Statistika

Maaeluministeerium koostab mitmesuguseid ülevaateid, kus on kajastatud põllumajandusliku tootmise ja töötleva tööstuse statistika ja tendentsid. Andmed ilmuvad eri sagedusega – väliskaubandusstatistikat uuendatakse tavaliselt kord kuus Statistikaameti kiirstatistika põhjal, teisi ülevaateid koostatakse enamasti kord kvartalis.

Väliskaubandusstatistikast annab Maaeluministeerium igakuiseid ülevaateid põllumajanduskaupade ekspordist ja impordist ning tähtsamate põllumajandustoodete ja kaubavahetuse kohta.

Lisaks neile andmetele avaldatakse aga põllumajanduslikku statistikat ja ülevaateid ka mujal.

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas FADN

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi FADN (Farm Accountancy Data Network) eesmärk on koguda andmeid põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analüüsimiseks.

FADN metoodika võimaldab laiendada põllumajanduslike majapidamiste majandustulemusi kogu põllumajandussektorile. Seega on FADN ainus arvestatav mikroökonoomiline andmeallikas, mis esindab ärilisi põllumajanduslikke majapidamisi Euroopa Liidus tervikuna. FADN andmed on Euroopa Liidus poliitiliste otsuste tegemise lähtealuseks.

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2016