Juhtkomisjon

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava juhtkomisjon on nõuandva õigusega kogu, mis tegutseb alates 12. jaanuarist 2018.

Juhtkomisjoni ülesanded:

 • juhtida arengukava koostamist, sealhulgas kinnitada arengukava aja- ja tegevuskava, teha arengukava kohta ettepanekuid ja kiita arengukava heaks maaeluministrile esitamiseks;
 • esitada ettepanekuid arengukava muudatusteks ja iga-aastastesse tulemusaruannetesse;
 • esitada ettepanekuid programmide koostamisel ja uuendamisel.
 

Komisjoni koosseis

seisuga 17. aprill 2018

 • Esimees
  • Maaeluministeeriumi kantsler
 • Aseesimees
  • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
 • Liikmed
  • Eesti Aiandusliit MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kalaliidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kalastajate Seltsi esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Kalurite Liidu esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Leader Liit esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaturism MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Maaülikooli esindaja (tema nõusolekul)
  • Eesti Mesinduse Koostöökogu esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Noortalunikud MTÜ esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Taimekasvatuse Instituudi esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Talupidajate Keskliidu esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Toiduainetööstuse Liidu esindaja (tema nõusolekul)
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja (tema nõusolekul)
 • Kalanduse Teabekeskuse esindaja (tema nõusolekul
 • Keskkonnaministeeriumi esindaja
 • Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja (tema nõusolekul)
 • Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
 • Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindaja (tema nõusolekul)
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
 • Rahandusministeeriumi esindaja
 • Riigikantselei esindaja
 • Sotsiaalministeeriumi esindaja
 

Koosolekute materjalid

 

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-03-08 Koosoleku protokoll (162.63 KB, PDF)
Koosoleku ettekanne (182.75 KB, PDF)
2018-01-26 Koosoleku protokoll (272 KB, PDF)
"Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa) tutvustus" (3.17 MB, PDF). Illar Lemetti, Marko Gorban, Toomas Kevvai, Olavi Petron (Maaeluministeerium), Kaire Märtin (Keskkonnaministeerium).

 

Viimati uuendatud: 3. veebruar 2022