Püügiandmed

Mitme kalaliigi püük on kalavarude kaitse, kalandussektori jätkusuutlikkuse ja keskkonnasäästu eesmärgil reguleeritud ning püügil kehtivad erinevad piirangud. Kehtestatud on näiteks püügivõimalused või lubatud saagid (vastavalt kalalaeva või kaluri loa alusel), mis määravad selle, kes ja millises koguses kindlat liiki kala tohib püüda. Püügivõimaluse ammendumisel või lubatud saagi täitumisel püük peatatakse.

Maaeluministeerium kogub kutselise püügi andmeid nii reguleeritud kui ka reguleerimata kalaliikide kohta.

 

2017. aasta püügiandmed

Püügiandmed jooksva aasta kohta. Varasemate aastate püügiandmed saab kätte püügiandmete arhiivist.

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-03-22 Operatiivinfo (seisuga 21. märts 2017) (12.95 KB, ODS)
2017-03-14 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2017. aastal (seisuga 28. veebruar 2017) (62.73 KB, ODS)

Läänemeri (sh Liivi laht)

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-02-06 Kvoteeritud liikide püük 2017. aastal (seisuga 5. veebruar 2017) (21.88 KB, ODS)

Sisevee- ja rannapüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-02-27 Räime püük 2017. aastal (seisuga 26. veebruar 2017) (8.86 KB, ODS)

 

 

2016. aasta püügiandmed

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2016-12-31 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (seisuga 31. detsember 2016) (146.05 KB, ODS)
andmeid täiendatud 2017. a 9. jaanuaril

Läänemeri (sh Liivi laht)

Kaugpüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-02-17 Kutseline kaugpüük 2016. aastal (koondandmed) (19.22 KB, ODS)
2017-02-17 Kutseline kaugpüük 2016. aastal firmade lõikes (koondandmed) (10.39 KB, ODS)

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2017