Mesindus

Euroopa Liidu põllumajandustoodete ühise turukorralduse raames toetatakse mesindussektorit riiklike programmide kaudu, mille eesmärk on parandada mesindustoodete tootmist ja turustamist.

Mesinduse riiklikud programmid võivad hõlmata järgmisi meetmeid:

 • tehniline abi mesinikele ja nende organisatsioonidele;
 • kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje;
 • mesilaste rändpidamise ratsionaliseerimine;
 • mesindustoodete analüüsimise laboratooriumide toetamine eesmärgiga aidata mesinikel oma tooteid turustada ja suurendada nende väärtust;
 • toetusmeetmed mesitarude hulga suurendamiseks liidus;
 • koostöö asutustega, kes on spetsialiseerunud mesindust ja mesindustooteid käsitlevate rakendusuuringute programmide täitmisele;
 • turujärelevalve teostamine;
 • toodete kvaliteedi parandamine turutoodete tõhusamaks täiustamiseks.

Eestis on mesindusprogrammi rakendatud alates aastast 2004. Praegu on käimas neljas mee tootmise ja turustamise arendamise riiklik programm, mis kehtib aastatel 2013–2016.

Programmi käigus rakendatakse nelja meedet:

 • Tehniline abi mesinikele. Meetme eesmärk on tagada mesindussektori jätkusuutlikkus ning laiendada mesinduse kandepinda.
 • Varroatoosi tõrje. Meetme eesmärk on vähendada varroatoosi tõttu mesilasperede nõrgenemisest ja hukkumisest tekkivaid kahjusid.
 • Mee kvaliteedi hindamine. Meetme eesmärk on tõsta Eestis toodetava ja turustatava mee kvaliteeti.
 • Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö. Meetme eesmärk on suurenda mesilasperede arvukuse ja meetootmise potentsiaali.
 

Õigusaktid

Euroopa Liidu määrused, mis puudutavad mesinduse turukorraldust, on saadaval andmebaasis EUR-Lex.

 

Viimati uuendatud: 18. märts 2015