Märgistamine

Isikul, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ning vastab kehtivatele nõuetele, on õigus toidu või toote märgistusel viitada selle mahepõllumajanduslikule päritolule.

Mahetoode

Mahetoote märgistusel ja reklaamil võib kasutada mõisteid "mahe" ja "öko" või nende tuletisi (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline"). Seda aga vaid juhul, kui töödeldud toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest. Samuti peavad saadused olema kasvatatud mahepõllumajandusele ülemineku aja läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud loomadelt.

Kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähis ja järelevalveasutuse kood.

Olenevalt tooraine päritolust tuleb kasutada päritolutähist "Eesti põllumajandus", "ELi põllumajandus", "ELi-väline põllumajandus või "ELi-sisene/-väline põllumajandus".

Lisaks võib kasutada ka Eesti ökomärki.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldav toode

Kui töödeldud toidus on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%, ei või viidata mahepõllumajandusele toote müüginimetuses. Küll aga võib kasutada viidet mahepõllumajandusele koostisosa juures koostisosade loetelus. Ära tuleb märkida mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent üldkogusest. Pakendil peab olema ka järelevalveasutuse kood.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavate toodete puhul ei tohi kasutada Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähist ega Eesti riiklikku ökomärki.

Mahepõllumajandusliku toitlustamisega tegelevates ettevõtetes kasutatakse toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikke koostisosi ja viidatakse sellele menüüs vastavalt kehtivatele nõuetele.

 

Eesti ja ELi mahemärgid

Eesti ökomärk

Eestis viitab mahepõllumajandusest pärinevale tootele ökomärk.
Ökomärk näitab, et toode on valmistatud ja kontrollitud Eesti mahepõllumajanduse seaduse kohaselt.
Märgistada võib põllumajandussaadusi ja –tooteid. Märki ei tohi kasutada siis, kui toote põllumajanduslikest koostisosadest on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%.
Tekstita Positiivis Eesti ökomärk - tekstita, positiivis
Negatiivis Eesti ökomärk - tekstita, negatiivis
Tekstiga Positiivis Eesti ökomärk - tekstiga, positiivis
Negatiivis Eesti ökomärk - tekstiga, negatiivis

Ökomärk peab vastama etalonile, mis on toodud mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjelduse ja märgi kasutamise korra lisas.

Ökomärki tohib kasutada ka mustvalgena.

Ökomärgi failid

Euroopa Liidu mahetoote logo

Alates 1. juulist 2010 on pakendatud mahetoidu müümisel kohustuslik kasutada Euroopa Liidu mahetoote logo.
Logoga samale vaateväljale peab olema lisatud järelevalveasutuse kood ja päritolutähis.
Täpsemat teavet Euroopa Liidu mahetoote logo kohta saab Euroopa Komisjoni mahepõllumajanduse veebilehelt.
Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo

Kontrolliasutuse koodnumber

Kontrolliasutuse koodnumber on kehtestatud maaeluministri määrusega "Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuse koodnumber". Alates 1. jaanuarist 2021 teeb mahepõllumajanduse valdkonnas riiklikku järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.

Põllumajandus- ja Toiduameti koodnumber on EE-ÖKO-03.

Toitlustamise ökomärk

Illustratsioon - kolm eri mahemärki.
Toitlustamise ökomärki võivad kasutada kõik toitlustusettevõtted, kus valmistatakse mahepõllumajanduslikku toitu või mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavat toitu ning kes on Veterinaar- ja Toiduametit sellest teavitanud.
Märki saab kasutada, kui mahetoodete osakaal sisseostetud tooraines on igal kuul vähemalt 20 protsenti. Toitlustajal on võimalik ise valida, kuidas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalset osakaalu arvestada – kas ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal. See teave esitatakse märgiga samas vaateväljas.
 

Kontakt
taimetervise osakond


e-post mahe@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 11. oktoober 2021