Puu- ja köögivili

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) turukorralduse mehhanismidest kasutatakse aiandussektori toetamiseks otsemakseid ja turukorraldusmeetmeid.

Turukorralduse abinõud puu- ja köögiviljaturu suhtes:

  • Tootjate koondumine tootjaorganisatsioonidesse ühise turustamise eesmärgil.
  • Turustusnormide kehtestamine värskelt turustatavale puu- ja köögiviljale.
  • Turul oleva puu- ja köögivilja koguste reguleerimine nende hinnataseme ja turu stabiilsuse säilitamiseks.
Puu- ja köögivilja ühise turukorralduse raames saab taotleda koolikava toetust, mille üks eesmärk on panna lapsed sööma rohkem puu- ja köögivilja ning harjutada neid tervislikult toituma.

Lähemalt koolikava toetusest »

Järelvalvet aiandustoodete üle teeb Põllumajandusamet.

Põllumajandusameti koduleht »

Aiandussektoris tegutsejad saavad taotleda ka toetusi Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetmetest.
 

 

Viimati uuendatud: 31. juuli 2017