Püügiandmed

Mitme kalaliigi püük on kalavarude kaitse, kalandussektori jätkusuutlikkuse ja keskkonnasäästu eesmärgil reguleeritud ning püügil kehtivad erinevad piirangud. Kehtestatud on näiteks püügivõimalused või lubatud saagid (vastavalt kalalaeva või kaluri loa alusel), mis määravad selle, kes ja millises koguses kindlat liiki kala tohib püüda. Püügivõimaluse ammendumisel või lubatud saagi täitumisel püük peatatakse.

Veterinaar- ja Toiduamet kogub kutselise püügi andmeid nii reguleeritud kui ka reguleerimata kalaliikide kohta.

 

2018. aasta püügiandmed

Püügiandmed selle aasta kohta.

Varasemate aastate püügiandmed saab kätte püügiandmete arhiivist.

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-11-26 Operatiivinfo (seisuga 25. november 2018) (13.85 KB, ODS)
2018-11-13 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2018. aastal (seisuga 31. oktoober 2018) (144.88 KB, ODS)

 

Läänemeri (sh Liivi laht)

Sisevee- ja rannapüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-08-21 Räime püük 2018. aastal (seisuga 21. august 2018) (10.83 KB, ODS)
2018-10-02 Kutseline püük firmade kaupa (seisuga 30. september 2018) (227.45 KB, XLSX)
2018-10-17 Kutseline rannapüük (seisuga 30. september 2018) (173.26 KB, XLSX)
2018-10-17 Kutseline sisevete püük (seisuga 30. september 2018) (127.71 KB, XLSX)

 

 

2017. aasta püügiandmed

Varasemate aastate püügiandmed saab kätte püügiandmete arhiivist.

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-15 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (121.88 KB, ODS)
uuendatud 16. jaanuar 2018 - lisandusid Vene Föderatsiooni andmed

Läänemeri (sh Liivi laht)

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-25 Kvoteeritud liikide püük 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (29.84 KB, ODS)
2018-01-10 Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel 2017. aastal (23.17 KB, ODS)
2018-01-10 Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel firmade lõikes 2017. aastal (16.05 KB, ODS)

Sisevee- ja rannapüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-25 Räime püük 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (11.39 KB, ODS)
2018-02-01 Kutseline püük firmade lõikes (koondandmed) (229.52 KB, ODS)
2018-02-19 Kutseline rannapüük 2017. aastal (koondandmed) (512.48 KB, ODS) (seisuga 10. veebruar 2018)
2018-01-30 Kutseline sisevete püük 2017. aastal (koondandmed) (192.88 KB, ODS)

Kaugpüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-02-01 Kutseline kaugpüük 2017. aastal (20.09 KB, ODS)
2018-02-01 Kutseline kaugpüük firmade lõikes 2017. aastal (10.98 KB, ODS)

 

Viimati uuendatud: 4. detsember 2018