Lamba- ja kitseliha

Euroopa Liidu lamba- ja kitseliha turukorralduse meetmete rakendamise eesmärk on luua lamba- ja kitseliha sektoris nii tootjate kui töötlejate jaoks stabiilsemad turutingimused loomisel. Turukorralduse meetmeid on aastate jooksul korduvalt reformitud, et muuta need rohkem turule orienteerituks.

Lamba- ja kitseliha turukorralduse meetmed hõlmavad siseturgu puudutavaid meetmeid ja kauplemist kolmandate riikidega.

Siseturgu puudutavaid meetmeid rakendatakse tõsisemate turuhäirete korral nn turvavõrgu meetmetena. Lamba- ja kitseliha osas võidakse turuhäirete korral kogu aasta jooksul rakendada eraladustamistoetust.

Kolmandate riikidega kauplemist reguleeritakse lamba- ja kitseliha sektoris impordi- ja ekspordilitsentsidega ning imporditollimaksudega.

Turuolukorra hindamiseks koguvad EL liikmesriigid lamba- ja kitseliha turu- ja hinnainfot. Eestis kogub neid andmeid TNS Emor.

Lisaks rakendatakse EL siseturul lambarümpadele kvaliteediklasside määramist (SEUROP klassifikatsioon), mis loob eeldused saada kõrgema kvaliteediga liha eest paremat hinda.

 

Õiguslik alus

Euroopa Liidu õigusaktid, mis puudutavad lamba- ja kitseliha turukorraldust, on saadaval veebiportaalis veebiportaalis EUR-Lex.

Üks olulisemaid EL määrustest on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (nn ühise turukorralduse määrus).

Siseriiklikud määrused sealiha turukorraldusabinõude rakendamiseks on kehtestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel.

 

Viimati uuendatud: 4. juuli 2014