Veiseliha

Euroopa Liidu veise- ja vasikaliha turukorralduse meetmete rakendamise eesmärk on aidata luua veiseliha sektoris nii tootjate kui ka töötlejate jaoks stabiilsemad turutingimused. Turukorralduse meetmeid on aastate jooksul korduvalt reformitud, et muuta need rohkem turule orienteerituks.

Veise- ja vasikaliha turukorralduse meetmed hõlmavad siseturgu puudutavaid meetmeid ja kauplemist kolmandate riikidega.

Siseturgu puudutavaid meetmeid rakendatakse tõsisemate turuhäirete korral nn turvavõrgu meetmetena.

  • Turuhäirete korral võidakse veise- ja vasikaliha (CN koodid 0201 10 00 ja 0201 20 20-0201 20 50) puhul kogu aasta jooksul rakendada sekkumiskokkuostu.
  • Kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste liha puhul võidakse maksta eraladustamistoetust.

Kauplemist kolmandate riikidega reguleeritakse veise ja vasikaliha sektoris impordilitsentside ja ekspordilitsentside, imporditollimaksude ning eksporditoetustega.

Euroopa Liidu siseturul rakendatakse ka kaheksa kuu vanuste või vanemate veiserümpadele kvaliteediklasside määramist (SEUROP klassifikatsioon), mis loob eeldused saada kõrgema kvaliteediga liha eest paremat hinda.

Lisaks on kõikides Euroopa Liidu keeltes alla 12 kuu vanuste veiste liha turustamisel lubatud kasutada kindlaid müüginimetusi. Eestis võib nimetust vasikaliha kasutada alla 12 kuu vanuse veise liha turustamisel ja nimetust noorloomaliha üle 8 kuu, kuid alla 12 kuu vanuse veise liha turustamisel.

Turuolukorra hindamiseks koguvad EL-i liikmesriigid veise- ja vasikaliha turu- ja hinnainfot. Eestis kogub andmeid Eesti Konjunktuuriinstituut.

 

Õiguslik alus

EL-i määrused, mis puudutavad veiseliha turukorraldust, on saadaval on saadaval veebiportaalis EUR-Lex.

Üks olulisemaid EL-i määrustest on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (nn ühise turukorralduse määrus).

Riiklikud määrused veiseliha turukorraldusabinõude rakendamiseks on kehtestatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel.

 

Viimati uuendatud: 2. august 2018