

Esmakokkuostjal tuleb ostmisel täita ja esitada esmakokkuostukviitung.

Juhul kui kala antakse üle firmasiseselt ilma ostutehinguta (st esmakokkuostu ei toimu ja kala omanik ei muutu), tuleb täita ja esitada üleandmisdeklaratsioon.

Esmakokkuostukviitungite ja üleandmisdeklaratsioonide raamatuid väljastavad Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügikorralduse büroo piirkondlikud keskused.

Esmakokkuostjad, kelle kalandustoodete müügi aastakäive ületab 200 000 eurot, on kohustatud andmed esitama elektrooniliselt. Täpsem info kalanduse infosüsteemi (KIS) ja ERS teemalehel.

Esmakokkuostuhinnad ja esmakokkuostjad

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2021