Püügiandmed

Mitme kalaliigi püük on kalavarude kaitse, kalandussektori kestlikkuse ja keskkonnasäästu eesmärgil reguleeritud ning püügil kehtivad erinevad piirangud. Kehtestatud on näiteks püügivõimalused või lubatud saagid (vastavalt kalalaeva või kaluri loa alusel), mis määravad selle, kes ja millises koguses kindlat liiki kala tohib püüda.

Püügivõimaluse ammendumisel või lubatud saagi täitumisel püük peatatakse.

Põllumajandus- ja Toiduamet kogub kutselise püügi andmeid nii reguleeritud kui ka reguleerimata kalaliikide kohta.

 

Viimati uuendatud: 23. august 2021