Piirkondlikud keskused

Püügipäeviku lehed, esmakokkuostukviitungid ning üleandmisdeklaratsioonid saate kätte ning peate täidetult edastama või tooma Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlike esinduste aadressidele.

Kalapüügilubade taotlusi järgmiseks aastaks võtavad piirkondlikud esindused vastu igal aastal 1. septembrist kuni 1. detsembrini.

Taotlus tuleb kutselisel kalapüüdjal saata või tuua Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikku esindusse.

 

Viimati uuendatud: 24. august 2021