Teravili

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames on peamiseks teravilja turukorralduslikuks meetmeks sekkumiskokkuost, mille eesmärk on stabiliseerida teravilja turgu, tagades seeläbi põllumajandustootjatele kindel minimaalne teravilja hinnatase.

Sekkumiskokkuost võib toimuda fikseeritud hindadega või pakkumismenetluse teel. Pakkumismenetluse teel toimuva ostu korral otsustab Euroopa Komisjon, millised kogused ja millise hinnaga kokku ostetakse.

Sekkumiskokkuost on avatud igal aastal 1. novembrist kuni 31. maini ning Eestis kasvatatavatest teraviljadest rakendub see automaatselt nisule. Juhul kui turuolukord seda nõuab, siis on Euroopa Komisjonil õigus avada sekkumiskokkuost ka odrale.

Müük sekkumisvarudest toimub juhul kui turul tekib sekkumiskokkuostu käigus ostetud teravilja järele nõudlus. Vastavalt turuolukorrale otsustab Euroopa Komisjon sekkumisvarude müügi avamise ja müüdavate koguste üle.

 

Õiguslik alus

EL määrused, mis puudutavad teravilja turukorraldust, on saadaval on saadaval veebiportaalis EUR-Lex.

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2014