Püügiandmed

Mitme kalaliigi püük on kalavarude kaitse, kalandussektori jätkusuutlikkuse ja keskkonnasäästu eesmärgil reguleeritud ning püügil kehtivad erinevad piirangud. Kehtestatud on näiteks püügivõimalused või lubatud saagid (vastavalt kalalaeva või kaluri loa alusel), mis määravad selle, kes ja millises koguses kindlat liiki kala tohib püüda. Püügivõimaluse ammendumisel või lubatud saagi täitumisel püük peatatakse.

Veterinaar- ja Toiduamet kogub kutselise püügi andmeid nii reguleeritud kui ka reguleerimata kalaliikide kohta.

NB! Alates 1. jaanuarist 2020 avaldatakse püügiandmed ainult Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel.

 

2019. aasta püügiandmed

Püügiandmed selle aasta kohta.

Varasemate aastate püügiandmed saab kätte püügiandmete arhiivist.

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-12-02 Operatiivinfo (seisuga 1. detsember 2019) (22.13 KB, XLSX)
2019-11-11 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (seisuga 31. oktoober 2019) (149.99 KB, XLSX)

Läänemeri (sh Liivi laht)

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-11-11 Kvoteeritud liikide püük (seisuga 10. november 2019) (45.06 KB, XLSX)
2019-10-11 Kutseline püük kalalaeva püügiloa alusel (seisuga 30. september 2019) (26.87 KB, XLSX)
2019-10-11 Kutseline püük kalalaeva püügiloa alusel firmade kaupa (seisuga 30. september 2019) (21.73 KB, XLSX)

Sisevee- ja rannapüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-06-27 Räime püük (seisuga 26. juuni 2019) (16.98 KB, XLSX)
2019-10-24 Kutseline püük firmade kaupa (seisuga 30. september 2019) (240.6 KB, XLSX)
2019-10-24 Kutseline rannapüük (seisuga 30. september 2019) (450.3 KB, XLSX)
2019-10-24 Kutseline sisevete püük (seisuga 30. september 2019) (201.14 KB, XLSX)

Kaugpüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-10-28 Kutseline kaugpüük (seisuga 30. september 2019) (24.17 KB, XLSX)
2019-10-28 Kutseline kaugpüük firmade kaupa (seisuga 30. september 2019) (18.09 KB, XLSX)
 

2018. aasta püügiandmed

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-01-15 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2018. aastal (seisuga 31. detsember 2018) (121.79 KB, ODS)

 

Läänemeri (sh Liivi laht)

Sisevee- ja rannapüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus

2019-05-06

Räime püük 2018. aastal (seisuga 31. detsember 2018) (17.19 KB, XLSX)

2019-01-22 Kutseline püük firmade kaupa (seisuga 31. detsember 2018) (243.05 KB, XLSX)
2019-02-04 Kutseline rannapüük 2018. aastal (seisuga 31. jaanuar 2019) (198.48 KB, XLSX)
2019-01-22 Kutseline sisevete püük (seisuga 31. detsember 2018) (136.07 KB, XLSX)

Kaugpüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-03-19 Kutseline kaugpüük 2018. aastal (28.98 KB, XLSX)
2019-03-19 Kutseline kaugpüük 2018. aastal firmade kaupa (18.84 KB, XLSX)
 

2017. aasta püügiandmed

Varasemate aastate püügiandmed saab kätte püügiandmete arhiivist.

Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-15 Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (121.88 KB, ODS)
uuendatud 16. jaanuar 2018 - lisandusid Vene Föderatsiooni andmed

Läänemeri (sh Liivi laht)

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-25 Kvoteeritud liikide püük 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (29.84 KB, ODS)
2018-01-10 Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel 2017. aastal (23.17 KB, ODS)
2018-01-10 Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel 2017. aastal firmade kaupa (16.05 KB, ODS)

Sisevee- ja rannapüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-01-25 Räime püük 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (11.39 KB, ODS)
2018-02-01 Kutseline püük firmade lõikes (koondandmed) (229.52 KB, ODS)
2018-02-19 Kutseline rannapüük 2017. aastal (koondandmed) (512.48 KB, ODS) (seisuga 10. veebruar 2018)
2018-01-30 Kutseline sisevete püük 2017. aastal (koondandmed) (192.88 KB, ODS)

Kaugpüük

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-02-01 Kutseline kaugpüük 2017. aastal (20.09 KB, ODS)
2018-02-01 Kutseline kaugpüük 2017. aastal firmade kaupa (10.98 KB, ODS)

 

Viimati uuendatud: 2. detsember 2019