Lina ja kanep

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduslikest abinõudest on vastavalt vajadusele võimalik anda alates 2014. aastast kiulinale eraladustamistoetust, aga Eestis on õlilina ja kiulina tootmine marginaalne.

Kanepit kasvatatakse peale kiu tootmise ka põllukultuurina sertifitseeritud seemne saamiseks ning energia- või õlikultuurina. Lähtuvalt tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldusest esitatakse kanepi tootmisele ja importimisele mitmeid nõudeid.

Nõuded kanepi kasvatajale

 • Kasvatada võib kuni 0,2% tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldusega sertifitseeritud sorte.
 • Toetustaotlusele peavad olema lisatud seemnepakendi ametlikud etiketid.
 • Kasvatusalade deklareerimine (toetustaotlusel) iga kasvatatava sordi lõikes.
 • Kontrolli eesmärgil tuleb kanepi õitsemise algusest teavitada PRIA-t ning pärast õitsemise lõppu peab kanep kasvama vähemalt 10 päeva.

Nõuded kanepi importijale

 • Impordiks kolmandatest riikidest peab olema litsents.
 • CN-koodi 5302 10 00 alla kuuluva hariliku kanepi THC sisaldus ei või ületada 0,2%.
 • CN-koodi 1207 99 20 alla kuuluvate külvamiseks ettenähtud kanepisortide seemnega peab kaasas olema tõend selle kohta, et THC sisaldus ei ületa 0,2%.
 • CN-koodi 1207 99 91 alla kuuluvaid muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemneid võivad importida üksnes liikmesriigi heakskiidu saanud importijad.
 • CN-koodi 1207 99 91 alla kuuluvaid muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete importijad peavad pidama elektroonilist laoarvestust.
 • CN-koodi 1207 99 91 alla kuuluvaid muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemned tuleb 12 kuu jooksul:
  • viia seisukorda, mis välistab külvamise;
  • segada loomasöödaks kuni 15%-se kanepiseemnete sisaldusega või heakskiidetud importija põhjendatud taotluse korral erandjuhul kuni 25%;
  • reeksportida kolmandatesse riikidesse.
 

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2014