Lemmikloomad – reisimine, märgistamine

Lemmikloomapidajale tuleb kasuks tutvuda lemmikloomade märgistamise ja lemmikloomadega reisimise nõuetega.

 

Lemmikloomade märgistamine

Lemmikloomi (nt koerad, kassid, valgetuhkrud jne) märgistatakse naha alla süstitava elektroonilise märgistusvahendi ehk mikrokiibiga.

Mikrokiip on vajalik looma omaniku määramiseks, eelkõige loomaga reisimisel või heakorra tagamisel kohalikus omavalitsuses (looma kadumisel ja leidmisel). Mikrokiibi paigaldab veterinaararst.

Yorkshire'i terjeri kutsikas istumas laua taga toolil.

Identifitseeritud lemmiklooma andmed kantakse lemmikloomaregistrisse, millega on liitunud kohalikud omavalitsused üle Eesti. Registriandmete abil on võimalik leitud loomast omanikule teatada.

 

Lemmikloomadega reisimine

Lemmikloomadega reisimine on väga levinud tegevus, kuid sellisel puhul tuleb kindlasti järgida loomadele ja nende dokumentidele esitatavaid nõudeid. Nõuete eesmärk on tagada inimeste ja loomade tervise kaitsmine riikidevahelise liikumisega kaasneda võivate ohtude eest.

Täpsemat teavet lemmikloomaga reisimisel kehtivatest nõuetest (näiteks saatedokumendi ehk lemmiklooma passi kohustus, identifitseerimine, vaktsineerimine) saate Põllumajandus- ja Toiduametist.

Ametlikult nimetatakse lemmikloomaga reisimist (omaniku või saatjaga) lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks. Sellisel liikumisel Euroopa Liidu piires või lemmiklooma Euroopa Liitu toomisel kehtivad loomatervishoiu nõuded ja kohaldatakse erinevaid kontrolle.

Loomatervishoiu nõuded ja kohaldatavad kontrollid on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta.

Määruse (EL) 576/2013 mõistes on lemmikloomad:

  • koerad ja kassid
  • valgetuhkrud
  • närilised ja küülikud
  • selgrootud (välja arvatud mesilased ja kimalased)
  • dekoratiivsed veeloomad
  • kahepaiksed
  • roomajad
  • linnud (välja arvatud teatud kodulinnud)
 

Kontakt ministeeriumis

 

Viimati uuendatud: 24. august 2021