Püügi sulgemine ja taasavamine

Kalapüügiseaduse kohaselt peatab maaeluminister veealal kutselise püügi, kui selle veeala kohta kehtestatud kutselise kalapüügi võimalused või aastane lubatud saak on 90% ulatuses ammendatud.

Püügi võib peatada nii kindla veeala, kalaliigi kui ka püügivahendi osas – näiteks võib peatada kastmõrraga räimepüügi Liivi lahel, kogu räimepüügi Liivi lahel jne.

Kui pärast kõigi kutselise kalapüügiga seonduvate andmete laekumist selgub, et kutselise kalapüügi võimalused või aastane lubatud saak ei ole 100% ulatuses ammendatud, võib maaeluminister kutselise kalapüügi teatud perioodiks uuesti avada.

Kõik kalapüügi sulgemise ja taasavamise otsused avaldatakse elektroonilises väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maaeluministeeriumi kodulehel.

Lisaks kalapüügi avatud perioodidele on kehtestatud ka kindlad püügikeeluajad, mil ei tohi üldse kala püüda. Püügikeeluajad on kirjas kalapüügieeskirjas.

 

Püügi taasavamine

2022

  • Praegu teadaandeid ei ole.
Vanemad käskkirjad püügi taasavamise kohta on portaalis Ametlikud Teadaanded ("Jahinduse ja kalanduse teated") või Maaeluministeeriumi dokumendiregistrist (kaust "Ministri üldkäskkiri").

 

Viimati uuendatud: 13. mai 2022