Kutselise kalapüügi korraldamise ja arendamise komisjon

Nõuandev alaline komisjon moodustati kutselise kalapüügi korraldamise ja arendamisega seotud küsimuste läbivaatamiseks ja analüüsimiseks.

Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kelle äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees.

Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek toimub vastavalt vajadusele ning see kutsutakse kokku komisjoni esimehe algatusel.

Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe või tema puudumise korral aseesimehe hääl.

Komisjoni ülesanded:

 • analüüsida kutselise kalapüügi valdkonna korraldamise ja arendamise küsimusi ning vajaduse korral teha maaeluministrile ettepanekuid valdkonna paremaks korraldamiseks ja arendamiseks;
 • teha veeala kutselise kalapüügi võimaluste ammendumise korral maaeluministrile ettepanek peatada või lõpetada sellel veealal kutseline kalapüük;
 • täita õigusaktides sätestatud ülesandeid Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 rakenduskava ühist huvi pakkuvate meetmete rakendamisel.

Käskkirjad

Praegused liikmed

Seisuga 21. november 2013

 • Esimees: Olavi Petron, Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
 • Aseesimees: Ain Soome, Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja
 • Liikmed:
  • Kersti Ehandi, Veterinaar- ja Toiduamet
  • Ain Järvalt, Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus (tema nõusolekul)
  • Ahto Järvik, Eesti Mereakadeemia (tema nõusolekul)
  • Mati Kose, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (tema nõusolekul)
  • Gunnar Lambing, Põllumajandusministeerium
  • Kaire Märtin, Keskkonnaministeerium
  • Juhani Papp, Põllumajandusministeerium
  • Rein Raudsepp, Hiiumaa Ametikool(tema nõusolekul)
  • Toomas Saat, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (tema nõusolekul)
  • Indrek Ulla, Keskkonnainspektsioon
 

Istungite materjalid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2013-02-21 Istungi protokoll (33.3 KB, PDF)
Päevakava (8.73 KB, PDF)
Projekt "Meriforelli, jõesilmu ja siirdelise eluviisiga mageveekalade sigimistingimuste parandamine Loode-Eesti jõgedes" (138.31 KB, PDF)
Projekti "Meriforell, jõesilmu ja siirdelise eluviisiga mageveekalade sigimistingimuste parandamine Loode-Eesti jõgedes" tutvustav ettekanne (3.71 MB, PPT)
Projekt "Kormoranide mõju kalavarule uuringute jaoks tehnika soetamine ja katsetamine" (139.35 KB, PDF)
Projekt "Eesti Mereakadeemia kalanduse õppe- ja praktikalaborid, keemia, kvaliteedikontrolli ja erialase kulinaaria labor" (235.83 KB, PDF)
Projekt "Pirita jõe lõhe ja meriforelli sugukalade loendamiseks vajaliku tehnika soetamine, testimine ja kasutamine aastal 2014" (134.3 KB, PDF)

Projekti "Pirita jõe lõhe ja meriforell sugukalade loendamiseks vajaliku tehnika soetamine, testimine ja kasutamine aastal 2014" tutvustav ettekanne (2.35 MB, PPT)

Projekt "Saasteainete uuring Läänemere kalas" (216.57 KB, PDF)
Meetmelehed (140.76 KB, ZIP)
2012-05-30 Istungi protokoll (28.47 KB, PDF)
Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia väljatöötamine (309.45 KB, PPTX)
Projekt "Järvamaa Kutsehariduskeskuse vesiviljeluse õppe- ja katsebaas (2.42 MB, PPT)
2012-03-29 Istungi protokoll (43.43 KB, PDF)
2010-03-31 Istungi protokoll (28.29 KB, PDF)
2009-03-12 Istungi protokoll (25.61 KB, PDF)

 

Viimati uuendatud: 3. september 2015