Loomade tervis, heaolu ja aretus

Loomade tervise ja heaolu tagamine puudutab meid kõiki, kuna see mõjutab tervishoidu, toiduohutust ja toiduga kindlustatust ning loomataudide puhangutega kaasnevaid majanduskulusid. Lisaks mõjutab loomade kasvatamine ja aretamine ka bioloogilist mitmekesisust, kliimamuutusi ja teisi keskkonnaaspekte.

Loomade heaolu, tervise ja aretuse valdkonnas on Maaeluministeeriumi eesmärk tagada terve ja kaitstud loom ning ohutu ja nõuetekohane toit, sööt ja elukeskkond.

Eesmärgi täitmiseks kujundab ministeerium Eesti söödaohutuse, loomatervise, loomade kaitse ja heaolu ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda, töötab välja asjakohased õigusaktid, arengukavad ja riiklikud abinõud ning korraldab nende rakendamise. Lisaks töötab ministeerium välja toetusi põllumajandusloomade aretamiseks ja ohustatud tõugu looma pidamiseks ning osaleb valdkonna Euroopa Liidu õigusaktide ja poliitika kujundamisel.

Mees söötmas kitse. Allikas: Põllumajandusministeerium; autor: Tanel Tang

 

 Strateegilised dokumendid

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust loomade kaitse, heaolu, tervise ja aretuse valdkonnas koordineerib toiduohutuse osakond.

Valdkonna asutused

 

 

Viimati uuendatud: 10. märts 2021