Lemmikloomad – reisimine, märgistamine

Igal lemmikloomapidajal tasub olla kursis lemmikloomade märgistamise ja nendega reisimise nõuetega.

 

Lemmikloomade märgistamine

Lemmikloomi (nt koerad, kassid, valgetuhkrud jne) märgistatakse naha alla süstitava elektroonilise märgistusvahendi ehk mikrokiibiga.

Mikrokiip on vajalik looma omaniku määramiseks, eelkõige loomaga reisimisel või heakorra tagamisel kohalikus omavalitsuses (looma kadumisel ja leidmisel). Mikrokiibi paigaldab veterinaararst.

Yorkshire'i terjeri kutsikas istumas laua taga toolil.

Identifitseeritud lemmiklooma andmed kantakse lemmikloomaregistrisse, millega on liitunud kohalikud omavalitsused üle Eesti. Registriandmete abil on võimalik leitud loomast omanikule teatada.

 

Lemmikloomadega reisimine

Lemmikloomadega reisimisel tuleb kindlasti järgida loomadele ja nende dokumentidele esitatavaid nõudeid. Nõuete eesmärk on kaitsta inimeste ja loomade tervist riikidevahelise liikumisega kaasneda võivate ohtude eest.

Täpsemat teavet lemmikloomaga reisimisel kehtivatest nõuetest (näiteks saatedokumendi ehk lemmikloomapassi kohustus, identifitseerimine, vaktsineerimine) saate Põllumajandus- ja Toiduametist.

Ametlikult nimetatakse lemmikloomaga reisimist (omaniku või saatjaga) lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks. Sellisel liikumisel Euroopa Liidu piires või lemmiklooma Euroopa Liitu toomisel kehtivad loomatervishoiu nõuded ja kohaldatakse erinevaid kontrolle.

Loomatervishoiu nõuded ja kohaldatavad kontrollid on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta.

Määruse (EL) 576/2013 mõistes on lemmikloomad:

  • koerad ja kassid
  • valgetuhkrud
  • närilised ja küülikud
  • selgrootud (välja arvatud mesilased ja kimalased)
  • dekoratiivsed veeloomad
  • kahepaiksed
  • roomajad
  • linnud (välja arvatud osa kodulinde)
 

Kontakt ministeeriumis

Kadri Kaugerand
toiduohutuse osakond
kadri.kaugerand@agri.ee
tel 625 6205

 

Viimati uuendatud: 11. mai 2022