Põllumajandus ja toiduturg

Eesti riik soovib arendada põllumajandustoodete turgu ja kaubanduspoliitikat ning suurendada põllumajandussaadusi töötleva tööstuse konkurentsivõimet. Eesmärk on tõsta selle tööstusharu turule orienteeritust ning tagada põllumajandustootmise jätkusuutlikkus.

Eesmärkide täitmiseks töötab Maaeluministeerium välja riiklikke abinõusid ja arengukavasid ning koordineerib nende rakendamist.

Lisaks osaleb ministeerium põllumajandusega seotud konkurentsi- ja riigiabipoliitika väljatöötamisel.

Ministeeriumi töö alla kuulub ka riiklike abinõude mõju jälgimine ja analüüs, valdkonna koostööprojektide kavandamine ja koordineerimine, põllumajandustoodete töötlemise ja kaubanduse andmete ja turuinfo kogumine ja töötlemine.

Rahvusvahelisel tasandil tegeleb Maaeluministeerium Euroopa Liidu kvaliteedimärkide süsteemi rakendamise ja Eesti geograafilise tähise tõendite väljastamise koordineerimisega, looma-, linnu- ja taimekasvatussaaduste turukorraldus- ja toetusabinõude rakendamise korraldamisega, rahvusvahelise koostööga ning paljude muude tegevustega.

Teraleivad müügiletil. Allikas: Põllumajandusministeerium; autor: Tiit Koha

 

Strateegilised dokumendid ja koostööprojektid

 

Kontakt ministeeriumis

Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust põllumajanduse ja toiduturu poliitika kavandamisel ja elluviimisel ning eesmärkide täitmisel koordineerib põllumajanduspoliitika osakond.

Valdkonna asutused

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2019