Mahepõllumajandus

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on selline põllumajanduslik tootmisviis, kus pööratakse suurt tähelepanu  keskkonnahoiule ja ökoloogilisele tasakaalule.

Mahepõllumajandus hõlmab endas nii taime- ja loomakasvatust, mesindust kui ka vesiviljelust. Kasvatatud saaduseid võib kasutada nii toiduks kui söödaks.

Taime- ja loomakasvatuses, töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel kehtivad mahepõllumajanduses ranged reeglid. Geneetiliselt muundatud organisme (GMO) ja nendest või nende abil valmistatud tooteid mahepõllumajanduses kasutada ei tohi.

Mahetöötlemisel kasutatakse mahepõllumajandusest pärit toorainet ja toit säilitatakse võimalikult naturaalsena. Mahetöötlemisel on lubatud kasutada vaid piiratud arvu valdavalt looduslikke lisa- ja abiaineid.

Maaeluministeerium suunab mahepõllumajanduse valdkonna arengut. Sel eesmärgil koostab ministeerium arengukavasid ja viib neid ellu, töötab välja valdkonna õigusakte ja riiklikke abinõusid ning korraldab nende rakendamist. Samuti teeb ministeerium koostööd teiste riikidega ja osaleb valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses.

Erinevad köögiviljad. Allikas: Põllumajandusministeerium; autor: Tiit Koha

 

Strateegilised dokumendid

Maaeluministeerium töötab koostöös valdkonna huvigruppidega välja strateegilised dokumendid Eesti mahepõllumajanduse arendamiseks.

2022. aastal on ministeeriumil kavas välja töötada Eesti mahepõllumajanduse edendamise tegevuskava aastateks 2023–2030.

 

Kontakt

Mahepõllumajanduse valdkonnaga tegeleb Maaeluministeeriumis taimetervise osakond.

Järelevalve

Mahepõllumajandusele viitava märgistusega võib turustada üksnes riikliku järelevalve all ja nõuetele vastavalt toodetud kaupa. Kõiki mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid kontrollitakse regulaarselt vähemalt üks kord aastas.

Märgistamisest lähemalt

  • Mahepõllumajanduse register

    Kõik maheettevõtted on kantud mahepõllumajanduse registrisse, mis on kättesaadav Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel. Ettevõte peab tasuma registrisse kandmise, ettevõtte tunnustamise ja järelevalvetoimingute eest riigilõivu.

    Registri veebileht

  • Mahepõllumajanduse järelevalveasutus

    Riiklikku järelevalvet Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide, mahepõllumajanduse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teeb Põllumajandus- ja Toiduamet.

    Põllumajandus- ja Toiduameti koduleht

 

 

Viimati uuendatud: 9. märts 2022