Püügiandmed

Mitme kalaliigi püük on kalavarude kaitse, kalandussektori kestlikkuse ja keskkonnasäästu eesmärgil reguleeritud ning püügil kehtivad erinevad piirangud. Kehtestatud on näiteks püügivõimalused või lubatud saagid (vastavalt kalalaeva või kaluri loa alusel), mis määravad selle, kes ja millises koguses kindlat liiki kala tohib püüda. Püügivõimaluse ammendumisel või lubatud saagi täitumisel püük peatatakse.

Põllumajandus- ja Toiduamet kogub kutselise püügi andmeid nii reguleeritud kui ka reguleerimata kalaliikide kohta.

NB! Alates 1. jaanuarist 2020 avaldatakse püügiandmed ainult Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel.

 

2019. aasta püügiandmed

Varasemate aastate püügiandmed saab kätte püügiandmete arhiivist.

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-01-28 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (129.61 KB, XLSX)

Läänemeri (sh Liivi laht)

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-02-17 Kvoteeritud liikide püük 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (46.99 KB, XLSX)
2020-01-06 Kutseline püük kalalaeva püügiloa alusel 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (29.33 KB, XLSX)
2020-01-29 Kutseline püük kalalaeva püügiloa alusel firmade kaupa 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (21.41 KB, XLSX)

Sisevee- ja rannapüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-02-17 Räime püük 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (16.34 KB, XLSX)
2020-02-17 Kutseline püük firmade kaupa 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (251.3 KB, XLSX)
2020-02-17 Kutseline rannapüük 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (556.88 KB, XLSX)
2020-02-17 Kutseline sisevete püük 2019. aastal (seisuga 31. detsember 2019) (239.66 KB, XLSX)

Kaugpüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2020-03-09 Kutseline kaugpüük (seisuga 31. detsember 2019) (26.83 KB, XLSX)
2020-03-09 Kutseline kaugpüük firmade kaupa (seisuga 31. detsember 2019) (18.12 KB, XLSX)

 

Viimati uuendatud: 10. märts 2021