Alkohol

Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritusjook ja alkohoolsed joogid.

Piiritusjook on põllumajandusliku päritoluga toorainest kääritamisel ja sellele järgneval töötlemisel saadud vedelik etanoolisisaldusega alates 96 mahuprotsendist.

Alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ning muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi.

 

Piiritusjoogid

Euroopa Liidu liikmeks on mitmed riigid, kus piiritusjookide tootmine on oluline majandusharu. Selle tõttu on Euroopa Liit hakanud järjest enam pöörama tähelepanu ka piiritusjookide käitlemise küsimustele.

Piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafilise tähise kaitse reguleerimiseks võeti 2008. a vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 110/2008. Varem kehtinud nõuetele vastavaid piiritusjooke, mis määruses (EÜ) nr 110/2008 sätestatud nõuetele enam ei vasta, võis toota kuni 20. maini 2009. a ning turustada kuni varude ammendumiseni.

Määrus (EÜ) nr 110/2008 võimaldab piiritusjookide tootjal ka taotleda piiritusjoogi geograafilise tähise kaitsmist Euroopa Liidu tasemel. Taotluse peab tootja saatma Euroopa Komisjonile liikmesriigi vahendusel, seetõttu on põllumajandusminister kehtestanud määrusega asjakohase siseriikliku korra.

 

Vein

Euroopa Liidus kehtib veinituru ühine korraldus ning veini käitlemise küsimused on Euroopa Liidu määrustega reguleeritud väga detailselt, alates viinamarjade kasvatamisest ja lõpetades märgistamise nõuetega.

Euroopa Liidu veinitootjate konkurentsivõime parandamiseks, nõuete selgemaks ja efektiivsemaks muutmiseks ning veinitootmise parimate traditsioonide säilitamiseks reformiti veinituru ühist korraldust 2008. a.

Veinituru ühise korralduse raames käsitatakse veinina üksnes viinamarjast toodetud veini, mida Eestis ei toodeta, seega on Eesti jaoks olulised pigem kauplemise ja märgistamise üksikasjad.

Veini käitleja peab edastama Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) iga kuu 15. kuupäevaks aruande paberkandjal või elektrooniliselt tema poolt eelmisel kuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud tarbijapakendis veini kohta. Aruannet ei pea edastama käitleja, kes tegeleb ainult jaemüügiga.

Alates 1. augustist 2008 ei nõuta kauplemisel kolmandate riikidega enam impordi ja ekspordi litsentse, kuid vajalik on saatedokument VI 1. Täpsemat teavet saab Maksu- ja Tolliametist (MTA).

 

Etüülalkohol

Põllumajanduslikku päritolu etüülalkoholi turukorralduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid.

 

Viimati uuendatud: 5. september 2017