Linnuliha ja kanamunad

Euroopa Liidu linnuliha ja kanamunade turukorralduse rakendamise eesmärk on aidata kaasa stabiilsemate turutingimuste loomisele linnukasvatussektoris tegutsevate tootjate ning töötlejate jaoks.

Linnuliha ja kanamunade turukorralduse meetmed hõlmavad nii siseturgu kui ka kauplemist kolmandate riikidega.

Siseturgu puudutavaid meetmeid rakendatakse tõsisemate turuhäirete korral loomahaiguste ning inimeste, loomade või taimede tervisele avalduvast ohust tingitud tarbijate usalduse kaotusega seonduvalt. Siseturu oluliseks osaks on turustamise standardid, mis kehtestavad ühtsed nõuded kvaliteedile, märgistamisele, pakendamisele, ladustamisele ja transpordile.

  • Linnuliha turustamise standard hõlmab kodukana, kalkuni, pardi, hane, ja pärlkana liha.
  • Munade turustamise standard hõlmab kanamunade (Gallus domesticus) liigitamist ja märgistamist. Lähemat teavet saab Veterinaar- ja Toiduametist (VTA).

Turuolukorra hindamiseks kogutakse linnuliha ja kanamunade turu- ja hinnainfot, millega Eestis tegeleb TNS Emor.

Kolmandate riikidega kauplemist reguleeritakse linnuliha ja kanamunade sektoris impordi- ja ekspordilitsentside, imporditollimaksude ning eksporditoetustega. Lähemat teavet litsentside ja toetuste kohta saab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA).
 

Õiguslik alus

Euroopa Liidu määrused, mis puudutavad linnuliha ja kanamunade turukorraldust, on saadaval andmebaasis EUR-Lex.

Eesti riigisisesed määrused linnuliha ja kanamunade turukorraldusabinõude rakendamiseks on kehtestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ning on kättesaadavad elektroonilises Riigi Teatajas.

 

Viimati uuendatud: 4. juuli 2014