Piim ja piimatooted

Euroopa Liidu piima ja piimatoodete turukorraldusmeetmete rakendamise eesmärk on aidata luua nii piima tootjatele kui töötlejatele stabiilsemad turutingimused. Meetmeid on aastate jooksul korduvalt muudetud ning üldine areng viib piimasektori järjest suurema turule orienteerituse suunas.

Piima ja piimatoodete ühise turukorralduse raames saab taotleda koolikava toetust, mille üks eesmärk on panna lapsi tarbima rohkem piima ja piimatooteid ning harjutada neid tervislikult toituma.

 

Tootmiskvoodid

Piima tootmine toimub Euroopa Liidus 1984. aastast kasutatava tootmiskvoodi raames. Piima puhul on kõikidele liikmesriikidele määratud nii tööstustele tarnimise kvoot kui ka tootjalt otse lõpptarbijale turustamise kvoot, mis omakorda on jagatud tootjate individuaalseteks kvootideks.

Kvoodiaasta algab 1. aprillil ning lõpeb 31. märtsil. Kui liikmesriik sel perioodil oma tootmiskvoodi ületab, nõutakse oma individuaalset kvooti ületanud tootjatelt kvoodiületamise tasu 27,83 € iga üle kvoodi toodetud 100 kg piima kohta.

Piima tootmiskvoodi rakendamine Euroopa Liidus lõpeb 31. märtsil 2015.

 

Sekkumise erimeetmed

Lisaks tootmiskvoodile kasutatakse piimaturu korraldamisel mitmeid sekkumise erimeetmeid ehk nn turvavõrgu meetmeid. Neid rakendatakse sektoris tõsisemate turuhäirete negatiivsete mõjude leevendamiseks.

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost on igal aastal 1. märtsist kuni 30. septembrini avatav meede, mille raames on võimalik kokku osta kuni 50 000 tonni võid fikseeritud hinnaga 2218  €/t ning 109 000 tonni lõssipulbrit hinnaga 1698 €/t. Pärast nende koguste täitumist võib kokkuostu jätkata pakkumusmenetluse kaudu.

Või ja lõssipulbri eraladustamise meetme puhul kõrvaldab pakkuja oma toodetest kokkulepitud koguse teatud ajaks turult ning saab selle eest toetust. Piimatoodete eksporditoetusi makstakse ettevõtjatele maailmaturu- ja EL turuhinna vahe katmiseks piimatoodete viimisel kolmandate riikide turgudele.

 

Tarneahela korraldus

Euroopa Liidus pööratakse üha rohkem tähelepanu tarneahela läbipaistvusele ning piimatootjate turujõu suurendamisele piima tootmis- ja tarneahelas.

2012. aastal tehti kehtivates konkurentsireeglites erand. Sellega said liikmesriikide tunnustatud tootjaorganisatsioonid õiguse pidada oma liikmete toodetava piima tarnetingimuste, sealhulgas hinna üle teatud koguste raames läbirääkimisi.

Samuti võivad liikmesriigid tunnustada kindlaid tingimusi täitvaid tootjatest, töötlejatest ja kauplejatest koosnevaid tootmisharudevahelisi organisatsioone või sätestada kõikide oma territooriumil toimuvate piimatarnete suhtes ühtne kirjalik lepingustandard.

 

Kaitstud nimetused

Turukorraldusmeetmed aitavad ka tagada piima ja piimatoodete koostis- ja kvaliteedinõudeid ning kaitsta nende nimetusi konkurentsis analoogsete toodetega. Selleks on ühise turukorralduse sätetega reserveeritud teatud piimatoodete nimetused kasutamiseks vaid piimatoodetele (nt koor, või, jogurt, juust jne).

 

Turustamine

Euroopa Liidus turustatav joogipiim ning määrderasvad peavad vastama kindlatele turustamisstandarditele.

Piimatoodete import Euroopa Liitu on reguleeritud impordilitsentside väljastamise ning imporditollidega. Teatud riikidega sõlmitud kokkulepete kohaselt võivad mingitele toodetele kehtida impordi sooduskvoodid või -tariifid.

Eksporditoetusi makstakse ekspordilitsentsi olemasolul.

 

Tähtsamad õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Eesti õigusaktid

 

Viimati uuendatud: 31. juuli 2017