Kvaliteedimärgid

Nii Euroopa Liidus üldiselt kui ka Eestis kitsamalt on tootjatel võimalik lisada toidupakendile erinevaid kvaliteedimärke.

Märgid võivad anda teavet toidutoote kvaliteedi või päritolu kohta, viidata pikkadel traditsioonidel põhinevale tootmisviisile, näidata toote eritunnuseid ja palju muud.

Kvaliteedimärgid aitavad kaitsta tootjate huve ja teha ostjale toodete valimise lihtsamaks. Näiteks aitavad kvaliteedimärgid valida toitu vastavalt maitse-eelistusele, toetada kohalikku tööstust või olla kindel toote valmistamisviisis.

 

Euroopa Liidu kvaliteedimärgid

Kogu Euroopas valmistatakse hulgaliselt suurepäraseid toidutooteid ning toite. Hea mainega tunnustatud toit võib aga sattuda turul konkureerima samalaadsete toodetega, mis esitlevad end algupärase toote pähe ning kasutavad sama nime. Selline ebaõiglane konkurents heidutab tootjaid ning eksitab tarbijaid. Seetõttu loodi Euroopa Liidus kvaliteedimärkide süsteem, mis võimaldab ettevõttel konkreetse päritoluga ja traditsioonilise nimetusega toodet ebaõiglase konkurentsi eest kaitsta.

Traditsioonilised tootenimetused kantakse registrisse, kus on kirjeldatud nende geograafiline päritolu või traditsiooniline iseloom. Registreeritud nime võivad kasutada kõik tootjad, kes asuvad konkreetses geograafilises piirkonnas ja toodavad registreeritud spetsifikatsioonile vastavat toodet.

Nimetuste kohta leiab infot geograafiliste tähiste andmebaasist GIview, kus saab teha ka eestikeelseid otsinguid, ning Euroopa Liidu geograafiliste tähiste registrist eAmbrosia.

Nimetuste kaitse ühenduse tasandil tagavad riigisisesed sõltumatud inspektsioonisüsteemid. Ühenduse tasandil on kogu registreerimisprotseduur ning märkide kasutamine tasuta.

Kasutusel on kolm erinevat tähist – kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafiline tähis ja garanteeritud traditsiooniline toode.

 

Kaitstud päritolunimetus

Protected Designation of Origin, PDO

Kaitstud päritolunimetuse märk

Mida näitab? Toode, mis pärineb kindlast riigist või regioonist ning millel on kohale iseloomulikest inim-ja keskkonnafaktoritest tulenevad erilised omadused

Kriteeriumid:

 • tooraine pärineb kindlast geograafilisest piirkonnast ning ka tootmine, töötlemine ja müügiks ettevalmistamine toimuvad sealsamas
 • kaitstud päritolunimetust kandva toote omadused on otseselt sõltuvad piirkonna inim- ja keskkonnafaktoritest

Tootegrupid: liha-, piima-, kalatooted, puu- ja juurviljad; töödeldud toodetest õlu, taimeekstraktidest valmistatud joogid, sinep, pagaritooted, koogid, küpsised ja kondiitritooted ning makaronitooted

Kes kontrollib vastavust? Põllumajandus- ja Toiduamet
 

Kaitstud geograafiline tähis

Protected Geographical Indication, PGI

Kaitstud geograafilise tähise märk

Mida näitab? Kaitstud päritolunimetusega sarnane, kuid tingimused on vabamad. Mõni tootmise etapp võib toimuda ka väljaspool määratletud geograafilist piirkonda

Kriteeriumid:

 • vähemalt üks tootmisetapp on toimunud määratletud geograafilises piirkonnas
 • kaitstud geograafilise tähisega toote seos geograafilise piirkonnaga võib põhineda ka mainel

Tootegrupid: liha-, piima-, kalatooted, puu- ja juurviljad. Töödeldud toodetest õlu, taimeekstraktidest valmistatud joogid, sinep, pagaritooted, koogid, küpsised ja kondiitritooted ning makaronitooted.

Kes kontrollib vastavust? Põllumajandus- ja Toiduamet

Eesti kaitstud geograafilised tähised:

 

Garanteeritud traditsiooniline toode

Traditional Specialty Guaranteed, TSG

Garanteeritud traditsioonilise toote märk

Mida näitab? Toode on traditsioonilise tootmisviisi või koostisega ning erineb seetõttu teistest samalaadsetest toidutoodetest, kusjuures välimust tunnusjooneks ei loeta

Kriteeriumid:

 • eripära ei või piirduda kvalitatiivse või kvantitatiivse koostisega ega tootmisviisiga, mis on määratletud ühenduse või siseriiklikes õigusaktides, standardimisasutuste kehtestatud või vabatahtlikes standardites
 • registreerimiseks peab toode olema kas traditsioonilisest toorainest, traditsioonilise koostisega või toodetud ja/või töödeldud traditsioonilisel viisil. Nimi peab väljendama eripära ning ei tohi olla seotud mingi geograafilise piirkonnaga

Tootegrupid: lisaks põllumajandussaadustele ja -toodetele ka õlu, šokolaad ja muud kakaosisaldusega toidukaubad, kondiitritooted, koogid, küpsised ning muud pagaritooted, makaronitooted, eelnevalt töödeldud toidud, vürtsikastmete pooltooted, supid, puljongid, taimeekstraktidest valmistatud joogid, jäätised ja puuviljajäätised.

Kes kontrollib vastavust? Põllumajandus- ja Toiduamet

 

Levinumaid Eesti toidumärgiseid

Eestis kasutatakse toidutoodetel mitmesuguseid vabatahtlikke märgiseid. Nende eesmärk on aidata ostjal paremini orienteeruda ja suure hulga sarnaste toodete vahel valida. Esitame valiku levinumatest sellistest märkidest.

 

Tunnustatud Eesti toit (nn pääsukesemärk; enne 2020 "Tunnustatud Eesti maitse")

Tunnustatud Eesti toidu märk

Mida näitab? Toote põhitooraine pärineb Eestist

Kriteeriumid:

 • toote põhitooraine pärineb 100% Eestist
 • märki võivad taotleda vaid Eestis registreeritud ettevõtted, kes
 • tõendavad põhitooraine kodumaist päritolu
 • toode on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise
 • kvaliteediskeem on ametlikult tunnustatud (tunnistus nr PC012, välja antud 6. juunil 2003)

Kes annab välja? Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Kes kontrollib vastavust? Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Tootegrupid: liha-, piima-, kala-, pagari-, kondiitri-ja teraviljatooted, aedviljakonservid,kastmed, mittealkohoolsed joogid ja alkohoolsed joogid
 

Tunnustatud maitse (nn ristikumärk)

Tunnustatud maitse märk

Mida näitab? Toote kõrget kvaliteeti

Kriteeriumid:

 • sõltumatu eksperthinnanguga tunnustatud kvaliteet
 • toore võib olla nii Eestist kui ka mujalt
 • märki saavad taotleda kõik Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtted
 • kvaliteediskeem on ametlikult tunnustatud (tunnistus nr PC012, välja antud 6. juunil 2003)

Kes annab välja? Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Kes kontrollib vastavust? Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda

 

Eesti parim toiduaine

Eesti parima toiduaine märk

Mida näitab? Uus Eesti toode, mis on läbinud oma tootegrupi aastakonkursi

Kriteeriumid:

 • toodetud Eestis tegutsevas ettevõttes
 • uued tooted, mis on toodud Eesti turule konkursile eelneva aasta jooksul

Kes annab välja? Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudiga

Tootegrupid: piimatooted, lihatooted, kalatooted, pagaritooted, kondiitritooted, puu- ja köögiviljatooted, mittealkohoolsed joogid, alkohoolsed joogid jne
 

Eestis kasvatatud

Eestis kasvatatud toote märk

Mida näitab? Toode on Eestis kasvatatud; tegemist on kõrge kvaliteediga aiasaadustega

Kriteeriumid:

 • toode peab vastama Euroopa standardi kõrgemate klasside nõuetele ja see omistatakse korraga üheks aastaks

Kes annab välja? Eesti Aiandusliit

Tootegrupid: köögiviljad, puuviljad, aiamarjad, lilled, istikud, seemned, toidukartul ja teised aiasaadused (sh mesindussaadused)
 

Lipumärk

Lipumärk

Mida näitab? Toode on valmistatud Eesti toiduainetööstuse ettevõttes

Kriteeriumid:

 • tooraine võib olla kohalik või imporditud, ent tooted on valmistatud Eestis kohalikele tarbijatele
Kes annab välja? Eesti Toiduainetööstuse Liit
 

Mahemärgistus

Mahemärgistus võeti kasutusele selleks, et aidata tarbijatel valida tooteid, mis teevad keskkonnale vähem kahju. Ökomärgid on positiivsed ja tagatud kindlusega märgid, millega tootja saab tõestada oma toodete loodussäästlikkust.

Mahemärgistust võib oma toidul või toodetel kasutamiseks taotleda isik, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ning järgib kehtivaid nõudeid.

Sõnaga "ökoloogiline" või liitsõnaga, mille täiendsõna on "öko", ning sõnaga "mahe" või liitsõnaga, mille täiendsõna on "mahe", võib märgistada üksnes toitu või toodet, mis on toodetud ja töödeldud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.

 

Euroopa Liidu mahepõllumajandus

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse märk

Mida näitab? Toode on saadud Euroopa Liidu mahepõllumajanduse nõudeid järgides. Märk on analoogne Eestis välja antava ökomärgiga. Märki saavad taotleda kõik Euroopa Liidu liikmesriigi tootjad, kes täidavad Euroopa Nõukogu määruse 2092/91 nõudeid ehk miinimumnõudeid.

Kriteeriumid:

 • toote saamisel ei ole kasutatud kunstlikke mineraalväetisi, taimekaitsevahendeid, säilitusaineid ega toiduvärve
 • Vastab Euroopa Liidu mahepõllumajanduse nõuetele
Tootegrupid: toidutooted ja loomasööt
 

Eesti ökomärk

Eesti ökomärk

Mida näitab? Toode on mahepõllumajanduslikult toodetud ja töödeldud

Kriteeriumid:

 • toote saamisel ei ole kasutatud kunstlikke mineraalväetisi, taimekaitsevahendeid, säilitusaineid ega toiduvärve

Kes annab välja? Ökomärgi kasutusõiguse saavad mahetootjatena ja töötlejatena riiklikult tunnustatud ja vastavasse registrisse kantud ettevõtted.

Kes kontrollib vastavust? Põllumajandus- ja Toiduamet

Tootegrupid: toidutooted ja loomasööt

 

Viimati uuendatud: 9. märts 2022