Statistika

Maaeluministeerium koostab mitmesuguseid ülevaateid, kus on kajastatud põllumajandusliku tootmise ja töötleva tööstuse statistika ja tendentsid.

Lisaks neile andmetele avaldatakse aga põllumajanduslikku statistikat ja ülevaateid ka mujal.

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas FADN

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi FADN (Farm Accountancy Data Network) eesmärk on koguda andmeid põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analüüsimiseks.

FADNi metoodika võimaldab laiendada põllumajanduslike majapidamiste majandustulemusi kogu põllumajandussektorile. Seega on FADN ainus arvestatav mikroökonoomiline andmeallikas, mis esindab ärilisi põllumajanduslikke majapidamisi Euroopa Liidus tervikuna. FADNi andmed on Euroopa Liidus poliitiliste otsuste tegemise lähtealuseks.

  • Eurostat

    Euroopa Liidu statistikat koondab Eurostat. Asutuse ülesanne on pakkuda võrreldavaid andmeid Euroopa Liidu liikmesriikide ja regioonide kohta. Andmed Euroopa Liidu põllumajanduse kohta leiate Eurostati andmebaasist.

  • Statistikaamet

    Statistikaamet andmebaasist saab kätte andmeid põllumajanduse majandusliku arvepidamise, põllumajanduslike majapidamiste struktuuri ja põllumajandussaaduste tootmise kohta.

 

Viimati uuendatud: 7. september 2021