Kutselise kalapüügi register (KIR) ja ERS

Kutselise kalapüügi register (KIR) on oluline osa kalapüügiga seonduvate andmete esitamise, edastamise ja säilitamise süsteemist. Nimelt säilitatakse KIRis kutselise kalapüügiga seonduvaid andmeid (püügipäevikud, lossimisdeklaratsioonid, esmakokkuostu ja üleandmise andmed).

Kalalaeva püügiandmete elektrooniliseks esitamiseks on loodud elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) kliendirakendus.

  • Kaluri püügiloa alusel püüdjad saavad esitada andmed KIRi veebi kaudu.
  • Esmakokkuostjad võivad kasutada nii arvutisse laaditavat ERSi klienti kui ka sisestada andmed veebis KIRi.

NB! Nii ERSi kui ka KIRi kaudu andmete esitamiseks on vaja kalanduse infosüsteemi kasutajaõigust!

 

Viimati uuendatud: 23. august 2021